JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJA PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2019. GODINU

gfggfgg

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Sredstava Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020.

Ukupan raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 300.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici su  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Poziv je otvoren od  2. srpnja 2019. do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019.

Više pročitajte na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU .

Za više informacija javite nam se 🙂