gfhgffg

INOVATIVNI PROJEKTI ZA REDUKCIJU PLASTIKE

INOVATIVNI PROJEKTI ZA REDUKCIJU PLASTIKE!

radna

Svake godine svatko od nas proizvede više od 30 kilograma plastičnog otpada, ali samo 40% od toga se reciklira. Što se događa s preostalim otpadom? On zagađuje;  zagađuje naše oceane, našu okolinu pa čak i naša tijela.

Europsko natjecanje za društvene inovacije ove se godine bavi problemom plastičnog otpada. Ako imate ideju o tome kako smanjiti plastični otpad,