SUFINANCIRANJE RAZVOJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

RAZVOJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

SVRHA POZIVA: dodjela potpora iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.

Predmet sufinanciranja i prihvatljive aktivnosti odnose se na:

  • Uređenje plaža
  • Nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara
  • Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma
  • Izrada projektno – tehničke dokumentacije (idejnog, glavnog i izvedbenog projekta) za žičare
  • Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom
  • Studije upravljanja kvalitetom u turizmu

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave

UKUPNA BESPOVRATNA SREDSTVA: 25.000.000,00 kn

Prijave se zaprimaju od 26.4.2019. do 28.6.2019.

Za više informacija, kontaktirajte nas 🙂