JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I

JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I

Cilj poziva: osnaživanje i rast društvenih poduzeća kroz jačanje kapaciteta, održivosti i konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Isto tako, namjerava se poticati razvoj društvenog poduzetništva kroz financijske potpore razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta subjekata koji planiraju svoje poslovanje uskladiti s društveno-poduzetničkim načelima.

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, poduzeća/trgovačka društva i organizacije u većinskom javnom vlasništvu, mikro, mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Skupina 1 – Postojeći društveni poduzetnici / društvena poduzeća
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika kroz programe osposobljavanja i usavršavanja
 • Nova zapošljavanja
 • Sudjelovanje na sajmovima/izložbama
 • Razvoj i unapređenje poslovanja društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, uključujući razvoj proizvoda i usluga
 • Promidžba i vidljivost
 • Skupina 2 – Novi društveni poduzetnici/društvena poduzeća
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Priprema društveno-poduzetničkih aktivnosti – izrada poslovnih planova i/ili pravnih akata u cilju transformacije Korisnika u društveno poduzeće/društvenog poduzetnika
 • Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenika, te nezaposlenih članova Prijavitelja za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti
 • Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti
 • Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
 • Promidžba i vidljivost

Ukupna alokacija Poziva jest 100.010.000,00 HRK.

Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 2.000.000,00 HRK.

Krajnji rok prijave: 31.12.2019.

Javite nam se i pomoći ćemo Vam oko prijave.