24.03.2020
Odgoda plaćanja poreznih obveza na rok od tri mjeseca
Poduzetnici kojima posebne okolnosti utječu na poslovanje, u cilju održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti, mogu Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja​ uslijed posebnih okolnosti.

Ministarstvo financija je u sklopu inicijalnog seta mjera predstavila i mjeru kojom se poduzetnicima želi olakšati teret poreznih obveza.

Prema novim dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, poduzetnici sada mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristrojbi i sl. Zahtjev se ne može podnositi za carine i trošarine ako do sada imaju dospjeli porezni dug najviše do 200,00 kn. Što tiče se zahtjeva za odgodom plaćanja PDV-a, na njega imaju pravo samo oni poduzetnici koji polaćaju PDV prema izdanim računima tj. obavljenim isporukama te su u 2019. godini imali isporuke manje od 7,5 milijuna kuna bez PDV-a.

Koje uvjete treba zadovoljavati?

 • Pad prihoda prema istom mjesecu 2019. godine za 20% ili više
 • Postojanje vjerojatnosti da će prihodi u sljedeća tri mjeseca biti manji za 20% prema istom razdoblju prethodne godine

Trajanje odgode: za najviše tri mjeseca računajući od datuma dospijeća porezne obveze – dospjeli PDV 10. travnja 2020. godine može se odgoditi do 10. srpnja 2020. godine.

Ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze poduzetnici ne budu u mogućnosti namiriti poreznu obvezu, imati će pravo podnijeti zahtjev za obročnu otplatu do 24 mjeseca.

 

Gdje je dostupna dokumentacija?

Obrazac zahtjeva dostupan je poreznim obveznicima putem sustava ePorezna. Zahtjev treba obrazložiti i potkrijepiti pouzdanim podatcima i dokazima koji su uvjerljivi. Za odgodu PDV-a dokaz može biti to da računi prema kojima je nastala obveza nisu naplaćeni i/ili drugi pokazatelji koji nisu naplaćeni.

 

Zahtjev se može predati na sljedeće načine:

 • Putem sustava ePorezna​ što je i obvezni način za sve korisnike ePorezne. Porezna uprava poziva također i ostale porezne obveznike na korištenje usluga ePorezna jer im je omogućeno podnositi navedeni zahtjev putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga raznih banaka).

 

Ukoliko niste korisnici sustava ePorezne, omogućene su slijedeće opcije u ovim posebnim uvjetima:

 • Putem web forme Pišite nam pri čemu je moguće popuniti  i priložiti obrazac Zahtjeva. U slučaju da obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, Porezna uprava prihvatiti će obrasce bez potpisa uz podatke za kontakt navedene u Zahtjevu i po potrebi u mailu.
 • Samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na navedene načine, mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

 

Koji su uvjeti i koraci podnošenja Zahtjeva?

 • Na dan podnošenja Zahtjeva, poduzetnik mora biti uredan porezni obveznik što znači da sve porezne prijave moraju biti podnesene i sve dospjele obveze podmirene
 • U Zahtjevu je potrebno dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza na način da se prikažu podaci o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili opišu i obrazlože u bitnome zašto je realno očekivati pad prometa u narednih tri mjeseca
 • U slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, poduzetnika će kontaktirat nadležni službenik Porezne uprave
 • Porezna uprava poduzetnika će obavijestiti mailom ili na drugi primjereni način ovisno o podnesenom Zahtjevu
 • Ukoliko je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. temeljem prijava koje budu podnesene ili zaduženja na porezno-knjigovodstvenim karticama odgoditi će se za 3 mjeseca
 • Za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev
 • Prihvatom Zahtjeva, ostaje obveza poduzetnika da sve porezne prijave podnese u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i učinjenih zaduženja, zaduživati odgodu
 • Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za drugi mjesec (veljaču) koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03.

O svim bitnim informacijama Porezna uprava građane obavještava putem posebnog mjesta na Internet stranici Porezne uprave – COVID-19.

 

Za sve poduzetnike koji se odluče koristiti pružene mogućnosti odgode plaćanja, Aestus financijsko savjetovanje pruža asistenciju za ispravno ispunjavanje zahtjeva, kako za navedenu mjeru, tako i za sve ostale mjere koje Vlada provodi u narednim mjesecima. Ne ustručavajte nam se obratiti na mail aestus@aestus.hr , naši stručnjaci će Vam rado pomoći.

Vaš Aestus tim

 

Ostali članci

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom

22.03.2020

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava provodi skup mjera među kojima su i Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19). Navedenom mjerom žele se očuvati radna mjesta te će se financirati 100% troška neto minimalne plaće.     Ciljani sektori i poslodavci ove mjere su:  djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno […]

Nove Vladine mjere za pomoć gospodarstvu i poduzetništvu

18.03.2020

S obzirom na utjecaj Corone virusa COVID – 19 na gospodarstvo, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je niz mjera od kojih se navedene odnose na mikro, male i srednje poduzetnike.     Mjere koje se odnose na ESIF zajmove:      Povećanje alokacije za financijski instrument ‘ESIF Mikro zajmovi’ za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1000 – 25000 eura, poček […]

Naknada plaće za osiguranike u izolaciji

16.03.2020

Zbog posljedica trenutnih epidemioloških okolnosti uzrokovanih korona virusom COVID-19, osobe u stalnom radnom odnosu za koje je utvrđena privremena nesposobnost, odnosno spriječenost za rad zbog potvrđene kontaminacije obavezne su provesti 14 dana u izolaciji i ostvaruju pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće.   Osnovica za naknadu plaće Mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi […]

Što mora sadržavati račun?

25.02.2020

Kako sastaviti račun? Koji su sastavni dijelovi fakture? Postoji li razlika između računa i fakture? Donosimo sve obavezne dijelove računa, kao i primjer koji možete besplatno preuzeti i koristiti. Porezna uprava propisala je odredbama Općeg poreznog zakona, kao i posebnim poreznim propisima obvezu izdavanja faktura i vođenja poslovnih knjiga i evidencija. Što je račun? Račun […]

Paušalni obrt u novom Općem poreznom zakonu

13.02.2020

Paušalni obrt je vrsta klasičnog obrta čije se oporezivanje vrši paušalno. Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave, primjenom porezne stope od 12% sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Uz to rješenjem se utvrđuje i iznos mjesečnog paušalnog prireza porezu na dohodak temeljem sjedišta obveznika te rokovi plaćanja. Paušalni porez […]

Mjere aktivne politike zapošljavanja

29.01.2020

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje donijeli su odluku o provedbi 9 mjera za poticanje zapošljavanja, očuvanje radnih mjesta i stimulaciju dodatnih edukacija zaposlenih. Aktivne mjere politike zapošljavanja su namijenjene poslodavcima, posloprimcima, ali i sezonskim radnicima. Nove mjere pružaju mogućnost za zaposlenje novih radnika, dodatnu edukaciju, očuvanje radnih mjesta, uključivanje u […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.