08.04.2020
Integrator – dodjela bespovratnih sredstava MSP-ovima

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Integrator”, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmet poziva je sufinanciranje inovacija procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij se mora sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a.

 

Koji je cilj poziva?

Cilj poziva je pružiti podršku MSP-ovima kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu.

 

Koje su prihvatljive aktivnosti?

  • Inovacija organizacije poslovanja i /ili procesa svih članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,
  • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

Aktivnosti pod br. 2. ne mogu se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti pod brojem 1., svi članovi konzorcija moraju provoditi aktivnosti pod br. 1. Projekti koji nemaju za cilj uspostavu dobavljačkih odnosa nisu prihvatljivi.  

 

Maksimalni iznos potpore – 38.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu.

Minimalni iznos potpore – 2.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu.

 

Koji su prihvatljivi prijavitelji?

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik. Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u partnerstvu.

 

Koji su prihvatljivi partneri?

Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji poduzetnici koji doprinose svojim znanjem ili resursima ili inovacijskim kapacitetima u provedbi projekata. Partnerstvo je dozvoljeno isključivo sa svrhom formiranja konzorcija za potrebe ovog Poziva i dokazuje se Konzorcijskim ugovorom.

 

Predviđeni intenzitet potpore:

1.Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

  • Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
  • Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 38.000.000,00 HRK.

 

2.Potpore male vrijednosti (Program de minimis)

  • Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja.
  • Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.
  • Ukupan iznos Potpore male vrijednosti (Program de minimis), po ovom Pozivu, kumulativno po projektnom prijedlogu ne smije premašiti gornju granicu koja iznosi 1.400.000,00 HRK, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti.

 

Službeni sadržaj Poziva možete pronaći ovdje, a sve potrebne informacije o obveznoj dokumentaciji dostupne su na web stranici eFondovi.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi. Rok za podnošenje projektnih prijedloga  je 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

 

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri izradi prijavnih obrazaca, kontaktirajte stručnjake Konzalting divizije Aestus Grupe putem e-mail adrese [email protected]

 

Vaš Aestus tim

 

Ostali članci

Što trebate znati ako planirate osnovati poduzeće?

26.05.2020

Kako osnovati poduzeće u Hrvatskoj?   Osim fizičkim putem, osnovati poduzeće u Hrvatskoj moguće je iz udobnosti vlastitog doma putem informacijskog sustava START. Navedena platforma omogućava pokretanje poslovanja na daljinu i bez punomoćnika, unutar 3-5 dana te putem samo jednog elektroničkog postupka. Poduzetnici mogu navedenim elektroničkim putem osnovati poduzeće – d.o.o. ili j.d.o.o. Putem online […]

Bespovratna sredstva za poljoprivrednike

20.05.2020

U nastavku pročitajte detalje četiri natječaja čiji je cilj plasirati bespovratna sredstva za poljoprivrednike. Natječaji su objavljeni temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19). Prihvatljivi korisnici potpora su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.   Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora […]

Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije

13.05.2020

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.   Koji je intentitet i iznos potpore? 100% […]

Koji podaci ulaze u izračun Vašeg COVID score-a?

29.04.2020

Fina je za potrebe utvrđivanja ocjene ugroženosti poslovnih subjekata razvila sustav bodovanja tzv. COVID score (CS), kako bi se poduzetnicima olakšao način dokazivanja stupnja pogođenosti aktualnom krizom te kako bi procjena bila objektivna i transparentna. Poduzetnici se za korištenje potpora prijavljuju na Fina portal MJERE putem NIAS sustava za identifikaciju korisnika, na kojem mogu predati […]

HBOR – beskamatni krediti za turistički sektor

17.04.2020

Kako bi se održala likvidnost hrvatskih poduzetnika u sektoru turizma, Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvoj novim su sporazumom aktivirali mogućnost odobrenja beskamatnih kredita. Navedena mjera je dio programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31.12.2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava.   Koliki je […]

CEI izvanredni Poziv za prijavu projekata

06.04.2020

Central European Initiative objavilo je izvanredni Poziv za prijavu projekata CEI 2020 Covid-19 kojim se dodjeljuje ukupno 600.000 EUR za projekte iz područja zdravstva, obrazovanja i mikro, malog i srednjeg poduzetništva, a u svrhu podrške za vrijeme epidemije. Prijavitelji mogu zatražiti potporu CEI-a do 100% vrijednosti svog projekta, a najviše do 40.000,00 EUR. Prihvatljive aktivnosti […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.