Jamstveni program PLUS za hrvatske poduzetnike

http://enkubator.hr/en/poduzetnicki-inkubator-viroviticko-podravske-zupanije-odabran-u-projektu-razvoj-mreze-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi-putem-hrvatske-agencije-za-malo-gospodarstvo-inovacije-i-inves/hamag/

Upravni odbor HAMAG-BICRO-a,  19. veljače 2019. godine, usvojio je prijedlog novog Jamstvenog programa PLUS u okviru kojega se izdaju jamstva za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju.

Program obuhvaća tri mjere:

  • Mjera A – Investicije: u okviru ove mjere  izdaju se jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu (najviše 30% od iznosa kredita). Ukoliko je riječ o izdavanju jamstva putem leasinga moguće je podržati isključivo financijski leasing. Učešće mora iznositi najmanje 20%.
  • Mjera B – Obrtna sredstva: u okviru ove mjere izdaju se jamstva za kredite za obrtna sredstva za financiranje poslovnih aktivnosti i za refinanciranje.
  • Mjera C – Kupnja poslovnih udjela: jamstvo se izdaje isključivo za kupnju 100% vlasničkih udjela u drugom gospodarskom subjektu po modelu: 30% ulaganja – equity, a 70% kredit (od čega jamstvom može biti osigurano do 60%, odnosno do 80% glavnice kredita, ovisno o statusu subjekta malog gospodarstva).

Za više informacija kontaktirajte nas, a letak s osnovnim informacijama možete preuzeti na poveznici:  Jamstveni program PLUS

*Fotografija preuzeta s: ENKUBATOR.HR

**Više pročitajte na: HAMAG-BICRO