INOVACIJE U S3

aestusS3

SVRHA POZIVA: podržati inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih  proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: mikro, mali i srednji poduzetnici.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga;
 2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga;
 3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. i 4. ne mogu provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti „Inovacija organizacije poslovanja“ i/ili “Inovacija procesa“.

 

UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 643.000.000,00 HRK

Iznos potpore i trajanje projekta

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 HRK.

Izrezak

Vrste i intenzitet potpore:

Regionalne potpore za ulaganje

 • Potpore se mogu dodijeliti poduzetnicima za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • Regionalne potpore za ulaganje mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja.
 • Intenzitet regionalne potpore za ulaganje iznosi:
  • 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
  • 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;
 • Korisnik regionalne potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova, iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

 • Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
 • Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može preći prag od 20.000.000,00 HRK po poduzetniku po projektu.

Potpore male vrijednosti (Program de minimis ):

 • Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja.
 • Iznos potpore male vrijednosti koja se može dodijeliti po projektu ne može prelaziti 10% vrijednosti projekta, a maksimalno može iznositi 000,00 HRK
 • Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 65% prihvatljivih troškova.

Trajanje projekta ne može biti duže od 24 (dvadeset četiri) mjeseca od dana sklapanja ugovora

Ukoliko prijavitelj nema registriran poslovni nastan u RH, isti treba registrirati poslovni nastan u RH do trenutka plaćanja potpore.

Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.


NATJEČAJ JE OTVOREN OD 15.7.2019. DO 15.11.2019. 

Nalazi li se Vaša tvrtka u S3 području? Provjerite u tablici.

Javite nam se i krenimo s prijavom na natječaj. Na Vama je da imate ideju, a mi ćemo pripremiti svu projektnu dokumentaciju za Vas.