Financiranje projekata – Kultura, umjetnost i društvene inovacije u PGŽ-u

Javni poziv za PGŽ

SVRHA PROJEKTA: Poslovni klub PartneRi raspisuje natječaj za financiranje projekata s ciljem podizanja kvalitete života u lokalnoj zajednici i promicanja društveno odgovornog ponašanja i suradnje sa zajednicom kroz ulaganja u kulturu, umjetnost i društvene inovacije.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  • kroz kulturu, umjetnost i društvene inovacije nude realna i inovativna rješenja za potrebe lokalne zajednice,
  • doprinose unaprjeđenju kvalitete života građana,
  • stvaraju veću vrijednost za širu zajednicu,
  • na održiv način ostvaruju pozitivan društveni učinak u lokalnoj zajednici (nakon završetka financijske potpore),
  • imaju usklađene ciljeve, aktivnosti i proračun,
  • imaju jaku vidljivost u lokalnoj zajednici.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: Projekte mogu prijaviti pojedinci s prebivalištem ili organizacije sa sjedištem u Primorsko-goranskoj županiji, samostalno ili u partnerstvu.

Iznos pojedinačne potpore projektu može iznositi do 50% ukupne vrijednosti projekta, a maksimalno 50.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijave je: 8.06.2019. 

Više pročitajte na: PerteRi

*Fotografija preuzeta s: HNK-Zajc