29.01.2020
Mjere aktivne politike zapošljavanja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje donijeli su odluku o provedbi 9 mjera za poticanje zapošljavanja, očuvanje radnih mjesta i stimulaciju dodatnih edukacija zaposlenih. Aktivne mjere politike zapošljavanja su namijenjene poslodavcima, posloprimcima, ali i sezonskim radnicima.

Nove mjere pružaju mogućnost za zaposlenje novih radnika, dodatnu edukaciju, očuvanje radnih mjesta, uključivanje u programe javnih radova, a sve to kroz pružanje financijskih subvencija i programa za obrazovanje i usavršavanje.

Potpore za zapošljavanje

Ova potpora nudi se za poticanje zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima. Trajanje mjere je 12 mjeseci. Financiraju se troškovi rada osobe koju se zapošljava do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.

Potpore za samozapošljavanje

Ove potpore se dodjeljuju u cilju pružanja podrške onima koji se odluče pokrenuti vlastiti posao, ali i onima koji proširuju postojeće poslovanje. Za pokretanje vlastitog posla država dodjeljuje do 100.000,00 kn, a za proširenje poslovanja do 55.000,00 kn. Trajanje mjere je 12 mjeseci.

Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

Ova potpora dodjeljuje se poslodavcima kao državna potpora za zapošljavanje ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost ili javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje.

U realnom sektoru potiče se zapošljavanje osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima – do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnike ili 75% za osobe s invaliditetom, bez gornjeg ograničenja, prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i 50% troška prijevoza.

U javnom sektoru se potiče zapošljavanje uz ugovor o radu osoba bez staža osiguranja – 100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće, koja iznosi 85% plaće radnog mjesta i trošak prijevoza. Trošak stjecanja pedagoških kompetencija za pripravnike koji se zapošljavaju u prirodoslovno-matematičko-informatičkom i tehničkom području u iznosu do 10.000,00 kn.

Potpore za usavršavanje

Cilj ove potpore je poticanje daljnjeg obrazovanja zaposlenika sufinanciranjem troška usavršavanja radnika kod poznatog poslodavca – troškovi usavršavanja zaposlenika do 70% prihvatljivih troškova, a najveći iznos potpore za usavršavanje po zaposleniku iznosi 18.000,00 kn. Trajanje mjere je 6 mjeseci.

Javni rad

Cilj mjere javnog rada je uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada. Trajanje mjere je 6 mjeseci za zaposlenje na puno radno vrijeme, 9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz mogućnost obrazovanja) ili 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu za korisnike zajamčene minimalne naknade. Financira se 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 4.732,82 kn za prvu skupinu, odnosno 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 2.366,41 kn za drugu i treću skupinu.

Osim navedenih, ostale mjere aktivne politike zapošljavanja koje se provode su: obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih, osposobljavanje na radnom mjestu, potpore za očuvanje radnih mjesta i stalni sezonac.

Više detalja o svim mjerama aktivne politike zapošljavanja možete pronaći na internetskoj stranici mjere.hr

Vaš Aestus tim

 

Ostali članci

Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

01.07.2020

HZZ je aktivirao potporu za očuvanje radnih mjesta vezanu za skraćivanje radnog vremena za poslodavce koji trpe privremeno smanjenje opsega posla uslijed posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19). Trajanje mjere je od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.   Koji je iznos potpore? Visina subvencije je 2.000,00 kn po zaposleniku. Potpora se dodjeljuje za privremeno […]

Što trebate znati ako planirate osnovati poduzeće?

26.05.2020

Kako osnovati poduzeće u Hrvatskoj?   Osim fizičkim putem, osnovati poduzeće u Hrvatskoj moguće je iz udobnosti vlastitog doma putem informacijskog sustava START. Navedena platforma omogućava pokretanje poslovanja na daljinu i bez punomoćnika, unutar 3-5 dana te putem samo jednog elektroničkog postupka. Poduzetnici mogu navedenim elektroničkim putem osnovati poduzeće – d.o.o. ili j.d.o.o. Putem online […]

Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije

13.05.2020

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.   Koji je intentitet i iznos potpore? 100% […]

MJERE – Finin portal za online prijavu za korištenje aktualnih mjera Vlade

31.03.2020

Fina je uspostavila jedinstveni online portal koji hrvatskim poduzetnicima omogućava online prijavu za korištenje mjera Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti.   Objavljen je poziv svim gospodarskim subjektima u RH koji trpe gubitke u redovnom poslovanju zbog posljedica COVID-19 pandemije da se od 31.3.2020. putem spomenutog portala prijave za: kredite […]

Odgoda plaćanja poreznih obveza na rok od tri mjeseca

24.03.2020

Ministarstvo financija je u sklopu inicijalnog seta mjera predstavila i mjeru kojom se poduzetnicima želi olakšati teret poreznih obveza. Prema novim dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, poduzetnici sada mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristrojbi i sl. Zahtjev se ne može podnositi za carine i trošarine ako do sada imaju […]

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom

22.03.2020

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava provodi skup mjera među kojima su i Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19). Navedenom mjerom žele se očuvati radna mjesta te će se financirati 100% troška neto minimalne plaće.     Ciljani sektori i poslodavci ove mjere su:  djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.