Jedna od najvećih prepreka prilikom realizacije projekta je definiranje i osiguravanje izvora financiranja. Aestus tim svojim klijentima pomaže prilikom izbora te ovisno o najučinkovitijem izvoru pruža usluge pripreme i izrade dokumentacije, uz lobiranje i pregovaranje u cilju postizanja što boljih uvjeta za financiranje projekta pri sljedećim financijskim dionicima.

  • EU izvori financiranja
  • Nacionalni fondovi
  • HBOR
  • Komercijalne banke
  • Privatni ulagači

Trebate besplatne konzultacije?