STANJE JAVNE NABAVE U HRVATSKOJ

cvvcbv

Javna nabava je skup propisa i pravila koja državi, njenim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, ali i poduzećima propisuju određene postupke prilikom kupnje roba i usluga. S javnom nabavom susreću se sva državna tijela/poduzeća koja žele odraditi veće poslove.  Obvezu postupaka javne nabave  ima nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti od 200.000,00 kn, odnosno od 500.000,00 kn za radove, sve ispod navedenih vrijednosti smatra se jednostavnom (bagatelnom) javnom nabavom te je postupak provedbe puno jednostavniji.

Javna nabava ključni je aspekt javnih ulaganja; ona je važan element za jačanje jedinstvenog tržišta te se njome potiče gospodarski razvoj u Europi. Javna nabava je važna jer predstavlja oko 19 % BDP-a Unije te je dio našeg svakodnevnog života. Javna nabava u Republici Hrvatskoj iznosila je 2013. godine 12% BDP-a te je kontinuirano u rastu.

Javne uprave kupuju robu i usluge za svoje građane: to se to mora učiniti na najučinkovitiji način. Javnom nabavom također se otvaraju prilike poduzećima, čime se potiču privatna ulaganja i pridonosi rastu te otvaranju novih radnih mjesta na terenu. Konačno, javna nabava ima važnu ulogu pri usmjeravanju europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Procjenjuje se da se oko 48 % sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova troši u okviru javne nabave. Projekti u državama članicama, koji se sufinanciraju iz fondova EU-a, moraju biti u skladu s primjenjivim pravilima o javnoj nabavi kojima se osiguravaju vrijednost za novac i pravedno tržišno natjecanje.

Transparentnost, pravednost i poštenje u provedbi odgovarajućih postupaka također su ključni za održavanje povjerenja građana u vladu.

Javna nabava u Republici Hrvatskoj izrazito je složen postupak. Uspješno provođenje procesa javne nabave zahtjeva stručnost, znanje i iskustvo.

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016) nalaže obveznicima da u pripremi i provedbi postupka javne nabave mora sudjelovati najmanje jedna osoba koja ima specijalistički program izobrazbe u području javne nabave. Član Aestus tima, Goran Lučin, specijaliziran je za provođenje postupka javne nabave te nam se stoga obratite s povjerenjem.

ŠTO ZA VAS RADIMO?

Aestus tim nudi cjelokupnu uslugu izrade dokumentacije za nadmetanje za potrebe naručitelja (javni i sektorski naručitelji) i ponuditelja.za web

Obratite nam se s povjerenjem!