13.02.2020
Paušalni obrt u novom Općem poreznom zakonu

Paušalni obrt je vrsta klasičnog obrta čije se oporezivanje vrši paušalno. Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave, primjenom porezne stope od 12% sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Uz to rješenjem se utvrđuje i iznos mjesečnog paušalnog prireza porezu na dohodak temeljem sjedišta obveznika te rokovi plaćanja.

Paušalni porez i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, a iznos poreza ovisi o razredu zarade u kojem se taj obrt nalazi. Visina razreda ovisi o tome kolika su primanja obrta – što je veća zarada, to je i veći iznos poreza. Prilikom otvaranja obrta poduzetnik sam procjenjuje porezni razred za prvu godinu poslovanja. Od 1.1.2020. godine paušalni porez na dohodak mogu plaćati obrtnici odnosno porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost obrta, poljoprivrede i šumarstva kojima ukupni godišnji primitak ne prelazi propisan iznos za obvezni ulazak u sustav PDV-a, odnosno 300.000,00 kn. Također, paušalni obrtnik dužan je voditi samo Knjigu prometa na obrascu KPR koji je temelj za obračun PO-SD obrasca. U KPR obrazac upisuju se svi računi – gotovinski i bezgotovinski, a ukoliko ima zaposlenih, za radnike je obvezan voditi evidencije propisane za isplatu plaće i ostale propisane evidencije iz oblasti radnih odnosa. Paušalni obrtnik koji prodaje svoje usluge i proizvode te ih naplaćuje u gotovini, obveznik je i fiskalizacije.

Dakle, postoje dva uvjeta da bi se obrt paušalno oporezivao:

  1. Ukupni primici u prethodnoj godini nisu viši od 300.000 kn
  2. U prethodnom poreznom razdoblju od djelatnosti nije ostvaren ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a (300.000,00 kn).

Novi opći porezni zakon

Od 1.1.2020 je na snagu stupio novi Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19) u kojem su paušalni obrti označeni kao problem na kojeg će Porezna uprava obratiti dodatnu pozornost u narednom razdoblju. Sa strane Porezne uprave primijećeni su modeli postupanja kojima se, prema njihovom tumačenju, želi iskoristiti korištenje poreznih pogodnosti koje pruža paušalni obrt kako bi se izbjeglo plaćanje poreza i doprinosa.

Pod posebnim povećalom će se pratiti paušalni obrti čiji prihod proizlazi isključivo od jedne pravne osobe. Primjerice, kada poslodavac za posao koji ima obilježja nesamostalnog rada ugovara s poreznim obveznikom druge načine za obavljanje posla ili koristi organizacijske oblike koji su oporezivi nižim poreznim stopama. U nedostatku jasno postavljenih pravila koja nedvosmisleno reguliraju odnos između obrtnika paušalista i tvrtke, uzimajući u obzir nepobitnu činjenicu da je hrvatski porezni sustav prenormiram te podložan individualnim tumačenjima, Aestus Grupa predlaže suradnju bez pravnih i poreznih nedoumica kako bi se poduzetnik mogao usredotočiti isključivo na obavljanje svoga primarnog posla.

Bitan dio poslovne politike Aestus Grupe čini proaktivan pristup u rješavanju sadašnjih i budućih problema naših klijenata. Kako biste na vrijeme izbjegli neželjene posljedice individualnih tumačenja porezne inspekcije predlažemo model suradnje s kojim biste bili u potpunosti zaštićeni od volatilnosti hrvatskog pravnog i poreznog sustava.

Vaš Aestus tim

Ostali članci

Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

01.07.2020

HZZ je aktivirao potporu za očuvanje radnih mjesta vezanu za skraćivanje radnog vremena za poslodavce koji trpe privremeno smanjenje opsega posla uslijed posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19). Trajanje mjere je od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.   Koji je iznos potpore? Visina subvencije je 2.000,00 kn po zaposleniku. Potpora se dodjeljuje za privremeno […]

Što trebate znati ako planirate osnovati poduzeće?

26.05.2020

Kako osnovati poduzeće u Hrvatskoj?   Osim fizičkim putem, osnovati poduzeće u Hrvatskoj moguće je iz udobnosti vlastitog doma putem informacijskog sustava START. Navedena platforma omogućava pokretanje poslovanja na daljinu i bez punomoćnika, unutar 3-5 dana te putem samo jednog elektroničkog postupka. Poduzetnici mogu navedenim elektroničkim putem osnovati poduzeće – d.o.o. ili j.d.o.o. Putem online […]

Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije

13.05.2020

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.   Koji je intentitet i iznos potpore? 100% […]

MJERE – Finin portal za online prijavu za korištenje aktualnih mjera Vlade

31.03.2020

Fina je uspostavila jedinstveni online portal koji hrvatskim poduzetnicima omogućava online prijavu za korištenje mjera Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti.   Objavljen je poziv svim gospodarskim subjektima u RH koji trpe gubitke u redovnom poslovanju zbog posljedica COVID-19 pandemije da se od 31.3.2020. putem spomenutog portala prijave za: kredite […]

Odgoda plaćanja poreznih obveza na rok od tri mjeseca

24.03.2020

Ministarstvo financija je u sklopu inicijalnog seta mjera predstavila i mjeru kojom se poduzetnicima želi olakšati teret poreznih obveza. Prema novim dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, poduzetnici sada mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristrojbi i sl. Zahtjev se ne može podnositi za carine i trošarine ako do sada imaju […]

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom

22.03.2020

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava provodi skup mjera među kojima su i Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19). Navedenom mjerom žele se očuvati radna mjesta te će se financirati 100% troška neto minimalne plaće.     Ciljani sektori i poslodavci ove mjere su:  djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.