sortiranje otpada

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

sortiranje otpada

Svrha Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr.

JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I

JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I

JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I

JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I

Cilj poziva: osnaživanje i rast društvenih poduzeća kroz jačanje kapaciteta, održivosti i konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Isto tako, namjerava se poticati razvoj društvenog poduzetništva kroz financijske potpore razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta subjekata koji planiraju svoje poslovanje uskladiti s društveno-poduzetničkim načelima.

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva,

Mladi: snaga zajednice

NATJEČAJ “MLADI: SNAGA ZAJEDNICE”

NATJEČAJ “MLADI: SNAGA ZAJEDNICE”

Mladi: snaga zajednice

SVRHA POZIVA: osnaživanje mladih kao važnih aktera pozitivnih promjena u zajednici, rješavanje specifičnih problema u lokalnoj zajednici, poboljšanje kvalitete življenja u lokalnoj zajednici, razvijanje međusobnih odnosa za korištenje lokalnih resursa i učinkovit zajednički rad, suradnja i podrška grada inovativnim inicijativama mladih i omogućiti mladima stjecanje znanja i vještina za društveno poduzetništvo.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

  • Mladi od 18 do 30 godina starosti
  • Osobe koje imaju ideje za poboljšanje uvjeta života mladih u zajednici
  • Mladi koji su aktivni u zajednici te mladi koji nisu članovi upravljačkih struktura organizacija profitnog ili neprofitnog sektora i/ili političkih stranki te članovi Savjeta mladih ili zaposlenici u Poglavarstvu grada/općine ili gradskih/općinskih institucija

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

SVRHA POZIVA: Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.

UKUPNA BESPOVRATNA SREDSTVA:  3.000.000,00 kuna

INTENZITET POTPORE: 100%

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

Aktivni u mirovini

“Pridruži se – Aktivni u mirovini”

“Pridruži se – Aktivni u mirovini``

Aktivni u mirovini

OPIS NATJEČAJA:  doprinijet će jačanju organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećavanja kvalitete života umirovljenika, odnosno jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika te razvoju socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima i inovativnih programa.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: su organizacije civilnoga društva (udruge,

RAZVOJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

SUFINANCIRANJE RAZVOJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

SUFINANCIRANJE RAZVOJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

RAZVOJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

SVRHA POZIVA: dodjela potpora iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.

Predmet sufinanciranja i prihvatljive aktivnosti odnose se na:

  • Uređenje plaža
  • Nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara
  • Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma
  • Izrada projektno – tehničke dokumentacije (idejnog,
Javni poziv za PGŽ

Financiranje projekata – Kultura, umjetnost i društvene inovacije u PGŽ-u

Financiranje projekata – Kultura, umjetnost i društvene inovacije u PGŽ-u

Javni poziv za PGŽ

SVRHA PROJEKTA: Poslovni klub PartneRi raspisuje natječaj za financiranje projekata s ciljem podizanja kvalitete života u lokalnoj zajednici i promicanja društveno odgovornog ponašanja i suradnje sa zajednicom kroz ulaganja u kulturu, umjetnost i društvene inovacije.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  • kroz kulturu, umjetnost i društvene inovacije nude realna i inovativna rješenja za potrebe lokalne zajednice,
Javni poziv PoC8

JAVNI POZIV za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz PoC8

JAVNI POZIV za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz PoC8

Javni poziv PoC8

SAŽETAK: sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8. Ovim pozivom sufinanciraju se projekti kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta. Prijava projekta je preko Prepoznatih centara zaduženih za pružanje podrške natjecateljima kroz postupak prijavljivanja i implementaciju projekata.

CILJ PROGRAMA:  podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje,

s logom

LIFE natječaj za 2019. godinu

LIFE natječaj za 2019. godinu

s logom

SAŽETAK: natječaj potiče razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse iz područja zaštite okoliša, učinkovitosti resursa, prirode i bioraznolikosti kroz potprogram Okoliš te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na njih kroz potprogram Klimatske aktivnosti.

PRIHVATLJIVE OSOBE: sve pravne osobe na području EU

Natječaj je otvoren 4.

KK.06.5.2.04 UNAPREĐENJE I POVEĆANJE KAPACITETA OPORAVILIŠTA ZA DIVLJE ŽIVOTINJE

UNAPREĐENJE I POVEĆANJE KAPACITETA OPORAVILIŠTA ZA DIVLJE ŽIVOTINJE

UNAPREĐENJE I POVEĆANJE KAPACITETA OPORAVILIŠTA ZA DIVLJE ŽIVOTINJE

KK.06.5.2.04 UNAPREĐENJE I POVEĆANJE KAPACITETA OPORAVILIŠTA ZA DIVLJE ŽIVOTINJE

UKUPNA BESPOVRATNA SREDSTVA: 66.000.000,00 kn

SVRHA POZIVA:  Doprinijeti osiguranju odgovarajućeg smještaja i skrbi za jedinke životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima, a koje su: strogo zaštićene zavičajne vrste životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane; zaplijenjene ili oduzete strogo zaštićene životinje, kao i životinje divljih vrsta zaplijenjene sukladno posebnom propisu kojim se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama.