U sklopu djelatnosti projektnog menadžmenta Aestus tim može parcijalno ili u potpunosti preuzeti odgovornost za ishod određenog projekta. Kako bi za našeg klijenta uspješno realizirali pretpostavljene projektne ciljeve u mogućnosti smo vam ponuditi sljedeće usluge:

 • Analiza i izrada projektnog plana
  [Predstavlja idejno rješenje potencijalne problematike koju klijent želi rješiti. Postoji više vrsta mogućih analiza i pristupa ostvarenju projektnih ciljeva s različitim rokovima, ishodima i troškovima potencijalnog projekta.]
 • Planiranje aktivnostima, vremenskim rokovima i troškovima projekta
  [Pristupa se temeljitoj razradi projektnog koncepta kroz definiranje budućih aktivnosti projekta, njihovih vremenskih rokova, rizika te proračuna projekta.]
 • Komunikacija s dionicima projekta
  [Da bi projekt bio uspješno realiziran, nije nužno da bude samo financijski održiv, već je važno da bude društveno prihvatljiv. Aestus tim vrši komunikaciju sa svim relevantnim dionicima projekta.]
 • Upravljanje projektnim aktivnostima
  [Aestus za vas upravlja svim projektnim aktivnostima koje su definirane u fazi planiranja. Vrši se operativno i financijsko upravljanje što predstavlja:
  Operativno

  • Upravljanje ljudskim potencijalima, resursima i rokovima

  Financijsko

  • Na transparentan način vršimo nadzor nad troškovima projekta, osiguravamo pravovremenu likvidnost i periodično izvještavamo sve relevantne dionike u projektu.]
 • Kontrola kvalitete u provedbi projekta
  [ Aestus posebnu pažnju posvećuje kontroli kvalitete svakog ishoda projekta.]
 • Nadzor projektne realizacije i izvještavanje
  [Prilikom ugovaranja, Aestus tim preuzima potpunu odgovornost za sve dogovorene segmente projekta. Želimo našim klijentima pružiti sigurnost da će svaki dio projekta biti odrađen na transparentan i sistematičan način.]

Trebate besplatne konzultacije?