Usluge

5RA_5174

Projektni menadžment

U sklopu djelatnosti projektnog menadžmenta Aestus tim može parcijalno ili u potpunosti preuzeti odgovornost za ishod određenog projekta. Kako bi za našeg klijenta uspješno realizirali pretpostavljene projektne ciljeve u mogućnosti smo vam ponuditi sljedeće usluge:

 • Analiza i izrada projektnog plana
  [Predstavlja idejno rješenje potencijalne problematike koju klijent želi rješiti. Postoji više vrsta mogućih analiza i pristupa ostvarenju projektnih ciljeva s različitim rokovima, ishodima i troškovima potencijalnog projekta.]
 • Planiranje aktivnostima, vremenskim rokovima i troškovima projekta
  [Pristupa se temeljitoj razradi projektnog koncepta kroz definiranje budućih aktivnosti projekta,
5RA_5121

Izvori financiranja

Jedna od najvećih prepreka prilikom realizacije projekta je definiranje i osiguravanje izvora financiranja. Aestus tim svojim klijentima pomaže prilikom izbora te ovisno o najučinkovitijem izvoru pruža usluge pripreme i izrade dokumentacije, uz lobiranje i pregovaranje u cilju postizanja što boljih uvjeta za financiranje projekta pri sljedećim financijskim dionicima.

 • EU izvori financiranja
 • Nacionalni fondovi
 • HBOR
 • Komercijalne banke
 • Privatni ulagači

Trebate besplatne konzultacije?

5RA_5150

Savjetodavne usluge

EU fondovi

EU fondovi nude mnogo mogućnosti za razvijanje poslovanja u skoro svim sektorima društva; od neprofitnog, privatnog pa do javnog sektora. Naši stručnjaci pomoći će klijentima na sljedeći način:

 • nudimo usluge informiranja o mogućnostima financiranja iz ESF fondova i programa EU na temelju vaših investicijskim planova i ideja
 • prikaz primjera dobrih praksi iz Europske unije koje su slične Vašoj projektnoj ideji
 • razradu Vaših projektnih ideja koje će biti u skladu sa svim relevantnim strategijama EU i RH
 • izrada natječajne dokumentacije
 • pre evaluacija Vaše projektne dokumentacije
 • EU umrežavanje –
5RA_5143

Ostale usluge

U suradnji s našim partnerima

 • Revizija – usluga izrade revizorskih izvješća
 • Nadzor građevinskih radova
 • Izrada podloga za projektiranje, formiranje građevinskih čestica i upis u katastar i zemljišne knjige
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
logo_a29-definitivo

Studio A29

Studio A29 je tvrtka koja pruža arhitektonske usluge sa uredima u Trstu i Rijeci.