Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

sortiranje otpada

Svrha Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)

Prihvatljive aktivnosti

  • priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga;
  • priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli;
  • građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju
  • priključenje na komunalnu infrastrukturu
  • osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje;
  •  stručni nadzor građevinskih radova;
  • projektantski nadzor;
  • usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
  • tehnička pomoć za upravljanje projektom
  • aktivnosti informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave

Ukupna alokacija Poziva: 350.000.000,00 HRK.

Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga: 50.000.000,00 HRK.

Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do 30. lipnja 2020. godine.

Za više informacija nas kontaktirajte 🙂