Dora Nikolla
Dora Nikolla

dora.nikolla@aestus.hr

Životopis

Dora je studentica Pravnog fakulteta u Rijeci. Aktivna je članica Studentskog zbora u Rijeci gdje je obnašala funkciju zamjenice predsjednice i druge funkcije u tijelima na Sveučilištu. Sudjelovala je u realizaciji raznih projekata među ostalim Rijeka Opena međunarodnog debatnog turnira. Usavršava se u području europskog privatnog i javnog prava, a u Aestusu radi kao poslovna savjetnica za implementaciju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i obavlja druge pravne i administrativne poslove.

U slobodno vrijeme trenerica je srednjoškolskog debatnog tima Prve riječke hrvatske gimnazije i bavi se amaterskim kuhanjem.