Aestus
17.12.2020
Što donosi nova porezna reforma u 2021. godini?
Osim poreznih izmjena i novog propisanog iznosa minimalne plaće u 2021. godini, saznajte kako država pomaže poduzetnicima da smanje njen trošak.

Porezna reforma u 2021. godini donosi mnoge novosti i promjene. Aestus Računovodstvo donosi Vam jednostavan i razumljiv popis svih poreznih izmjena koje stupaju na snagu u 2021. godini. Jednako tako, možete vidjeti kako izgleda primjer knjigovodstvenog obračuna novog iznosa minimalne plaće. Ako sve informacije o stanju svog poreznog duga želite imati na mobitelu ili računalu besplatno, kliknite ovdje.

U 2021. godini aktivira se peti krug porezne reforme u sklopu koje na snagu stupa nekoliko važnih zakonskih izmjena vezanih za porez na dohodak, porez na dobit, PDV, fiskalizaciju u prometu gotovinom te financiranje lokalnih jedinica. Također, povećan je iznos minimalne plaće i minimalne osnovice za obračun doprinosa za zaposlene članove uprave, a izmijenjeni su i uvjeti za isplatu neoporezivih naknada.

 

Što se mijenja vezano za porez na dohodak?

 • Porezna stopa od 24% smanjuje se na 20%, a primjenjuje se na poreznu osnovicu do 30.000,00 kuna.
 • Porezna stopa od 36% smanjuje se na 30%, a primjenjuje se na poreznu osnovicu iznad 30.000,00 kuna.
 • Porezna stopa od 12% smanjuje se na 10%, a primjenjuje se pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti.
 • Ukida se godišnje oporezivanje dodatnog primitka po osnovi drugog dohotka koji se do sada oporezivao stopom od 24% za iznose od 12.500,00 kuna.
 • Društva koja posluju s gubitkom mogu isplaćivati primitke u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica.
 • Povećava se kaznena porezna stopa za nesrazmjer imovine s 54% na 60%, a odnosi se na drugi dohodak kojim se smatra razlika vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena.

 

Koje su zakonske izmjene neoporezivih naknada?

Informira i Vas knjigovođa o neoporezivim isplatama? Na snagu stupaju važne izmjene koje se tiču ovršenih zaposlenika i digitalnih nomada.

 • Kao neoporezivi primitci u 2021. godini tretirat će se i nacionalne naknade za starije osobe te primitci od rada ili djelatnosti digitalnih nomada.
 • Od 28.11.2020. neoporezive naknade mogu se isplatiti na zaštićeni račun zaposlenika koji su pod ovrhom – troškovi prijevoza i troškovi službenih putovanja, nagrade, otpremnine, potpore, dnevnice, terenske dnevnice i drugi primitci.

Niste zadovoljni knjigovodstvom ili mislite da ne ostvarujete sve porezne uštede? Želite imati brzu i ažurnu komunikaciju s knjigovođom i sve financijske podatke o poslovanju na  svom mobitelu, tabletu ili računalu besplatno? Kontaktirajte naš stručni tim Aestus računovodstvo odmah za još korisnih savjeta i informacija.

 

Koje su promjene PDV-a?

 • Prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama se povećava na 15 milijuna kuna godišnje.
 • Isporuka usluga i prodaja dobara na daljinu osobama koji nisu porezni obveznici u drugim državama članicama oporezivat će se u državi članici u kojoj primatelj ima prebivalište za isporuke čija je vrijednost veća od 77.000,00 kuna.
 • Mogućnost obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu iz trećih zemalja, pod uvjetom da ga porezni obveznik iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a, uz prethodno ishodovano odobrenje od Carinske uprave.
 • Od 1. srpnja 2021. ukida se porezno oslobođenje za pošiljke male vrijednosti. Kod online prodaje dobara vrijednosti do 1.135 kuna, od strane poreznog obveznika koji nema sjedište u EU, osobi koja nije porezni obveznik u EU, isporučiteljem će se smatrati porezni obveznik koji omogućuje online prodaju te će isti biti obavezan obračunati PDV u trenutku prodaje.
 • Uvodi se porezno oslobođenje za uvoz dobara od strane oružanih snaga država članica EU za potrebe njihovog civilnog osoblja, uslijed obrambenih napora i sl.

 

Koje su zakonske izmjene poreza na dobit?

 • Smanjenje porezne stope s 12% na 10% za porezne obveznike koji u 2021. ostvare prihode do 7,5 milijuna kuna.
 • Smanjenje stope poreza po odbitku s 12% na 10% prilikom isplate dividendi i udjela u dobiti, dobiti inozemnim dioničarima i članovima društva koji nisu fizičke osobe.
 • Smanjuje se stopa poreza po odbitku s 15% na 10% za nastupe inozemnih izvođača.

Također, u 2021. godini će se za kreditne institucije otpis potraživanja od nepovezane fizičke ili pravne osobe smatrati porezno priznatim rashodom čime se želi spriječiti njihova prodaja agencijama za otkup potraživanja.

 

Koje su izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom?

 • Od 2021. godine pravilnikom će se propisati blagajnički maksimum za svaku kategoriju poreznih obveznika
 • Od 01. siječnja 2021. godine fiskalni računi koji sadrže JIR i ZIK moraju imati i QR kod kako bi korisnici imali uvid u fiskalizaciju računa kod Porezne uprave. Od istog datuma počinje i obveza provođenja postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja.

Preporučamo obveznicima fiskalizacije da se za pomoć pri uvođenju QR koda obrate proizvođaču/održavatelju rješenja za fiskalizaciju koji koriste i/ili svojoj IT podršci.

 

Što je minimalna plaća?

Minimalna plaća je Zakonom o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18) definirana kao najniži mjesečni iznos bruto plaće koje knjigovodstvo obračunava i isplaćuje zaposleniku za rad u punom radnom vremenu. Zaposlenicima koji rade u nepunom radnom vremenu minimalna plaća se utvrđuje i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

 

Promjena minimalnog iznosa plaće

Uredbom o minimalnoj plaći određen je novi najmanji iznos koji poslodavac smije isplatiti radniku. Minimalna bruto plaća u 2021. godini iznosi 4.250,00 kuna, a prvu isplatu prema novoj odredbi poslodavci će zaposlenicima isplaćivati u veljači. U nastavku donosimo kako će izgledati knjigovodstveni obračun minimalne plaće i kako ga možete smanjiti.

S knjigovodstvene strane bitno je razlikovati bruto plaću koja predstavlja ukupan trošak plaće poslodavcu i neto plaću koja je iznos kojeg prima zaposlenik. Prema tome, minimalna neto plaća će u 2021. godini iznositi 3.400,00 kuna, što predstavlja povećanje od 150 kuna u usporedbi s 2020. godinom.

 

Kako će izgledati obračun ugovorene minimalne plaće u 2021. godini?

U tablici pogledajte kako će izgledati knjigovodstveni obračun ugovorene minimalne plaće u 2021. godini na primjeru zaposlenika iz Rijeke.

 

Bruto I4.250,00 kn
Doprinos za mirovinsko I. stup15.00%637,50 kn
Doprinos za mirovinsko II. Stup5.00%212,50 kn
Ukupno doprinosi iz plaće20.00%850,00 kn
Osobni odbitak4.000,00 kn
Porezna osnovica0,00 kn
Porez na dohodak20.00%0,00 kn
Prirez15.00%0,00 kn
Ukupno porez0,00 kn
Bruto II4.951,25 kn
Zdravstveno osiguranje16.50%701,25 kn
Ukupno doprinosi na plaću701,25 kn
Neto plaća3.400,00 kn

 

Na koji način poslodavci mogu smanjiti trošak plaća zaposlenika?

Svaki poduzetnik nastoji smanjiti troškove poslovanja kako bi tvrtka bila konkurentnija na tržištu. Tajna uštede najčešće leži u knjigovodstvenim izvještajima. Jeste li pregledali svoje financijske izvještaje? Kako biste osigurali maksimalan stupanj optimizacije troškova, savjetujemo da nam se javite za besplatnu financijsku analizu. Dajte priliku Aestus knjigovodstvenom timu da pronađu prostor za uštedu i postizanje Vaših poslovnih ciljeva.

Također, u cilju očuvanja radnih mjesta, Hrvatski zavod za zapošljavanje zajedno s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava provodi mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini:

Potpore za zapošljavanje

 • Sufinanciranje troška plaće poslodavcima do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.
 • Potpora traje 12 mjeseci.

Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

 • Sufinanciranje troška plaće poslodavcima u realnom sektoru do 50% godišnjeg troška. bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.
 • Sufinanciranje 100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće, koja iznosi 85% plaće radnog mjesta i trošak prijevoza te trošak stjecanja pedagoških kompetencija u iznosu do 10.000,00 kn.
 • Potpora traje 12 mjeseci.

Potpore za usavršavanje

 • Sufinanciranje od 50% do 70% troška usavršavanja radnika. Maksimalni iznos potpore može iznositi 18.000,00 kuna.
 • Potpora traje maksimalno 6 mjeseci uz uvjet da poslodavac zadrži zaposlenika u radnom odnosu u dvostrukom trajanju od trajanja obrazovanja.

Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja

 • Jednokratna isplata za samozapošljavanje od 55.000,00 kuna do 130.000,00 kuna ovisno o djelatnosti na koje korisnik širi poslovanje.
 • Jednokratna isplata za proširenje poslovanja od 55.000,00 kuna do 100.000,00 kn, ovisno o djelatnosti korisnika.
 • Trajanje mjere je 24 mjeseca – potpora se pravda prvih 12 mjeseci, a drugih 12 mjeseci potrebno je održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa.

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2021., odnosno do iskorištenja sredstava.

Osim navedenih mjera, u sklopu aktivne politike zapošljavanja provode se i dodatne mjere koje su usmjerene na sufinanciranje troškova zaposlenim i nezaposlenim osobama vezano za obrazovanje, osposobljavanje, javni rad i sezonske poslove:

 • Obrazovanje i osposobljavanje
 • Osposobljavanje na radnom mjestu
 • Javni rad
 • Stalni sezonac

 

Što poduzetnici mogu napraviti odmah?

Važno je napomenuti i da su za poduzetnike kojima su sredstva potrebna prije završetka tekuće godine, Ministarstvo financija i HAMAG-BICRO ponovno aktivirali dodatni financijski instrument – COVID-19 zajam za obrtna sredstva za mikro, male i srednje poduzetnike. Ukupna alocirana sredstva iznose 1,3 milijarde kuna financirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kome će se odobravati sredstva?

 • Poduzetnicima koji su aktivno poslovali najmanje 3 mjeseca u 2019. godini.
 • Poduzetnicima zatvorenima Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine.
 • Poduzetnicima koji dokažu pad prihoda od minimalno 60% u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu.

 

Ostale informacije o karakteristikama zajma i kriterijima prihvatljivosti pročitajte ovdje.

 

Klijenti Aestus knjigovodstvenog tima ostvarili su više od 1.060.000,00 kuna potpora za očuvanje radnih mjesta. Ne čekamo da nam ukažete na dileme i poteškoće, već proaktivnim pristupom i razmišljanjem unaprijed izbjegavamo neželjene situacije. Vaš cilj, postaje naš prioritet.

Niste zadovoljni knjigovodstvom ili mislite da ne ostvarujete sve porezne uštede? Želite imati brzu i ažurnu komunikaciju s knjigovođom i sve financijske podatke o poslovanju na  svom mobitelu, tabletu ili računalu besplatno? Kontaktirajte naš stručni tim Aestus računovodstvo odmah za još korisnih savjeta i informacija.

Vaš, Aestus tim.

Ostali članci

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

04.04.2024

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Novi kolektivni ugovor za graditeljstvo

20.03.2024

Nove izmjene i dopune kolektivnog ugovora potpisane su 20. veljače 2024. godine i donose promjene vezane za plaće radnika u graditeljstvu. Što se sve promijenilo za građevinare,  koje su nove minimalne plaće, saznajte u nastavku članka.   Što se promijenilo u novom kolektivnom ugovoru za graditeljstvo? Minimalna bruto plaća povećala se do 15%, ovisno o […]

Potpora za samozapošljavanje – kako izbjeći greške?

12.03.2024

Nezaposleni ste i želite pokrenuti vlastito poslovanje? HZZ i u 2024. godini provodi mjere aktivnog zapošljavanja. Jedna od mjera je potpora za samozapošljavanje čiji maksimalni iznos ove godine iznosi 27.000,00 eura. Navedeni iznos može se osigurati korištenjem 5.000,00 eura dodatnih sredstava za ulaganje u digitalna i zelena radna mjesta te 7.000,00 eura kroz mjeru “Biram Hrvatsku”. Potpora […]

Kako obračunati dnevnice i putne troškove?

27.02.2024

Zanima Vas kako obračunati dnevnice za službeno putovanje? Kako ispuniti putni nalog i koja je obvezna dokumentacija za isplatu putnih troškova? Evo što je sve potrebno za ispravan obračun i isplatu dnevnica i putnih troškova te koji su prihvatljivi, a koji neprihvatljivi troškovi. Također, u nastavku možete preuzeti primjer putnog naloga i loko vožnje.   […]

Parra: Za računovođe koji rade pametnije

13.02.2024

Pozivamo Vas na event na kojem ćemo predstaviti aplikaciju Parra. Sudjelovanje je besplatno, a obrazac za prijavu je u nastavku. Vidimo se!

14 najčešćih pitanja o napojnicama

Nova porezna reforma koja je stupila na snagu 1. siječnja 2024. donosi brojne promjene, jedna od njih odnosi se na promjene u načinu obrade napojnica. Uveden je novi sustav fiskalizacije napojnica, koji omogućava korisnicima da svoje napojnice ostavljaju i putem kartica. U nastavku donosimo 14 najčešćih pitanja o napojnicama postavljenih od strane poduzetnika.   Tko […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.