WWW vaučeri za MSP-ove

ecommerce-2140603_1280

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je 6. srpnja objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“, ref.br. KK.03.2.1.17.

Temeljem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 15.200.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020. godine. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u obliku vaučera, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava EFRR-a predviđenih za ovaj Poziv.

Nadležno tijelo je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Predmet Poziva

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga.

Svrha (Cilj) Poziva

Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Iznos potpore: 15.000,00 HRK100.000,00 HRK.

Intenzitet potpore

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro, malim i srednjim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuje se kako slijedi:

 • najviše 85% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. JP(R)S
 • najviše 80% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u II. skupini JP(R)S
 • najviše 75% prihvatljivih troškova financirati će ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. skupini JP(R)S
 • najviše 70% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u IV. skupini JP(R)S.

Prihvatljivi prijavitelji

pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti

Kako bi bile prihvatljive, sve aktivnosti moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji doprinose ostvarenju ciljeva Poziva.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva podrazumijevaju izradu i/ili unapređenje jedne ili više domena, a odnose se na sljedeće:

 • Poslovne web stranice
 • E-commerce
 • M-commerce.

U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za usluge koje obuhvaćaju više aktivnosti, ali samo kod jednog pružatelja usluga. Jedan vaučer nije moguće izdati za sufinanciranje usluga više pružatelja usluga.

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom/razvojem/nabavom IKT poslovnih rješenja (software, hardware, cloud) namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Prihvatljivi troškovi

Projektni prijedlozi moraju sadržavati jednu ili više  prihvatljivih kategorija troškova:

 • Izrada poslovnih web stranica
 • Unapređenje poslovnih web stranica uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete
 • Izrada i/ili unapređenje web shopa s implementacijom online metode plaćanja;

Dodatna kategorija prihvatljivih troškova . uz barem jedan prihvatljivi trošak iz obvezne kategorije troškova, projektni prijedlog može sadržavati jedan ili više s njim povezanih prihvatljivih troškova:

 • Usluga optimizacije  domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika),
 • Izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu (mobilni bonovi, kuponi i kartice lojalnosti),
 • Troškovi najma domene, servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti do godine dana od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge)

Rok za prijavu

Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku. Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je od 13. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.