Jkllk

NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA NA OTOCIMA U 2019. GODINI

NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA NA OTOCIMA U 2019. GODINI

Jkllk

Svrha poziva je financijskom potporom omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.

Ukupnog iznosa osiguranih sredstava iznosi: 

Pravo na godišnji odmor

10 najčešćih pitanja o godišnjem odmoru

10 najčešćih pitanja o godišnjem odmoru

Pravo na godišnji odmor

Neki su već bili, a neki se tek spremaju, ali tijekom ljeta većina nas razmišlja o godišnjem odmoru. Znate li koja su Vaša prava za korištenje godišnjeg odmora, a koja se temelji na odredbama članaka 76. do 85. Zakona o radu (NN 93/14)?

Godišnji odmor definiran je kao pravo radnika i obveza poslodavca čija je svrha obnavljanje radnikovih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad.

oie

POZIV: SUFINANCIRANJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije U OBITELJSKIM KUĆAMA

POZIV: SUFINANCIRANJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ILI TOPLINSKE I RASHLADNE ENRGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA

oie

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavit će 26. lipnja 2019. godine Javni poziv za sufinanciranje POSTAVLJANJA JEDNOG ILI VIŠE SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ILI TOPLINSKE I RASHLADNE ENERGIJE u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta "pametnih gradova i općina"

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “pametnih gradova i općina”

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta ``pametnih gradova i općina``

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta "pametnih gradova i općina"

PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta ‘pametnih gradova i općina’ s ciljem integracije tehnoloških rješenja za ostvarenje održivog razvoja, učinkovite infrastrukture, primjene energetske učinkovitosti i poboljšanja kvalitete života građana.

Prihvatljiva područja za provedbu projekata u poslovima grada ili općine su:

  • gospodarstvo
  • poboljšanje sigurnosti građana i imovine
  • održivi promet
  • gospodarenje energijom,
Restrukturiranje vinograda

RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

Restrukturiranje vinograda

Svrha natječaja: povećanje konkurentnosti proizvođača vina kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, promicanje visoko kvalitetnih vinograda i proizvodnju vina prema potrebama i preferencijama potrošača. Potpora za ovu mjeru može se odobriti za aktivnosti koje obuhvaćaju; zamjenu sorte/sorata (uključujući i cijepljenje), premještanje vinograda, te poboljšavanje vinogradarskih tehnika.

Prihvatljivi prijavitelji: vinogradari upisani u Vinogradarski registar

Dozvoljeni aktivnosti unutar mjere Restrukturiranje su:

ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)

ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)

ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)

ITU – Programi edukacija za mala i srednja poduzeća (MSP)

Cilj poziva je poduprijeti osmišljavanje i provođenje programa edukacija za MSP-ove koji imaju poslovni nastan i/ili sjedište i/ili poslovnu jedinicu na području UP Slavonski Brod.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su Poduzetničke potporne institucije (PPI) koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:
  • imaju poslovni nastan i sjedište na UP Slavonski Brod i
  • na dan predaje projektnog prijedloga upisane su u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (JRPI) i
  • sukladno definiciji iz čl.
POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Predmet Natječaja je dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj u 2019. godini.

Ukupna alokacija: 40.000.000,00 HRK

Najviši iznos potpore iznosi 1.400.000,00 HRK

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo trgovačka društva i obrti), a sukladno Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2019.

UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA

OBJAVLJEN POZIV NAMIJENJEN UNAPREĐIVANJU INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI

OBJAVLJEN POZIV NAMIJENJEN UNAPREĐIVANJU INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI

UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA

UKUPNA BESPOVRATNA SREDSTVA: 616.200.000,00 kn

MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO PROJEKTU: 400.000,00 kn

MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO PROJEKTU: 15.000.000,00 kn

CILJ I SVRHA POZIVA: unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi),

sortiranje otpada

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

sortiranje otpada

Svrha Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr.

JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I

JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I

JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I

JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I

Cilj poziva: osnaživanje i rast društvenih poduzeća kroz jačanje kapaciteta, održivosti i konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Isto tako, namjerava se poticati razvoj društvenog poduzetništva kroz financijske potpore razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta subjekata koji planiraju svoje poslovanje uskladiti s društveno-poduzetničkim načelima.

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva,