KAKO OSNOVATI TVRTKU U KORACIMA

ffdfd

Od 01.04.2019. godine u Hrvatskoj se uz klasično, angažiranjem odvjetničkog društva ili javnog bilježnika, moguće i osnivanje firme online, putem servisa hitro.hr. Za osnivanje poduzeća potrebno je od 8 do 10 radnih dana.
Donosimo Vam 8 koraka kako ćete najlakše osnovati tvrtku.


1. Odabir imena poduzeća

Nakon što ste dobili ideju i utvrdili da imate resurse (ljudske, imovinske, financijske i informacijske) i odvažili ste se osnovati tvrtku, potrebno je odrediti ime poduzeća i pokrenuti proceduru.
Budući da o imenu poduzeća odlučuje sudac, pripremite nekoliko varijanti. Imena poduzeća ne smiju se ponavljati. Najbolje je nazive poduzeća provjeriti na portalu Sudskog registra ili osobno u sudskom registru Trgovačkog suda. Ime poduzeća je moguće rezervirati putem servisa hitro.hr, angažiranjem odvjetnika ili javnog bilježnika ili osobno u Trgovačkom sudu. Sve što je potrebno jest ispuniti obrazac i uplatiti 10,00 kn sudske pristojbe za rezervaciju jednog imena. Trgovački sud o rezervaciji imena mora odlučiti u roku od tri dana.
2. Odabir djelatnosti
Odabir djelatnosti nužan je pri registraciji bilo kojeg oblika trgovačkog društva ili obrta. Popis djelatnosti provjerite na Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
Djelatnosti koje ćete odabrati stajat će u vašim osnivačkim aktima. Unesite sve djelatnosti kojima se planirate baviti, uključujući i one koje su možda u daljim planovima. Kod registracije vas to ne ništa ne stoji, dok se dopune plaćaju.
3. Sklapanje društvenog ugovora i uplata temeljnog kapitala
Ako tvrtku ne osnivate sami već s jednim ili više partnera morate odlučiti o vašim međusobnim odnosima i pravima te kako ćete upravljati poduzećem. Te odluke se unose u društveni ugovor, pa nije na odmet konzultirati se s odvjetnicima. Društveni ugovor se sklapa kod javnog bilježnika, a potpisivanju ugovora moraju biti nazočni svi osnivači. Od dokumenata potrebni su vam osobna iskaznica ili putovnica, popis djelatnosti i potvrda o rezervaciji imena tvrtke.
Trošak javnog bilježnika ovisi o broju osnivača poduzeća, a kreće se od 2.000,00 kuna na više.
Temeljni kapital je najjednostavnije uplatiti u Fini s kojom je većina banaka sklopila ugovore. Temeljni kapital uplaćuje se na prolazni račun banke.
4. Registracija tvrtke i izrada pečata
Fina će preko svog servisa hitro.hr ili javnog bilježnika, dokumentaciju prikupljenu u prva četiri koraka proslijediti nadležnom Trgovačkom sudu koji o registraciji poduzeća odlučuje u roku do tri dana. Nakon što sud tvrtku upiše u sudski registar, rješenje o tome te potvrdu o OIB-u društva će dostaviti ili javnom bilježniku ili Fini. Sudska pristojba za osnivanje poduzeća iznosi 400,00 kn za d.o.o. i 60,00 kn za j.d.o.o.
Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu u sudski registar. Trošak izrade pečata je 150,00 do 200,00 kn.
Matični broj i šifru glavne djelatnosti dobit ćete u Državnom zavodu za statistiku, nakon razvrstavanja poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Od dokumentacije potrebni su vam RPS
1obrazac (Registar poslovnih subjekata; kupiti u Narodnim novinama ili preuzeti preko interneta) i Rješenje o upisu u sudski registar.
5. Sklapanje ugovora s knjigovodstvenim servisom
Osim ako ne otvarate knjigovodstveni servis ili imate u planu zaposliti knjigovođu, morate sklopiti ugovor s knjigovodstvenim servisom. Taj ugovor ćete morati priložiti ostalim dokumentima koje predajete Poreznoj upravi.

6. Odabir poslovne banke
Za otvaranje transakcijskog računa u poslovnoj banci potrebni su vam Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta. U banci ćete dobiti Potpisni karton koji će vam trebati prilikom prijave u Poreznoj upravi.

see
7. Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Društvo, vlasnika društva i zaposlenike potrebno je prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja, a što je ujedno i prijava na zdravstveno osiguranje. U roku od 15 dana od registracije društva, a to može obaviti vaš knjigovođa ili Vi osobno u uredu HZMO-a ili putem e-mirovinsko.
8. Porezna uprava
Poduzeće se mora prijaviti Poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar poreznih obveznika. Za prijavu u Poreznoj upravi potrebni su sljedeći dokumenti:
• preslika Rješenja trgovačkog suda
• obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
• preslika ugovora o knjigovodstvenim uslugama
• preslika ugovora o najmu poslovnog prostora
• preslika potpisnog kartona
• prijava o većinskom vlasništvu i povezanosti društava
• obrazac podataka OP (opći podaci o poreznom obvezniku; preuzeti online)
Porezna uprava traži da se izjasnite o ulasku u sustav PDV-a. Ako planirate prihod veći od 300.000 kuna u fiskalnoj godini obvezni ste ući u sustav PDV-a.
Poduzetnici koji žele izravno prodavati kupcima u drugim zemljama EU, odnosno izravno nabavljati robe i usluge od dobavljača iz drugih zemalja EU, dužni su ishoditi takozvani EU-VAT broj.

Još uvijek niste sigurni što želite osnovati? Obrt, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) ili društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)? Slijedeći put donosimo Vam razlike između otvaranja obrta i tvrtke.

Kontaktiraj nas i napraviti ćemo ti besplatno detaljan plan troškova i poslovanja za prvu godinu poslovanja!