Izrada napredne web stranice

 

Klijent: B.I.D. GRUPA d.o.o.

Sektor: IT

Veličina projekta: 121.625,00 HRK

Opis projekta: B.I.D. GRUPA d.o.o. prijavila je i ishodila sredstva za projekt pod nazivom „Izrada i razvoj napredne poslovne web stranice poduzeća B. I. D. GRUPA-e d.o.o.“
Projekt je izvršen u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, u sklopu javnog poziva „WWW VAUČERI ZA MSP-ove”.

Projekt je imao za cilj povećati vidljivost i konkurentnost poduzetnika.