16.03.2020
Naknada plaće za osiguranike u izolaciji
Prema informacijama koje je objavio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, osiguranicima koji su u izolaciji posebnim postupkom olakšano je ostvarivanje prava na naknadu plaće.

Zbog posljedica trenutnih epidemioloških okolnosti uzrokovanih korona virusom COVID-19osobe u stalnom radnom odnosu za koje je utvrđena privremena nesposobnost, odnosno spriječenost za rad zbog potvrđene kontaminacije obavezne su provesti 14 dana u izolaciji i ostvaruju pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće 

Osnovica za naknadu plaće

Mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno ne može iznositi više od 4.257,28 kuna. Naknada plaće ne obuhvaća povremene primitke kao što su regres, bonus, nagrade ili božićnice koji se isplaćuju primjerice jedanput ili više puta godišnje odnosno oni primitci koji se ne isplaćuju redovito svaki mjesec. 

Naknada plaće za privremenu nesposobnost za rad se takvim osiguranicima isplaćuje na teret sredstava HZZO-a od prvoga dana privremene nesposobnosti za rad, a temeljem Izvješća o privremenoj nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad koje osiguranik podnosi neposredno HZZO-u uz prilaganje Potvrde o plaći izdane od strane poslodavca i podatka o broju tekućeg računa. Pružena je mogućnost podnošenja zahtjeva za naknadu plaće, putem e-mail adrese izolacija@hzzo.hr , bez prilaganja spomenutog Izvješća uzevši u obzir ograničeno kretanje osoba u izolaciji. Također, ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti niti potvrdu o plaći, istu će HZZO zatražiti službenim putem od poslodavca. 

Gubitak prava na naknadu plaće

Osobe koje su obvezne određeno vrijeme provesti u izolaciji, a koje su u dogovoru s poslodavcem utvrdile da će posao obavljati od kuće ne ostvaruju pravo na naknadu plaće.   

Važno je napomenuti da osiguranik ne ostvaruje pravo na naknadu plaće ako ne obavijesti izabranog doktora da je obolio u roku od tri dana od dana početka bolesti, odnosno u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućio.  

Osim navedenih informacija, na stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo možete pronaći i najnovije preporuke vezano za postupanje u specifičnim situacijama.

Vaš Aestus tim

 

Ostali članci

Odgoda plaćanja poreznih obveza na rok od tri mjeseca

24.03.2020

Ministarstvo financija je u sklopu inicijalnog seta mjera predstavila i mjeru kojom se poduzetnicima želi olakšati teret poreznih obveza. Prema novim dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, poduzetnici sada mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristrojbi i sl. Zahtjev se ne može podnositi za carine i trošarine ako do sada imaju […]

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom

22.03.2020

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava provodi skup mjera među kojima su i Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19). Navedenom mjerom žele se očuvati radna mjesta te će se financirati 100% troška neto minimalne plaće.     Ciljani sektori i poslodavci ove mjere su:  djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno […]

Nove Vladine mjere za pomoć gospodarstvu i poduzetništvu

18.03.2020

S obzirom na utjecaj Corone virusa COVID – 19 na gospodarstvo, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je niz mjera od kojih se navedene odnose na mikro, male i srednje poduzetnike.     Mjere koje se odnose na ESIF zajmove:      Povećanje alokacije za financijski instrument ‘ESIF Mikro zajmovi’ za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1000 – 25000 eura, poček […]

Što mora sadržavati račun?

25.02.2020

Kako sastaviti račun? Koji su sastavni dijelovi fakture? Postoji li razlika između računa i fakture? Donosimo sve obavezne dijelove računa, kao i primjer koji možete besplatno preuzeti i koristiti. Porezna uprava propisala je odredbama Općeg poreznog zakona, kao i posebnim poreznim propisima obvezu izdavanja faktura i vođenja poslovnih knjiga i evidencija. Što je račun? Račun […]

Paušalni obrt u novom Općem poreznom zakonu

13.02.2020

Paušalni obrt je vrsta klasičnog obrta čije se oporezivanje vrši paušalno. Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave, primjenom porezne stope od 12% sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Uz to rješenjem se utvrđuje i iznos mjesečnog paušalnog prireza porezu na dohodak temeljem sjedišta obveznika te rokovi plaćanja. Paušalni porez […]

Mjere aktivne politike zapošljavanja

29.01.2020

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje donijeli su odluku o provedbi 9 mjera za poticanje zapošljavanja, očuvanje radnih mjesta i stimulaciju dodatnih edukacija zaposlenih. Aktivne mjere politike zapošljavanja su namijenjene poslodavcima, posloprimcima, ali i sezonskim radnicima. Nove mjere pružaju mogućnost za zaposlenje novih radnika, dodatnu edukaciju, očuvanje radnih mjesta, uključivanje u […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.