24.03.2020
Odgoda plaćanja poreznih obveza na rok od tri mjeseca
Poduzetnici kojima posebne okolnosti utječu na poslovanje, u cilju održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti, mogu Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja​ uslijed posebnih okolnosti.

Ministarstvo financija je u sklopu inicijalnog seta mjera predstavila i mjeru kojom se poduzetnicima želi olakšati teret poreznih obveza.

Prema novim dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, poduzetnici sada mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristrojbi i sl. Zahtjev se ne može podnositi za carine i trošarine ako do sada imaju dospjeli porezni dug najviše do 200,00 kn. Što tiče se zahtjeva za odgodom plaćanja PDV-a, na njega imaju pravo samo oni poduzetnici koji polaćaju PDV prema izdanim računima tj. obavljenim isporukama te su u 2019. godini imali isporuke manje od 7,5 milijuna kuna bez PDV-a.

Koje uvjete treba zadovoljavati?

 • Pad prihoda prema istom mjesecu 2019. godine za 20% ili više
 • Postojanje vjerojatnosti da će prihodi u sljedeća tri mjeseca biti manji za 20% prema istom razdoblju prethodne godine

Trajanje odgode: za najviše tri mjeseca računajući od datuma dospijeća porezne obveze – dospjeli PDV 10. travnja 2020. godine može se odgoditi do 10. srpnja 2020. godine.

Ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze poduzetnici ne budu u mogućnosti namiriti poreznu obvezu, imati će pravo podnijeti zahtjev za obročnu otplatu do 24 mjeseca.

 

Gdje je dostupna dokumentacija?

Obrazac zahtjeva dostupan je poreznim obveznicima putem sustava ePorezna. Zahtjev treba obrazložiti i potkrijepiti pouzdanim podatcima i dokazima koji su uvjerljivi. Za odgodu PDV-a dokaz može biti to da računi prema kojima je nastala obveza nisu naplaćeni i/ili drugi pokazatelji koji nisu naplaćeni.

 

Zahtjev se može predati na sljedeće načine:

 • Putem sustava ePorezna​ što je i obvezni način za sve korisnike ePorezne. Porezna uprava poziva također i ostale porezne obveznike na korištenje usluga ePorezna jer im je omogućeno podnositi navedeni zahtjev putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga raznih banaka).

 

Ukoliko niste korisnici sustava ePorezne, omogućene su slijedeće opcije u ovim posebnim uvjetima:

 • Putem web forme Pišite nam pri čemu je moguće popuniti  i priložiti obrazac Zahtjeva. U slučaju da obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, Porezna uprava prihvatiti će obrasce bez potpisa uz podatke za kontakt navedene u Zahtjevu i po potrebi u mailu.
 • Samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na navedene načine, mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

 

Koji su uvjeti i koraci podnošenja Zahtjeva?

 • Na dan podnošenja Zahtjeva, poduzetnik mora biti uredan porezni obveznik što znači da sve porezne prijave moraju biti podnesene i sve dospjele obveze podmirene
 • U Zahtjevu je potrebno dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza na način da se prikažu podaci o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili opišu i obrazlože u bitnome zašto je realno očekivati pad prometa u narednih tri mjeseca
 • U slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, poduzetnika će kontaktirat nadležni službenik Porezne uprave
 • Porezna uprava poduzetnika će obavijestiti mailom ili na drugi primjereni način ovisno o podnesenom Zahtjevu
 • Ukoliko je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. temeljem prijava koje budu podnesene ili zaduženja na porezno-knjigovodstvenim karticama odgoditi će se za 3 mjeseca
 • Za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev
 • Prihvatom Zahtjeva, ostaje obveza poduzetnika da sve porezne prijave podnese u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i učinjenih zaduženja, zaduživati odgodu
 • Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za drugi mjesec (veljaču) koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03.

O svim bitnim informacijama Porezna uprava građane obavještava putem posebnog mjesta na Internet stranici Porezne uprave – COVID-19.

 

Za sve poduzetnike koji se odluče koristiti pružene mogućnosti odgode plaćanja, Aestus financijsko savjetovanje pruža asistenciju za ispravno ispunjavanje zahtjeva, kako za navedenu mjeru, tako i za sve ostale mjere koje Vlada provodi u narednim mjesecima. Ne ustručavajte nam se obratiti na mail [email protected] , naši stručnjaci će Vam rado pomoći.

Vaš Aestus tim

 

Ostali članci

Kako beskontaktno dostaviti dokumentaciju knjigovođi?

21.10.2020

Aktualna pandemija virusa COVID-19 promijenila je način na koji živimo i poslujemo. Trudimo se što manje ostvarivati fizički kontakt s drugim ljudima kako bismo smanjili rizik od bolesti. Bez obzira na trenutno stanje, znamo da još uvijek morate dostaviti dokumentaciju knjigovođi. Je li Vam Vaš knjigovođa izlazi u susret? Kako dostavljate dokumentaciju svom knjigovođi? Svaki […]

Što je robno-materijalno knjigovodstvo?

12.10.2020

Znate li što je robno-materijalno knjigovodstvo? Na koji način proizvodna poduzeća mogu postići maksimalnu optimizaciju troškova? Odgovore na ova pitanja pronađite u tekstu u nastavku. Robno-materijalno knjigovodstvo podrazumijeva aktivnosti praćenja ulaza i izlaza sirovina i trgovačke robe sa skladišta. Obuhvaća vođenje evidencije o kretanjima i stanju proizvoda, materijala, sirovina, rezervnih dijelova, opreme, uređaja i drugih […]

Minimalna plaća raste za 12%

07.09.2020

Nakon 18 mjeseci pregovora, ugovoreno je da minimalna osnovna plaća za najjednostavnije poslove raste za 12% u sektoru graditeljstva. Potpisan je ugovor o drugim izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora, čime su se poboljšali radni uvjeti građevinara.   Što se promijenilo? Povećanje najniže osnovne plaće za 12% koja će od rujna iznositi 4.200,00 kn. Povećanje terenskog […]

Mali rječnik računovodstvenih pojmova

20.08.2020

Svi mi se nerijetko nađemo u situaciji da nismo sigurni koja je točna definicija pojma s kojim smo se susreli tijekom radnog vremena, u razgovoru s kolegama i prijateljima ili sa svojim knjigovođom. Kao i u svakoj struci, u knjigovodstvu se učestalo koriste određeni osnovni izrazi koji predstavljaju dio redovnih knjigovodstveno – računovodstvenih aktivnosti. Kako […]

Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

01.07.2020

HZZ je aktivirao potporu za očuvanje radnih mjesta vezanu za skraćivanje radnog vremena za poslodavce koji trpe privremeno smanjenje opsega posla uslijed posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19). Trajanje mjere je od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.   Koji je iznos potpore? Visina subvencije je 2.000,00 kn po zaposleniku. Potpora se dodjeljuje za privremeno […]

Što trebate znati ako planirate osnovati poduzeće?

26.05.2020

Kako osnovati poduzeće u Hrvatskoj?   Osim fizičkim putem, osnovati poduzeće u Hrvatskoj moguće je iz udobnosti vlastitog doma putem informacijskog sustava START. Navedena platforma omogućava pokretanje poslovanja na daljinu i bez punomoćnika, unutar 3-5 dana te putem samo jednog elektroničkog postupka. Poduzetnici mogu navedenim elektroničkim putem osnovati poduzeće – d.o.o. ili j.d.o.o. Putem online […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.