Što su Europski fondovi?

bridge

Pretpostavljamo da znate, ali da pojasnimo ili podsjetimo.

Europski fondovi su financijski instrument za provedbu (pojedine) javne politike Europske unije u zemljama članicama. EU fondovi se dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti poboljšanju i postizanju ključnih javnih politika EU. Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina, a nazivaju se financijskom perspektivom.

U uskoj vezi s Europskim fondovima je i Kohezijska politika, za koju je od 2014. do 2020. godine izdvojeno 376 milijardi eura. Osnovni cilj kohezijske politike je smanjiti gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike između regija EU. Navedena se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda (poznatiji kao strukturni fondovi).

Republika Hrvatska koristi sredstva iz europskih fondova, a ukupno joj je na raspolaganju (od 2014. do 2020. godine) 10,676 milijardi eura. Trenutno je 70 otvorenih natječaja s vrijednošću 8.232.870.016 HRK.

Ukoliko imate ideju o poboljšanju svog poslovnog procesa, možda i Vi možete konkurirati za ostvarivanje sredstava iz EU fondova. Ukoliko imate ideju potrebno je pronaći natječaj pod kojim će se projekt prijaviti te potom krenuti s razvijanjem ideje. Ukoliko Vam sve ovo zvuči jako komplicirano, a želite dobiti bespovratna sredstva, kontaktirajte nas i rado ćemo Vam pomoći razviti ideju u realizirani projekt.

Od sada, pratite nas i na našem blogu :)!