EU fondovi

EU fondovi nude mnogo mogućnosti za razvijanje poslovanja u skoro svim sektorima društva; od neprofitnog, privatnog pa do javnog sektora. Naši stručnjaci pomoći će klijentima na sljedeći način:

 • nudimo usluge informiranja o mogućnostima financiranja iz ESF fondova i programa EU na temelju vaših investicijskim planova i ideja
 • prikaz primjera dobrih praksi iz Europske unije koje su slične Vašoj projektnoj ideji
 • razradu Vaših projektnih ideja koje će biti u skladu sa svim relevantnim strategijama EU i RH
 • izrada natječajne dokumentacije
 • pre evaluacija Vaše projektne dokumentacije
 • EU umrežavanje – izrada profila Vaše organizacije i umrežavanje sa potencijalnim partnerima na razini Europske unije

Javna nabava

Aestus tim nudi cjelokupnu uslugu izrade dokumentacije za nadmetanje za potrebe naručitelja (javni i sektorski naručitelji) i ponuditelja.

Za naručitelje:

 • izrada dokumentacije u skladu za zakonom o javnoj nabavi i ostalim pratećom legislativom
 • vršenje postupka otvaranja ponuda
 • vođenje zapisnika i ostale dokumentacije
 • ex-ante evaluacija dokumentacije za nadmetanje

Za ponuditelje:

 • praćenje otvorenih postupaka i izvještavanje
 • izrada ponude
 • ex-ante evaluacija ponude
 • vođenje procesa i praćenje mogućih nepravilnosti naručitelja
 • žalbeni procesi

Izrada studija pred izvedivosti i izvedivosti

Svaki investicijski projekt mora biti operativno i financijski opravdan tj. održiv (bankabilan). Dokument koji opisuje navedeno zove se studija pred izvedivosti, izvedivosti, investicijska studija ili poslovni plan (za manje investicije). Studija izvedivosti služi potencijalnom investitoru kako bi mogao objektivno procjeniti da li će krenuti u realizaciju projekta ili ne. One najčešće služe za ishođenje bankovnih zajmova,  sufinanciranja iz pojedinih fondova Europske unije ili za osiguravanje financiranja privatnog investitora.

Izrada marketinških strategija

Svaki projekt koji je tržišno orijentiran mora imati razrađenu strategiju izlaska svojih proizvoda ili usluga na ciljano tržište. Marketinška strategija predstavlja dugoročne marketinške ciljeve na ciljnom tržištu te odabir odgovarajućeg pristupa koji je prilagođen ciljnom tržištu.

Izrada CBA analize

Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi (eng. cost-benefit analysis) neizostavan je dio projektne dokumentacije potrebne za sufinanciranje javnih infrastrukturnih projekata iz strukturnih fondova EU. Svrha im je odrediti je li projekt, s točke društvenog interesa, poželjan za ulaganje. U CBA analizama po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se time dolazi do opravdanosti financiranja istog iz javnih sredstava.

Trebate besplatne konzultacije?