OBJAVLJEN POZIV NAMIJENJEN UNAPREĐIVANJU INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI

UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA

UKUPNA BESPOVRATNA SREDSTVA: 616.200.000,00 kn

MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO PROJEKTU: 400.000,00 kn

MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO PROJEKTU: 15.000.000,00 kn

CILJ I SVRHA POZIVA: unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga te pripremni radovi na gradilištu
 • Izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • Stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 • Kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • Kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • Procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela
 • Nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • Nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja)
 • Nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga
 • Priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta
 • Edukacije
 • Financijska revizija projekta
 • Upravljanje projektom
 • Promicanje horizontalnih načela
 • Aktivnosti informiranja

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Organizacije civilnog društva
 • Ustanove
 • Srednji poduzetnici
 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici

Krajnji rok: 21.12.2019.

Za prijavu na natječaj, kontaktirajte nas 😉