UNAPREĐENJE I POVEĆANJE KAPACITETA OPORAVILIŠTA ZA DIVLJE ŽIVOTINJE

KK.06.5.2.04 UNAPREĐENJE I POVEĆANJE KAPACITETA OPORAVILIŠTA ZA DIVLJE ŽIVOTINJE

UKUPNA BESPOVRATNA SREDSTVA: 66.000.000,00 kn

SVRHA POZIVA:  Doprinijeti osiguranju odgovarajućeg smještaja i skrbi za jedinke životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima, a koje su: strogo zaštićene zavičajne vrste životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane; zaplijenjene ili oduzete strogo zaštićene životinje, kao i životinje divljih vrsta zaplijenjene sukladno posebnom propisu kojim se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  • priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • izgradnja i opremanja novih i/ili aktivnosti obnove, proširenja i uređenja postojećih smještajnih i karantenskih kapaciteta za životinje
  • namještanje i opremanje prostora/objekata oporavilišta i opremanja oporavilišta
  •  izmještanje životinja tijekom provedbe aktivnosti izgradnje i namještanja novih i/ili obnove, proširenja i uređenja postojećih smještajnih i karantenskih kapaciteta za životinje
  • unaprjeđenje sposobnosti oporavilišta za hvatanje, ukrcavanje i prijevoz životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu, što uključuje nabavu vozila i/ili plovila i/ili prikolica za prijevoz životinja i/ili za prijevoz hrane, te njihovo prilagođavanje za prijevoz životinja i/ili hrane, prema veterinarskim i drugim propisima
  • jačanje svijesti javnosti o očuvanju vrsta koje se zbrinjavaju u oporavilištu, uključujući ex-situ očuvanje
  • jačanje kapaciteta djelatnika/članova prijavitelja i, ukoliko je primjenjivo, partnera u svrhu jačanja stručnog znanja za provođenje skrbi o životinjama na oporavku u oporavilištu, za izradu i provedbu razvojnih i poslovnih planova u svrhu osiguravanja budućeg razvoja oporavilišta
  • promidžba i vidljivost projekta
  • investicijski nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon te aktivnosti stručnog nadzora građenja
  • upravljanje projektom i administracija

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: oporavilišta za divlje životinje

Trajanje natječaja: 6.5.2019. – 21.12.2020.

Javite nam se za prijavu i provedbu projekta!