Aestus
04.09.2022
Koji su neoporezivi primici i njihovi limiti u 2023. godini?
U nastavku donosimo vrste i limite neoporezivih primitaka, naknada, nagrada i stipendija koje možete isplatiti svojim zaposlenicima.

Želite nagraditi zaposlenika za radni rezultat ili isplatiti stipendiju studentu? Zanima Vas koje vrste neoporezivih primitaka se mogu isplatiti i koji su njihovi limiti u 2023. godini? Aestus računovodstveni tim Vam u nastavku donosi popis neoporezivih primitaka, naknada, nagrada i stipendija te maksimalne iznose do kojih na njih niste obvezni platiti porez na dohodak.

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, razlikujemo sljedeće vrste neoporezivih primitaka s pripadajućim maksimalnim iznosima za isplatu.

 

Dnevnice, putni troškovi i prijevoz
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu

26,55 EUR

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno13,28 EUR
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvuDo iznosa prema propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno.Do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
Pomorski dodatak33,19 EUR dnevno
Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe53,09 EUR dnevno
Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, u svezi djelatnosti poslodavcaU ukupnom iznosu
Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanjuU visini stvarnih izdataka
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozomU visini stvarnih izdataka
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozomU visini stvarnih izdataka
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe0,40 EUR po prijeđenom kilometru
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika331,81 EUR godišnje

Kako se računa naknada za prijevoz?

  • Tvrtka može donijeti odluku o isplati naknade za prijevoz zaposlenicima i u tom slučaju ima obvezu naknadu isplatiti svim zaposlenicima koji na nju ostvaruju pravo.
  • Pravo na naknadu za prijevoz imaju zaposlenici čija je adresa boravišta udaljena od adrese radnog mjesta minimalno dvije stanice javnog gradskog prijevoza.
  • Visinu naknade za prijevoz poduzetnik određuje na temelju ponude tvrtke za gradski i prigradski javni prijevoz.

 

Troškovi prehrane i smještaja
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnikaDo 796,44 EUR godišnje
Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacijeDo 1.592,76 EUR godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.
Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnikaDo visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca
Voda, topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremenaU visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu)
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije.Do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika.Do visine stvarnih izdataka.

 

Kako isplatiti troškove prehrane?

  • Poduzetnik može sam donijeti odluku o tome u kojim će intervalima i iznosima zaposlenicima isplaćivati naknade za troškove prehrane. Jedina obvezna je da isplaćeni iznos ne prelazi ukupno 796,44 EUR godišnje.
  • Troškovi prehrane mogu se isplatiti isključivo na tekući ili zaštićeni račun radnika, dok se božićnice, naknade troškova loko vožnje i putnih troškova mogu zaposlenicima isplatiti u gotovini.

 

Nagrade
Prigodne nagrade – božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.Do 663,62 EUR godišnje
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnikaDo 995,43 EUR godišnje
Nagrade za navršenih 10 godina radnog stažaDo 199,09 EUR
Nagrade za navršenih 15 godina radnog stažaDo 265,45 EUR
Nagrade za navršenih 20 godina radnog stažaDo 331,81 EUR
Nagrade za navršenih 25 godina radnog stažaDo 398,17 EUR
Nagrade za navršenih 30 godina radnog stažaDo 464,53 EUR
Nagrade za navršenih 35 godina radnog stažaDo 530,90 EUR
Nagrade za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog stažaDo 663,62 EUR

 

Otpremnine
Otpremnine zbog odlaska u mirovinuDo 1.327,24 EUR
Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkazaDo 862,71 EUR za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolestiDo 1.061,79 EUR za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

 

Darovi
Dar djetetu do 15 godina starostiDo 132,73 EUR godišnje
Darovi u naraviDo 132,73 EUR godišnje

 

Naknade za obrazovanje, zdravstvo i ostalo
Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi 

Do visine stvarnih izdataka

Potpore za novorođenčeDo 1.327,24 EUR
Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranjaDo 66,36 EUR mjesečno
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije.Do 331,81 EUR godišnje podmirene bezgotovinskim putem
Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobeU visini stvarnih troškova na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju
Sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicimaDo visine stvarnih izdataka
Primitci po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RHPrema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu
Troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavcaDo visine stvarnih izdataka
Naknade za odvojeni život od obiteljiDo 232,27 EUR

 

Stipendije, nagrade i ostale naknade za učenike, studente i sportaše
Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja 

Do 232,27 EUR mjesečno

Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga 

Do 3.185,38 EUR godišnje

Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima. 

Do 232,27 EUR mjesečno

Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima. 

 

Do 530,90 EUR mjesečno

Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje. 

Do 232,27 EUR mjesečno

Nagrade za športska ostvarenja.Do 2.654,48 EUR godišnje
Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisimaDo 232,27 EUR mjesečno

Koliki može biti iznos stipendije bez da se dijete mora skidati s porezne kartice roditelja?

  • Ukoliko iznos zarade studenta ili učenika prijeđe limit od 3.185,38 EUR, roditelj gubi pravo na osobni odbitak tj. poreznu olakšicu. Međutim, dobra vijest je da stipendija nije vrsta novčanog primitka koja ulazi u obračun zarade od studentskog rada. Dakle, bez obzira na studentski posao i limit od 3.185,38 EUR, student može dodatno primati mjesečnu stipendiju koja je neoporeziva do 232,27 EUR.

 

Potpore u slučaju bolovanja ili smrti
Potpore zbog invalidnosti radnikaDo 331,81 EUR godišnje
Potpore za slučaj smrti radnikaDo 995,43 EUR
Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika 

Do 398,17 EUR

Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti 

 

Do 232,27 EUR mjesečno

Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana 

Do 331,81 EUR godišnje

 

Nagrada zaposleniku, dar djetetu, stipendiranje studenata i sl. odlični su načini za motivaciju zaposlenika uz minimalan trošak za Vaše poslovanje. Za dodatna pojašnjenja ili savjete o tome kako ih najbolje iskoristiti, kontaktirajte naš tim Aestus računovodstvo putem email adrese aestus@aestus.hr ili putem kontakt forme.

 

Ostali članci

Kako pravilno koristiti predujam i storno? Upute i primjeri

26.05.2023

Sigurno ste se već upoznali s izrazima kao što su predujam i storno predujma. No, što točno podrazumijevaju i kad se koriste? Kad je potrebno izdati račun za predujam, koja je razlika između storna računa i storna predujma te kako u praksi izgleda izdavanje računa nakon već izdanog računa za predujam saznajte u nastavku članka. […]

10 najčešćih pitanja o godišnjem odmoru

01.05.2023

U ovo doba godine većina poslodavaca ima na umu godišnji odmor svojih zaposlenika. Zakonom o radu definiran je kao pravo zaposlenika i obveza poslodavca u svrhu obnavljanja psihofizičkih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad. Znate li koja su vaša prava za korištenje godišnjeg odmora i koji je minimalni broj dana godišnjeg odmora na koji […]

Što poduzetnik mora znati o trošku reprezentacije?

25.04.2023

U poslovnom svijetu, troškovi reprezentacije se često koristi kao alat za izgradnju novih poslovnih odnosa ili poboljšanje postojećih. No, što točno predstavlja reprezentacija, koji su prihvatljivi troškovi reprezentacije te kada se može primijeniti? Odgovore na ova i ostala poduzetniku važna pitanja donosimo u nastavku članka.   Što je reprezentacija? Reprezentacija predstavlja troškove koji se odnose na […]

Kalkulator plaće za 2023. godinu

20.04.2023

Treba vam izračun plaće iz bruto u neto ili obrnuto? Želite vidjeti ukupan trošak plaće? U nastavku pronađite jednostavan i brz kalkulator plaće koji vam u samo nekoliko koraka daje sve ključne informacije o plaći i njenoj strukturi. Što je bruto 1? Koja je definicija osobnog odbitka? Odgovore donosimo u našem rječniku računovodstvenih pojmova.   Najčešća […]

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

16.03.2023

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati  FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Kako ispuniti putni nalog u 2023. godini?

28.02.2023

Znate li kako ispuniti putni nalog i što sve mora sadržavati u 2023. godini? U nastavku donosimo upute i informacije o tome što je zapravo putni nalog, kako izračunati dnevnice i putne troškove, kao i 7 najčešćih pogrešaka prilikom ispunjavanja zajedno s primjerom koji možete besplatno preuzeti i koristiti.     Preuzmi putni nalog   […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.