NATJEČAJ “MLADI: SNAGA ZAJEDNICE”

Mladi: snaga zajednice

SVRHA POZIVA: osnaživanje mladih kao važnih aktera pozitivnih promjena u zajednici, rješavanje specifičnih problema u lokalnoj zajednici, poboljšanje kvalitete življenja u lokalnoj zajednici, razvijanje međusobnih odnosa za korištenje lokalnih resursa i učinkovit zajednički rad, suradnja i podrška grada inovativnim inicijativama mladih i omogućiti mladima stjecanje znanja i vještina za društveno poduzetništvo.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

  • Mladi od 18 do 30 godina starosti
  • Osobe koje imaju ideje za poboljšanje uvjeta života mladih u zajednici
  • Mladi koji su aktivni u zajednici te mladi koji nisu članovi upravljačkih struktura organizacija profitnog ili neprofitnog sektora i/ili političkih stranki te članovi Savjeta mladih ili zaposlenici u Poglavarstvu grada/općine ili gradskih/općinskih institucija

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  • Aktivnosti i programi za razvoj zajednice koji potiču razvoj aktivnog građanstva i društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te time omogućuju međusektorsku suradnju i održivi razvoj zajednice.

MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 20.000,00 kn

ROK ZA PRIJAVE: do 2.6.2019. godine

Mi smo konzultanti koje tražite, javite nam se i pomoći ćemo Vam oko prijave 😉