ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)

ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)

Cilj poziva je poduprijeti osmišljavanje i provođenje programa edukacija za MSP-ove koji imaju poslovni nastan i/ili sjedište i/ili poslovnu jedinicu na području UP Slavonski Brod.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su Poduzetničke potporne institucije (PPI) koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:
 • imaju poslovni nastan i sjedište na UP Slavonski Brod i
 • na dan predaje projektnog prijedloga upisane su u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (JRPI) i
 • sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN br. 93/13, 114/13, 41/14, 57/18) definirane su kao:
 1. razvojne agencije,
 2. poduzetnički centri,
 3. poslovni parkovi,
 4. poslovni inkubatori,
 5. poduzetnički akceleratori i
 • u javnom su vlasništvu ili
 • su u privatnom vlasništvu ali su ujedno i MSP-ovi.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava EFRR-a raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 323.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
 • najniži iznos: 100.000,00 kuna
 • najviši iznos: 323.000,00 kuna

**Fotografija preuzeta.