Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

1

SVRHA POZIVA:  je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

UKUPNA BESPOVRATNA SREDSTVA:  279.000.000,00 kn

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: mala poljoprivredna gospodarstava, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,  trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela).

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: 

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Javite nam se i rado ćemo Vam pomoći oko prijave 🙂

**Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  5. veljače 2019. godine izmjenu Natječaja. Ovom je izmjenom povećan ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore s 279 milijuna kuna na ukupno 344 milijuna kuna, što je 65 milijuna kuna više za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava. Nova alokacija bit će dovoljna za financiranje preko 3.000 projekata malih poljoprivrednika.