OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO I TROŠKOVI OSNIVANJA

jajah

Otvaranje obrta ili otvaranje tvrtke pitanje je koje mnoge ostavlja u nedoumici. Donosimo vam razlike i informacije  koje će vam pomoći odabrati što osnovati i što je najbolje za vas.

  1. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (D.O.O.)

Svako je ono društvo koje osniva jedna ili više osoba, a koje žele poslovati pod zajedničkim imenom.  U Hrvatskoj je to najčešći oblik trgovačkog društva te ga može osnovati jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital koji ne može iznositi manje od 20.000,00 kn. Temeljni kapital se najčešće uplaćuje u cijelosti u novcu.

Tablica okvirnih troškova osnivanja d.o.o.-a:

KAKO OSNOVATI TVRTKU U KORACIMA i OBRT ILI TVRTKA.pdf - Microsoft Edge

2.  JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (J.D.O.O.)

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću može se osnovati bez i jednog zaposlenog kao i u slučaju d.o.o.-a. Za osnivanje j.d.o.o. nema zapreka niti ako je osoba u radnom odnosu. J.d.o.o. mogu osnovati najviše 3 osobe i samo jedna osoba može biti član uprave/direktor, odnosno odgovorna osoba (članak 387. stavak 2. ZTD-a). Članovi društva su njegovi osnivači (vlasnici).

Vrijeme potrebno za osnivanje je 24 sata (maksimalno 15 dana), a odgovornost je do visine upisanog kapitala.

Osnivački kapital iznosi minimalno 10,00 kn.

Tablica okvirnih troškova osnivanja j.d.o.o.-a:

2.3.  OBRT

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu.

Obrtnik može obavljati obrt samo u prostoru za koji ima dokaz o pravu korištenja, a prostor, oprema i sredstva moraju udovoljavati minimalnim tehničkim uvjetima. Ukoliko se pokaže da za obavljanje obrta nije potreban prostor – sjedište je mjesto u kojemu obrtnik ima prebivalište, odnosno boravište. Na adresi sjedišta obrta u kojima se obavlja obrt mora biti istaknuto ime obrta.

Vrijeme potrebno za osnivanje je 1 – 3 dana (maksimalno 15), a odgovornost je cijelom imovinom obrtnika. Mogućnost je rada članova obitelji bez sklapanja ugovora o radu.

Obzirom na vrste, obrti mogu biti:

Slobodni obrti: obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće uvjete, odnosno, ne traži se propisana stručna sprema.

Vezani obrti: svi oni obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit.

Povlašteni obrti: svi obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o djelatnosti.

Tablica okvirnih troškova osnivanja obrta:

KAKO OSNOVATI TVRTKU U KORACIMA i OBRT ILI TVRTKA - Word

sumirano za obrte i tvrtke

Što odgovara Vašem poslovanju?

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) najčešći je organizacijski oblik poslovanja malih poduzetnika. Za njegovo osnivanje potreban je početni kapital od 20.000 kuna kojim se nakon osnivanja može slobodno raspolagati.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) osniva se sa simboličnih deset kuna temeljnog kapitala i pogodno je za uslužne djelatnosti kod kojih nema velikih ulaganja u opremu. na kraju godine od ostvarene dobiti treba izdvajati najmanje četvrtinu dok se ne ispuni minimalna visina temeljnog kapitala od 20.000 kuna kao u d.o.o.-u. Društvo može imati samo jednog direktora i maksimalno tri osnivača.

Osnivanje obrta je najjednostavniji i najjeftiniji način pokretanja biznisa. Ograničavajući faktor kod obrta je to što osnivač mora imati odgovarajuću stručnu spremu vezanu uz djelatnost. Primjerice, ako se osniva automehaničarska radnja, osnivač mora imati majstorski ispit ili završenu strukovnu školu. Za razliku od trgovačkih društava, obrt se može osnovati samo za jednu djelatnost.

Ako niste sigurni da li imate potencijala za biti poduzetnik, tada je za vas najbolja opcija jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Zašto? Manji su troškovi osnivanja i temeljnog kapitala (10,00 kn), a u bilo kojem trenutku možete napraviti dokapitalizaciju za d.o.o. Ukoliko vam se posao ne pokrene u smjeru u kojem ste željeli, također su i troškovi zatvaranja manji.

Pogledajte i kako osnovati tvrtku 😉