1

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

1

SVRHA POZIVA:  je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

UKUPNA BESPOVRATNA SREDSTVA:  279.000.000,00 kn

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

KLSDFJKD

Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Ulaganje u šumsku infrastrukturu

KLSDFJKD

UKUPNA BESPOVRATNA SREDSTVA u ovom pozivu:  od 10.000 eura do 1.000.000 eura

SUFINANCIRANJE: 100%

POTENCIJALNI PRIJAVITELJI: Šumoposjednici, Udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, Jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

SVRHA POZIVA:

sbijelim

KAKO OSTVARITI BESPOVRATNA SREDSTVA EU?

KAKO OSTVARITI BESPOVRATNA SREDSTVA EU?

sbijelim

Donosimo Vam pojednostavljen prikaz kako ostvariti bespovratna sredstva Europske unije 🙂

 

 

  1. IDEJA- najvažnije za poduzetnički pothvat ili poboljšanje poslovnog procesa; treba se utvrditi može li se ideja ostvariti pomoću sredstva iz Europske unije