Projektno upravljanje

Projekt je privremeni poduhvat koji je definiran vremenom, opsegom i resursima, a ima za cilj isporuku proizvoda, usluge ili poslovnog rezultata. Svaki projekt je jedinstven zbog toga što nije tekuće operativno poslovanje već specifični set operacija koje su dizajnirane da postignu zadani cilj. Razvoj softvera, izgradnja mosta, razvoj nove turističke usluge – sve su to projekti.

Da bi projekt bio uspješan mora biti vođen od strane stručnjaka koji posjeduju paletu specijaliziranih alata pomoću kojih se upravlja cijelim životnim ciklusom projekta, od pokretanja, planiranja, izvršenja, kontrole i zatvaranja.

Aestus tim može parcijalno ili u potpunosti preuzeti odgovornost za ishod određenog projekta. Kako bi za našeg klijenta uspješno realizirali pretpostavljene projektne ciljeve u mogućnosti smo vam ponuditi sljedeće usluge:

Projektni „health check“

Predmetna usluga je usmjerena na preventivno zdravlje projekta u fazi planiranja. Aestus tim može pregledati vašu projektnu dokumentaciju i pružiti pregled statusa projekta te identificirati dijelove koji su obrađeni na zadovoljavajućoj razini i dijelove koje treba revidirati ili nadograditi. Projektni „health check“ omogućuje identifikaciju potencijalnih problema u fazi planiranja te ispravljanje istih u cilju sprječavanja rizika u fazi provedbe. Prevencija potencijalnog problema je mnogo jeftinija nego korekcija u fazi provedbe projekta. Ova usluga se koristi isključivo ako je investitor već započeo s planiranjem i želi pregled plana projektnog upravljanja

Pokretanje

Svaki projekt započinje na temelju projektne ideje koja se rađa na početku. Svaki potencijalni investitor prije nego što krene u planiranje mora provjeriti izvedivost same ideje te postaviti mjerljive pokazatelje na temelju kojih će testirati ideju i donijeti odluku da li će nastaviti s realizacijom ili će odustati jer nije pokazala zadovoljavajuću razinu izvedivosti (engl. go/no go decision). Aestus tim može investitoru pomoći u procesu donošenja te odluke kroz izradu raznih studija i identifikaciju i analizu potencijalnih dionika projekta.

Planiranje

Nakon što se izmjeri izvedivost projektne ideje i rezultati određene studije pokažu zadovoljavajuće rezultate, projektna ideja ulazi u fazu planiranja. Predmetna faza je najvažniji dio u životnom ciklusu projekta jer detaljno razrađen plan projektnog upravljanja smanjuje rizike izmjena u fazi izvršenja koji mogu rezultirati kašnjenjem projekta, probijanjem proračuna i opsega projekta. U trenutku kada se završi izrada projektnog plana tada i službeno projektna ideja postaje projekt. Aestus tim može za vas u potpunosti preuzeti izradu plana upravljanja projektom koji se sastoji od sljedećih planova upravljanja: vremenom, opsegom, troškovima, kvalitetom, komunikacijama, rizicima, nabavom, ljudskim potencijalima i dionicima.

Izvršenje, nadzor i kontrola

Izvršenje službeno započinje nakon odrađenog početnog tzv. kick-off sastanka gdje voditelj projekta upoznaje sve dionike projekta sa svojim zadacima i odgovornostima. Projektni tim Aestus za vas može voditi izvršenje projekta te kroz pravilni nadzor i kontrolu aktivnosti postignu željeni rezultati i da projekt bude izvršen unutar planiranog opsega bez kašnjenja i dodatnih nepredvidivih troškova. Aestus tim pomoću specijaliziranih alata kontinuirano izvještava investitora o statusu projektnih aktivnosti na tjednoj, mjesečnoj ili kvartalnoj bazi.

Zatvaranje

Posljednja faza unutar životnog ciklusa projekta je zatvaranje projektnih aktivnosti te isporuka željenih rezultata prema investitoru. Kada investitor iskaže zadovoljstvo sa postignutim rezultatima projekt se službeno zatvara.