3 ZABLUDE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

3 ZABLUDE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

za post

Kada je 25. svibnja 2018. na snagu stupila Opća uredba o zaštiti podataka, popularno zvana GDPR, tek je 20% poduzeća uskladilo svoje poslovanje s tom europskom uredbom za koju je rok prilagodbe trajao dvije godine. U Hrvatskoj je u to doba na snagu stupio i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, koji je precizirao pravila u vezi pojedinih aktivnosti,