27.04.2021
10 najčešćih pitanja o poslovnom planu
Planirate koristiti poticaje za samozapošljavanje i izrađujete poslovni plan? Pronađite odgovore na najčešća pitanja i izbjegnite greške.

Poticaji za samozapošljavanje olakšavaju način na koji možete postati poduzetnik i pokrenuti vlastito poslovanje. U tom slučaju otvaranje firme, uz osnovnu dokumentaciju, zahtijeva da svoju ideju prenesete na papir, odnosno izradite poslovni plan. Izrada jednog takvog plana nije niti malo jednostavna, stoga nije na odmet potražiti pomoć pri pisanju poslovnog plana. Tim stručnjaka Aestus računovodstvo pripremio je za Vas odgovore na česta pitanja.

U daljnjem tekstu odgovorili smo na nekoliko, naizgled jednostavnih, ali ipak često postavljanih pitanja.

 

Što predstavlja poslovni plan, zašto Vam treba te koji su njegovi najvažniji elementi?

 • Poslovni plan je pisani dokument koji potanko opisuje poduzetničku ideju, jasno definira ciljeve poslovanja, detaljno prikazuje metode, sredstva te resurse za postizanje istih.
 • Poslovni plan predstavlja temelj za razradu poduzetničke ideje, financiranje, organiziranje, kontrolu poduzetničkog pothvata za vrijeme njegova trajanja te na kraju procjenu poslovanja u budućnosti.
 • Svaki poduzetnički pothvat koji krene u realizaciju, zasnovan je na dobroj poduzetničkoj ideji. Kako bi ta ideja oživjela i dobila smisao, potrebno ju je prenijeti na papir, odnosno sve elemente prikazati na papiru, a one financijske iskazati brojčano. Ukratko, potrebno je izraditi detaljan poslovni plan.
 • Dakle, razmišljanje o poduzetničkom pothvatu bez poslovnog plana je moguće, no realizacija istog bez poslovnog plana je nezamisliva. Stoga poslovni plan predstavlja jednu od najvažnijih determinanti u današnjem svijetu poduzetništva. Ključna stvar jest prepoznati priliku na tržištu, a izradu poslovnog plana prepustiti stručnjacima koji će Vas dovesti do željenih rezultata.
 • Pročitajte koje su najčešće greške koje poduzetnici rade tijekom sastavljanja poslovnog plana te povećajte svoju šansu za odobrenjem poticaja za samozapošljavanje.

 

Dijelovi poslovnog plana

Prilikom pisanja plana potrebno je obratiti pažnju na sve obvezne elemente plana. Ne postoji element poslovnog plana koji je manje ili više važan od ostalih. Obvezni elementi poslovnog plana su:

 • Osnovni podaci o poduzetniku – ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, mjesto stanovanja te zanimanje.
 • Osnovni podaci o osnivanju poduzeća – odabir imena društva, ovjera dokumenata, predaja dokumentacije i uplata pristojbi, preuzimanje dokumentacije i otvaranje računa.
 • Polazište – nastanak poduzetničke ideje, razlozi osnivanja, misija i vizija poduzetničkog pothvata.
 • Predmet poslovanja – šifra djelatnosti, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD).
 • Analiza i opis tržišta – tržište nabave, tržište prodaje te konkurencija.
 • Marketing plan – aktivnosti usmjerene na što učinkovitiju prezentaciju i prodaju određenog proizvoda, robe ili usluge na ciljnom tržištu te stvaranje imidža tvrtke.
 • Opis pružanja usluge.
 • Opis tehnologije.
 • Prostor i oprema – opis prostora i popis opreme uz izraženu količinu i cijenu.
 • Zaposlenici – popis zaposlenih prema radnom mjestu, stručnoj spremi te broju zaposlenih uz obračun plaće po radnom mjestu.
 • Zaštita okoline – zaštita na radu.
 • Financijski elementi – ulaganje u obrtna sredstva, struktura ulaganja, izvori financiranja uz plan otplate kredita, ukoliko postoji, obračun amortizacije, poslovni rashodi, troškovnik, kalkulacija cijene i formiranje prihoda, račun dobiti i gubitka, financijski tijek i bilanca.
 • Ocjena učinkovitosti.

 

Zašto mi je poslovni plan negativno ocijenjen i imam li pravo na žalbu?

Smatrate da ste svoj poslovni plan napisali izvrsno, međutim on je ipak ocijenjen negativnom ocjenom. Prilikom ocjenjivanja elemenata plana moguće je ostvariti ukupno 100 bodova. Prag za pozitivno ocijenjen poslovni plan je 65 bodova.

Negativno ocijenjen poslovni plan ne znači nužno da je cijeli plan loše razrađen, moguće je da se dogodio propust u nekom od elemenata koji se ocjenjuje. Stoga izradu plana treba prepustiti stručnjacima poput Aestus računovodstvenog tima, koji će Vašu ideju pretvoriti u stvarnost.

Neki od propusta mogu biti:

Na stranicama HZZ-a možete pronaći dodatna obrazloženja vezana za razlog negativno ocijenjenog poslovnog plana.

Također, imate pravo uložiti žalbu unutar 10 dana od zaprimanja Obavijesti o ocjeni zahtjeva i unutar 15 dana od zaprimanja Obavijesti o korištenju ugovornih obveza. Pitate se kako poslati žalbu? U adresaru područnih službi izaberite onu koja se nalazi u županiji u kojoj je registriran Vaš poslovni subjekt. Savjetujemo da uključite svu dokumentaciju s kojom možete potkrijepiti svoje argumente prigovora.

 

Može li se oprema navedena u troškovniku kupiti sredstvima iz uplaćenog temeljnog kapitala?

Može. Bitno je da je poslovni subjekt registriran i da imate otvoren račun u banci. Sve što kupujete potrebno je platiti putem transakciijskog računa kako bi se na izvodu jasno vidjelo što je plaćeno. Također, potrebno je spojiti izvod s računom prilikom pravdanja troškova.

Niste sigurni da razumijete sve računovodstveno-knjigovodstvene pojmove poput izvoda i sl.? Bacite oko na naš računovodstveni rječnik i olakšajte si komunikaciju sa suradnicima u budućem poslovanju.

 

Može li se poticaj za samozapošljavanje dobiti ukoliko već imam otvorenu firmu?

Ukoliko je osoba vlasnik firme, znači da ne spada u skupinu dugotrajno nezaposlenih građana, odnosno građana koji nemaju zabilježenu poslovnu aktivnost tj. nisu bili vlasnici tvrtke unazad 12 i više mjeseci. Budući da se poticaj dodjeljuje upravo toj skupini, vlasnici firme nemaju pravo na dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje. Također, zaposlene osobe nemaju pravo na ostvarivanje poticaja za samozapošljavanje jer je jedan uvjeta da pojedinac treba biti prijavljen na zavod za nezaposlene.

 

Je li moguće promijeniti oblik trgovačkog društva nakon pozitivne ocjene poslovnog plana?

Nakon izrade i predaje poslovnog plana, zaprima se povratna informacija s HZZ-a vezano za ocjenu poslovnog plana. Ako je plan ocjenjen pozitivno te se poduzetnik odlučio na promjenu oblika trgovačkog društva, potrebno je ponovno prilagoditi poslovni plan i unijeti određene promjene u troškovniku. Javite nam se za detaljnije savjete.

 

Čemu su namijenjeni fiksni i varijabilni troškovi?

Fiksni troškovi su unaprijed određeni troškovi, odnosno njihova ukupna visina ostaje nepromijenjena u određenom vremenskom razdoblju.

Namjena fiksnih troškova podrazumijeva slijedeće:

 • pokrivanje troškova registracije poslovnog subjekta,
 • pokrivanje troška plaće,
 • tekuće troškove poput oglašavanja, zakupa poslovnog prostora, knjigovodstvenih i administrativnih poslova, nabave sitnog inventara, amortizacije i sl.

Varijabilni troškovi su promjenjivi troškovi koji ovise o dinamici i vrsti poslovanja. To su troškovi rada i materijala koji se mijenjaju sukladno sa prodajom usluga ili proizvoda.

Namjena varijabilnih troškova podrazumijeva slijedeće:

 • kupnju strojeva, alata i opreme,
 • troškove energije, nabave materijala i sl.

 

Je li moguće kupiti opremu i strojeve u inozemstvu?

Planirate otvaranje firme i uvoz opreme i strojeva? Naravno da je to moguće. Nakon što pronađete proizvod inozemstvu koji želite kupiti, kontaktirajte dobavljača i od njega zatražite ponudu. U slučaju da cijene ne mogu biti izražene u HRK, izrazite ih u stranoj valuti. Ono što je potrebno napraviti prilikom sastavljanja troškovnika je konverzija odabrane valute po srednjem tečaju HNB-a na dan, odnosno na datum sastavljanja ponude.

 

Što podrazumijevaju inovativnost i održivost plana?

Vjerojatno ste svjesni da firme poput Vaše koju planirate otvoriti već postoje na tržištu te čine konkurenciju. Znači da bi Vaš plan morao biti inovativan u usporedbi s dosadašnjom tržišnom poslovnom praksom. Odnosno, ideja razrađena u planu mora imati određenu tendenciju ka vršenju poslovanja na novi, drugačiji način.

Također, mora biti iskazana održivost plana. Pod pojmom „održivost“ podrazumijeva se da je poslovni plan razrađen tako da tvrtka/obrt može dugoročno opstati te da pruža poduzetniku „svijetlu budućnost“, odnosno uspješno poslovanje.

 

Upisuje li se neformalno radno iskustvo u radni staž?

Imali ste angažman u humanitarnim i nevladinim organizacijama? To može biti impresivno za onoga tko čita Vaš CV. Nažalost, bilo kakav oblik neformalnog radnog iskustva ne upisuje se u radni staž, odnosno u radnu knjižicu. Međutim, u sklopu poslovnog plana možete navesti i neformalno radno iskustvo ako to želite.

 

Smijem li kupiti opremu koja nije navedena u troškovniku kada dobijem sredstva od poticaja?

Troškovnik opreme sastavlja se s jedinstvenim razlogom – da se transparentno prikaže u što je uložen dobiveni iznos potpore. Stoga, s tim sredstvima nije moguće kupiti opremu koja nije navedena u troškovniku. Odlučite li se ipak na taj korak bit će potrebno provesti i obrazložiti izmjenu u troškovniku.

 

Kako otvoriti tvrtku elektroničkim putem?

Otvaranje firme u Hrvatskoj sastoji se od nekoliko važnih koraka. Prvo pitanje na koje trebate odgovor je: “Želim li otvoriti j.d.o.o. ili d.o.o.?” Naš stručni tim Aestus računovodstvo redovno pruža savjetodavnu pomoć poduzetnicima u nastajanju kako bi odabrali oblik poslovnog subjekta koji najbolje odgovara planiranom poslovanju. Posjetite naš blog članak Koraci za otvaranje firme putem START sustava i pronađite redoslijed svih potrebnih aktivnosti otvaranja poduzeća koristeći START sustav, kao i korake za otvaranje firme redovnim putem.

Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na [email protected] ili ispunite kontakt formu. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku i riješiti sve nedoumice koje imate.

Vaš, Aestus tim.

Ostali članci

Što nakon odobrenog poslovnog plana?

12.05.2021

Vaš poslovni plan je zadovoljio kriterij od minimalno 65 bodova, te je odobren od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje? Približili ste se svom cilju da postanete poduzetnik, no iako Vam je odobren poslovni plan, vjerujemo da imate puno nedoumica o svemu što slijedi. Donosimo odgovore na pitanja, obvezne korake nakon odobrenog poslovnog plana i savjete […]

Obračunavate li PDV po naplaćenim naknadama ili izdanim računima?

13.04.2021

Koja je razlika između obračuna PDV-a prema naplaćenom računu i obračuna PDV-a prema izdanom računu? Koje su prednosti i nedostaci pojedine vrste obračuna PDV-a? Koji je prag za oporezivanje prema naplaćenim naknadama? Kako u svakom trentku znati koliki je iznos poreza koji plaćate? U nastavku poduzetnicima donosimo odgovore na pitanja i savjete stručnog tima Aestus […]

Koraci za otvaranje firme putem START sustava

07.04.2021

Otvaranje firme u Hrvatskoj sastoji se od nekoliko važnih koraka. Prvo pitanje na koje trebate odgovor je: “Želim li otvoriti j.d.o.o. ili d.o.o.?” Naš stručni tim Aestus računovodstvo redovno pruža savjetodavnu pomoć poduzetnicima u nastajanju kako bi odabrali oblik poslovnog subjekta koji najbolje odgovara planiranom poslovanju. U nastavku donosimo redoslijed svih potrebnih aktivnosti otvaranja poduzeća […]

Mali rječnik računovodstvenih pojmova

01.04.2021

Svi mi se nerijetko nađemo u situaciji da nismo sigurni koja je točna definicija pojma s kojim smo se susreli tijekom radnog vremena, u razgovoru s kolegama i prijateljima ili sa svojim knjigovođom. U Aestus računovodstvu učestalo savjetujemo naše klijente i koristimo određene osnovne izraze koji predstavljaju dio redovnih knjigovodstveno – računovodstvenih aktivnosti. Kako biste […]

Digitalizacija poslovanja bez dodatnih ulaganja

30.03.2021

Online event “Koliko košta digitalizacija poduzetnika?” održan 25.3.2021. ostvario je veliki odaziv hrvatskih poduzetnika. U panel raspravi koju je moderirao suosnivač Aestus Grupe, Danko Žitinić, svoja iskustva o digitalizaciji poslovanja podijelili su Aleksandra Ignatoski, voditeljica razvoja proizvoda u Aestus računovodstvu, Mirko Grošić, osnivač tvrtke Geotech, Tomislav Car, osnivač tvrtke Infinum te Tatjana Skoko, direktorica hrvatske […]

Koliko košta digitalizacija poduzetnika?

12.03.2021

Vrhunski govornici, više nego aktualna tema i besplatno sudjelovanje – pozivamo te na online event Aestus Grupe u četvrtak 25.3.2021. pod nazivom “Koliko košta digitalizacija poduzetnika?” Svoja iskustva s nama će podijeliti poduzetnici iz različitih sektora gospodarstva tijekom zanimljive panel rasprave. Koja je tema? Kao što sam naziv kaže, online event posvećen je temi digitalizacije […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.