Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

PPI

Svrha Poziva je osiguravanje potpore osnivanju novih poduzeća, olakšavanju poslovanja aktivnih poduzeća i jačanju institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti: sufinancirat će se projektne aktivnosti informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI, nadogradnja postojećih web-stranica PPI te povezivanje subjekata na području djelovanja PPI.

Prihvatljivi prijavitelji: poduzetničke potpoorne institucije

Ukupna alokacija: 22.800.000,00  HRK

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos):Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 100.000,00 HRK, a najviši 600.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: do 75 % prihvatljivih troškova.

Javite nam se i mi rješavamo Vašu projektu dokumentaciju.