newproduct

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA - FAZA II

newproduct

SVRHA POZIVA:  je razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga. Projekt mora rezultirati s novim ili znatno poboljšanim proizvodom (dobrom ili uslugom).

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI SU:

∼ aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja,

otoci

PROGRAM RAZVOJA OTOKA U 2019. GODINI

Program razvoja otoka u 2019. godini

otoci

Svrha poziva: stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti. Specifični ciljevi odnose se na unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

promocija poduzetništva

Promocija poduzetništva

Promocija poduzetništva

promocija poduzetništva

Svrha Poziva: omogućiti stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kao temelja za osnivanje, rast i razvoj MSP–ova kroz razvijanje pozitivne percepcije prema poduzetništvu

 

Ukupna bespovratna sredstava: 38.000.000,00 kn

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

 

Sažetak: Ovim Pozivom financirat će se organizacija i provedba promocijskih aktivnosti namijenjenih stvaranju pozitivnog okruženja za poduzetništvo te promoviranju uspješnog poduzetničkog poslovanja.