17.12.2020
Što donosi nova porezna reforma u 2021. godini?
Osim poreznih izmjena i novog propisanog iznosa minimalne plaće u 2021. godini, saznajte kako država pomaže poduzetnicima da smanje njen trošak.

Aestus knjigovodstveni tim vodi računa o tome da naši klijenti budu informirani o novim zakonskim izmjenama i propisima. S obzirom da se teško snaći u tom moru zakona, sastavili smo jednostavan i razumljiv popis svih poreznih izmjena koje stupaju na snagu u 2021. godini. Jednako tako, možete vidjeti kako izgleda primjer knjigovodstvenog obračuna novog iznosa minimalne plaće.

U 2021. godini aktivira se peti krug porezne reforme u sklopu koje na snagu stupa nekoliko važnih zakonskih izmjena vezanih za porez na dohodak, porez na dobit, PDV, fiskalizaciju u prometu gotovinom te financiranje lokalnih jedinica. Također, povećan je iznos minimalne plaće i minimalne osnovice za obračun doprinosa za zaposlene članove uprave, a izmijenjeni su i uvjeti za isplatu neoporezivih naknada.

 

Što se mijenja vezano za porez na dohodak?

 • Porezna stopa od 24% smanjuje se na 20%, a primjenjuje se na poreznu osnovicu do 30.000,00 kuna.
 • Porezna stopa od 36% smanjuje se na 30%, a primjenjuje se na poreznu osnovicu iznad 30.000,00 kuna.
 • Porezna stopa od 12% smanjuje se na 10%, a primjenjuje se pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti.
 • Ukida se godišnje oporezivanje dodatnog primitka po osnovi drugog dohotka koji se do sada oporezivao stopom od 24% za iznose od 12.500,00 kuna.
 • Društva koja posluju s gubitkom mogu isplaćivati primitke u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica.
 • Povećava se kaznena porezna stopa za nesrazmjer imovine s 54% na 60%, a odnosi se na drugi dohodak kojim se smatra razlika vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena.

 

Koje su zakonske izmjene neoporezivih naknada?

Informira i Vas knjigovođa o neoporezivim isplatama? Na snagu stupaju važne izmjene koje se tiču ovršenih zaposlenika i digitalnih nomada.

 • Kao neoporezivi primitci u 2021. godini tretirat će se i nacionalne naknade za starije osobe te primitci od rada ili djelatnosti digitalnih nomada.
 • Od 28.11.2020. neoporezive naknade mogu se isplatiti na zaštićeni račun zaposlenika koji su pod ovrhom – troškovi prijevoza i troškovi službenih putovanja, nagrade, otpremnine, potpore, dnevnice, terenske dnevnice i drugi primitci.

 

Koje su promjene PDV-a?

 • Prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama se povećava na 15 milijuna kuna godišnje.
 • Isporuka usluga i prodaja dobara na daljinu osobama koji nisu porezni obveznici u drugim državama članicama oporezivat će se u državi članici u kojoj primatelj ima prebivalište za isporuke čija je vrijednost veća od 77.000,00 kuna.
 • Mogućnost obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu iz trećih zemalja, pod uvjetom da ga porezni obveznik iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a, uz prethodno ishodovano odobrenje od Carinske uprave.
 • Od 1. srpnja 2021. ukida se porezno oslobođenje za pošiljke male vrijednosti. Kod online prodaje dobara vrijednosti do 1.135 kuna, od strane poreznog obveznika koji nema sjedište u EU, osobi koja nije porezni obveznik u EU, isporučiteljem će se smatrati porezni obveznik koji omogućuje online prodaju te će isti biti obavezan obračunati PDV u trenutku prodaje.
 • Uvodi se porezno oslobođenje za uvoz dobara od strane oružanih snaga država članica EU za potrebe njihovog civilnog osoblja, uslijed obrambenih napora i sl.

 

Koje su zakonske izmjene poreza na dobit?

 • Smanjenje porezne stope s 12% na 10% za porezne obveznike koji u 2021. ostvare prihode do 7,5 milijuna kuna.
 • Smanjenje stope poreza po odbitku s 12% na 10% prilikom isplate dividendi i udjela u dobiti, dobiti inozemnim dioničarima i članovima društva koji nisu fizičke osobe.
 • Smanjuje se stopa poreza po odbitku s 15% na 10% za nastupe inozemnih izvođača.

Također, u 2021. godini će se za kreditne institucije otpis potraživanja od nepovezane fizičke ili pravne osobe smatrati porezno priznatim rashodom čime se želi spriječiti njihova prodaja agencijama za otkup potraživanja.

 

Koje su izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom?

 • Od 2021. godine pravilnikom će se propisati blagajnički maksimum za svaku kategoriju poreznih obveznika
 • Od 01. siječnja 2021. godine fiskalni računi koji sadrže JIR i ZIK moraju imati i QR kod kako bi korisnici imali uvid u fiskalizaciju računa kod Porezne uprave. Od istog datuma počinje i obveza provođenja postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja.

Preporučamo obveznicima fiskalizacije da se za pomoć pri uvođenju QR koda obrate proizvođaču/održavatelju rješenja za fiskalizaciju koji koriste i/ili svojoj IT podršci.

 

Što je minimalna plaća?

Minimalna plaća je Zakonom o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18) definirana kao najniži mjesečni iznos bruto plaće koje knjigovodstvo obračunava i isplaćuje zaposleniku za rad u punom radnom vremenu. Zaposlenicima koji rade u nepunom radnom vremenu minimalna plaća se utvrđuje i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

 

Promjena minimalnog iznosa plaće

Uredbom o minimalnoj plaći određen je novi najmanji iznos koji poslodavac smije isplatiti radniku. Minimalna bruto plaća u 2021. godini iznosi 4.250,00 kuna, a prvu isplatu prema novoj odredbi poslodavci će zaposlenicima isplaćivati u veljači. U nastavku donosimo kako će izgledati knjigovodstveni obračun minimalne plaće i kako ga možete smanjiti.

S knjigovodstvene strane bitno je razlikovati bruto plaću koja predstavlja ukupan trošak plaće poslodavcu i neto plaću koja je iznos kojeg prima zaposlenik. Prema tome, minimalna neto plaća će u 2021. godini iznositi 3.400,00 kuna, što predstavlja povećanje od 150 kuna u usporedbi s 2020. godinom.

 

Kako će izgledati obračun ugovorene minimalne plaće u 2021. godini?

U tablici pogledajte kako će izgledati knjigovodstveni obračun ugovorene minimalne plaće u 2021. godini na primjeru zaposlenika iz Rijeke.

 

Bruto I 4.250,00 kn
Doprinos za mirovinsko I. stup 15.00% 637,50 kn
Doprinos za mirovinsko II. Stup 5.00% 212,50 kn
Ukupno doprinosi iz plaće 20.00% 850,00 kn
Osobni odbitak 4.000,00 kn
Porezna osnovica 0,00 kn
Porez na dohodak 20.00% 0,00 kn
Prirez 15.00% 0,00 kn
Ukupno porez 0,00 kn
Bruto II 4.951,25 kn
Zdravstveno osiguranje 16.50% 701,25 kn
Ukupno doprinosi na plaću 701,25 kn
Neto plaća 3.400,00 kn

 

Na koji način poslodavci mogu smanjiti trošak plaća zaposlenika?

Svaki poduzetnik nastoji smanjiti troškove poslovanja kako bi tvrtka bila konkurentnija na tržištu. Tajna uštede najčešće leži u knjigovodstvenim izvještajima. Jeste li pregledali svoje financijske izvještaje? Kako biste osigurali maksimalan stupanj optimizacije troškova, savjetujemo da nam se javite za besplatnu financijsku analizu. Dajte priliku Aestus knjigovodstvenom timu da pronađu prostor za uštedu i postizanje Vaših poslovnih ciljeva.

Također, u cilju očuvanja radnih mjesta, Hrvatski zavod za zapošljavanje zajedno s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava provodi mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini:

Potpore za zapošljavanje

 • Sufinanciranje troška plaće poslodavcima do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.
 • Potpora traje 12 mjeseci.

Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

 • Sufinanciranje troška plaće poslodavcima u realnom sektoru do 50% godišnjeg troška. bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.
 • Sufinanciranje 100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće, koja iznosi 85% plaće radnog mjesta i trošak prijevoza te trošak stjecanja pedagoških kompetencija u iznosu do 10.000,00 kn.
 • Potpora traje 12 mjeseci.

Potpore za usavršavanje

 • Sufinanciranje od 50% do 70% troška usavršavanja radnika. Maksimalni iznos potpore može iznositi 18.000,00 kuna.
 • Potpora traje maksimalno 6 mjeseci uz uvjet da poslodavac zadrži zaposlenika u radnom odnosu u dvostrukom trajanju od trajanja obrazovanja.

Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja

 • Jednokratna isplata za samozapošljavanje od 55.000,00 kuna do 130.000,00 kuna ovisno o djelatnosti na koje korisnik širi poslovanje.
 • Jednokratna isplata za proširenje poslovanja od 55.000,00 kuna do 100.000,00 kn, ovisno o djelatnosti korisnika.
 • Trajanje mjere je 24 mjeseca – potpora se pravda prvih 12 mjeseci, a drugih 12 mjeseci potrebno je održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa.

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2021., odnosno do iskorištenja sredstava.

Osim navedenih mjera, u sklopu aktivne politike zapošljavanja provode se i dodatne mjere koje su usmjerene na sufinanciranje troškova zaposlenim i nezaposlenim osobama vezano za obrazovanje, osposobljavanje, javni rad i sezonske poslove:

 • Obrazovanje i osposobljavanje
 • Osposobljavanje na radnom mjestu
 • Javni rad
 • Stalni sezonac

 

Što poduzetnici mogu napraviti odmah?

Važno je napomenuti i da su za poduzetnike kojima su sredstva potrebna prije završetka tekuće godine, Ministarstvo financija i HAMAG-BICRO ponovno aktivirali dodatni financijski instrument – COVID-19 zajam za obrtna sredstva za mikro, male i srednje poduzetnike. Ukupna alocirana sredstva iznose 1,3 milijarde kuna financirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kome će se odobravati sredstva?

 • Poduzetnicima koji su aktivno poslovali najmanje 3 mjeseca u 2019. godini.
 • Poduzetnicima zatvorenima Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine.
 • Poduzetnicima koji dokažu pad prihoda od minimalno 60% u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu.

 

Ostale informacije o karakteristikama zajma i kriterijima prihvatljivosti pročitajte ovdje.

 

Klijenti Aestus knjigovodstvenog tima ostvarili su više od 1.060.000,00 kuna potpora za očuvanje radnih mjesta. Pratimo Vaše poslovanje i pristupamo Vašim problemima kao da su naši. Koristimo stručno znanje i iskustvo kako bi Vam olakšali da ostvarite svoje ciljeve. Ne čekamo da nam ukažete na dileme i poteškoće, već proaktivnim pristupom i razmišljanjem unaprijed izbjegavamo neželjene situacije. Vaš cilj, postaje naš prioritet.

Vaš, Aestus tim.

Ostali članci

Vaučeri za zaštitu intelektualnog vlasništva MSP-ova

07.01.2021

Jeste li znali da mala i srednja poduzeća (MSP) predstavljaju 99 % svih poduzeća u Europskoj uniji, a samo 9% njih je registriralo svoja prava intelektualnog vlasništva.  S druge strane, MSP-ovi s registriranim pravom intelektualnog vlasništva imaju prihod po zaposleniku veći za 32%. Također, 54% tvrtki zabilježilo je pozitivan utjecaj registracije prava intelektualnog vlasništva na […]

Tražimo fullstack developera u Rijeci ili Osijeku

03.12.2020

Tko smo mi?  Aestus Grupa se bavi konzaltingom, knjigovodstvom i izradom rješenja koja čine poslovanje bržim i točnijim kako interno, tako i za brojne klijente. Od osnutka smo stekli 300+ zadovoljnih klijenata, a naš je tim narastao na 27 osoba.   Naša kultura je naša najveća prednost. Integritet, transparentnost, inovativnost i snaga argumenata su naše ključne […]

Tražimo junior developera u Rijeci ili Osijeku

Tko smo mi? Aestus Grupa se bavi konzaltingom, knjigovodstvom i izradom rješenja koja čine poslovanje bržim i točnijim kako interno, tako i za brojne klijente. Od osnutka smo stekli 300+ zadovoljnih klijenata, a naš je tim narastao na 27 osoba.   Naša kultura je naša najveća prednost. Integritet, transparentnost, inovativnost i snaga argumenata su naše […]

Koji su limiti za isplatu bonusa i božićnice?

01.12.2020

Poslodavci krajem godine najčešće svojim zaposlenicima isplaćuju božićnice koje često nazivamo i trinaesta plaća. Osim božićnice, postoje i druge vrste primitaka koje se isplaćuju zaposlenicima dodatno uz plaću. U nastavku donosimo koje neoporezive naknade možete isplatiti i koji su limiti.   Što su neoporezive naknade? Neoporezive naknade predstavljaju iznos novca koji poslodavac može isplatiti svom […]

Financijska analiza poslovanja

23.11.2020

Financijska analiza Vam pruža uvid u neiskorištene mogućnosti za optimizaciju troškova i povećanje efikasnosti. Također, kako bi koristili bespovratna sredstava EU fondova, morate zadovoljiti određene uvjete, stoga je važno da reagirate već danas i spremno dočekate novu poslovnu godinu. Javite se za besplatnu analizu koju vrše stručnjaci Aestus tima.

Potpora za očuvanje radnih mjesta listopad – prosinac

27.10.2020

Aktualna pandemija koronavirusa negativno utječe na poslovanje većine tvrtki u Hrvatskoj. Ukoliko vodite svoju firmu, znamo da Vas zanimaju novosti o potporama. Za početak, važno je da znate da je trajanje mjera produženo do prosinca 2020. godine, a u nastavku donosimo nove uvjete potpora za očuvanje radnih mjesta i skraćeno radno vrijeme. U slučaju da […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.