Izgradnja i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa (Opatija), zona 1 i 2

 

Klijent: Domino Opatija d.o.o.

Sektor:  Umjetnost, zabava i rekreacija

Veličina projekta:  17.000.000 HRK

Opis projekta: Projekt je imao za cilj izradu studije gospodarske opravdanosti koja je analizirala izvedivost ulaganja u plažu ispod obalnog šetališta Franje Josipa u Opatiji.
Na temelju predmetne studije klijent je dobio koncesiju na korištenje spomenute plaže u vrijednosti ulaganja od ukupno 17.000.000 kuna.