29.04.2020
Koji podaci ulaze u izračun Vašeg COVID score-a?
COVID score sustav služi za jednostavniju, bržu i transparentiju procjenu ugroženosti poslovnih subjekata. Poduzetnici više ne trebaju dodatno dostavljati dokumentaciju već se podaci uzimaju iz provjerenih službenih baza podataka.

Fina je za potrebe utvrđivanja ocjene ugroženosti poslovnih subjekata razvila sustav bodovanja tzv. COVID score (CS), kako bi se poduzetnicima olakšao način dokazivanja stupnja pogođenosti aktualnom krizom te kako bi procjena bila objektivna i transparentna. Poduzetnici se za korištenje potpora prijavljuju na Fina portal MJERE putem NIAS sustava za identifikaciju korisnika, na kojem mogu predati svoje zahtjeve, a izračun COVID scora se radi za svaki zahtjev na temelju dostupnih podataka.

 

Za izračun COVID score-a koriste se podaci iz prijave podnositelja, Fininog informacijskog sustava, Porezne uprave, HZMO-a i HZZ-a. Ocjena pogođenosti subjekta računa se za sve prijave. Također, izračun COVID score-a jedan je od elemenata koje kreditna institucija može koristiti dodatno u procesu za procjenu opravdanosti odobravanja dodatnog financiranja, odgode ili reprograma postojećih kreditnih obveza ugroženih poslovnih subjekata

 

Sustav ocjenjuje devet elemenata rizika:

 

  1. Vrsta poslovnog subjekta.

 

Vrsta subjekta

Score

Mikro

100

Mali

75

Srednji

75

Veliki

75

Obrtnik dohodaš

100

OPG dohodaš

100

Slobodno zanimanje – dohodaš

100

 

 

  1. Djelatnost – score se dodjeljuje s obzirom na procjenu ugroženosti pojedinih NKD djelatnosti.

 

Stupanj Djelatnost

Score

Stupanj 4 Turizam, ugostiteljstvo, prijevoz (90%)

100

Stupanj 3 Sport, zabava, uslužne djelatnosti, djelatnosti vezane za turizam (50%)

75

Stupanj 2 Trgovina na veliko i malo, radno-intenzivno (30%)

50

Stupanj 1 Dio prerađivačke industrije, obrazovanje (20%)

25

Stupanj 0 Utjecaj zanemariv

0

Stupanj -1 Prihodi veći za 5%

-25

Stupanj -2 Prihodi veći za 10-14%

-50

Stupanj -3 Prihodi veći za 15-24%

-75

Stupanj -4 Prihodi veći za 25%

-100

 

 

  1. Finin rejting – utvrđuje se prema službenoj procjeni Fine.

 

 

  1. Blokirani subjekti.

 

Blokirani subjekti

Score

<31/12/2019

-100

>01/01/2020

-50

>20/03/2020

100

Nije blokiran

0

 

  1. Smanjenje broja zaposlenih – subjekti koji otpuštaju radnike izuzev zbog isteka ugovora na određeno, odlazaka u mirovinu ili otkaza uzrokovanih ponašanjem radnika, nemaju pravo na dodatne financijske potpore ako smanjenje zaposlenih premašuje kriterije koji su definirani mjerom za potpore.

 

Zaposlenost Trgovačka društva – mikro Trgovačka društva – mali Trgovačka društva – srednji Trgovačka društva – veliki Obrtnik dohodaš OPG dohodaš Slobodno zanimanje – dohodaš
-100% -100 -100 -100 -100 0 0 0
-50% -100 -100 -100 -100 0 0 0
-40% 0 -100 -100 -100 0 0 0
-20% 25 0 -100 -100 0 0 0
-15% 50 25 0 -100 0 0 0
-10% 75 50 25 0 0 0 0
0% 100 100 100 100 100 100 100

 

 

  1. Očekivani pad poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje tijekom 2019. – subjekti koji nemaju smanjenja poslovnih prihoda se isključuju.

 

Očekivani pad poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje 2019. godine

Score

Nema pad prihoda

-100

<20,0%

20

<50,0%

50

<75,0%

100

<=100,0%

100

 

  1. Projekcija likvidnosti s obzirom na COVID-19 – Likvidnost se procjenjuje na temelju najvećeg pada poslovnih priljeva u odnosu na odgovarajuće razdoblje u 2019. (godišnje ili tromjesečno), a ubjekti čija je projekcija likvidnosti negativna, ostvaruju pravo na dodatno financiranje.

 

Projekcija likvidnosti

Score

<0

100

>=0

-100

 

  1. Je li poduzetnik na listi ne isplatitelja plaće u 2019. godini – eliminacijski kriterij.

 

Poduzetnik na listi ne isplate plaća u 2019. godini

Score

Da

-100

Ne

0

 

  1. Je li poduzetnik na listi ne platitelja poreza u 2019. godini – eliminacijski kriterij.

 

Poduzetnik na listi ne platitelja poreza u 2019. godini

Score

Da

-100

Ne

0

 

 

Ukupni rezultat bodovanja može doseći maksimalno 700 bodova, a minimalno -100, pri čemu je -100 eliminirajući kriterij. Rezultat bodovanja se dostavlja HBORU ili HAMAG-BICRO – u, a ocjena će prijavitelju biti vidljiva u pregledu zahtjeva u sustavu portala MJERE.

 

Sve informacije o metodologiji bodovanja dostupne su na službenim stranicama Fine. Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć ili savjet vezano za korištenje potpora i proces prijave, kontaktirajte stručnjake Konzalting divizije Aestus Grupe putem e-mail adrese [email protected]

 

Vaš Aestus tim

 

Ostali članci

Bespovratna sredstva za razvoj i inovativnost hrvatskih poduzeća

03.08.2020

Objavljen je natječaj kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva iz programa Business Development and Innovation Croatia. Hrvatske tvrtke imaju priliku prijaviti se za korištenje bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata zelene industrije i plavog rasta. Zelena industrija podrazumijeva korištenje ekološki prihvatljivih tehnologija u proizvodnji, a plavi rast odnosi se na inicijativu usmjerenu na poticanje gospodarskog rasta i […]

Energetska učinkovitost u proizvodnim industrijama

12.06.2020

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike najavilo je poziv u okviru Specifičnog cilja 4b1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Objava Poziva planirana je tijekom lipnja. Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine […]

Bespovratna sredstva za poljoprivrednike

20.05.2020

U nastavku pročitajte detalje četiri natječaja čiji je cilj plasirati bespovratna sredstva za poljoprivrednike. Natječaji su objavljeni temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19). Prihvatljivi korisnici potpora su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.   Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora […]

Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije

13.05.2020

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.   Koji je intentitet i iznos potpore? 100% […]

HBOR – beskamatni krediti za turistički sektor

17.04.2020

Kako bi se održala likvidnost hrvatskih poduzetnika u sektoru turizma, Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvoj novim su sporazumom aktivirali mogućnost odobrenja beskamatnih kredita. Navedena mjera je dio programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31.12.2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava.   Koliki je […]

CEI izvanredni Poziv za prijavu projekata

06.04.2020

Central European Initiative objavilo je izvanredni Poziv za prijavu projekata CEI 2020 Covid-19 kojim se dodjeljuje ukupno 600.000 EUR za projekte iz područja zdravstva, obrazovanja i mikro, malog i srednjeg poduzetništva, a u svrhu podrške za vrijeme epidemije. Prijavitelji mogu zatražiti potporu CEI-a do 100% vrijednosti svog projekta, a najviše do 40.000,00 EUR. Prihvatljive aktivnosti […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.