01.07.2020
Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena
HZZ je aktivirao mjeru za očuvanje radnih mjesta uslijed skraćivanja radnog vremena za poslodavce koji zapošljavaju više od deset radnika.

HZZ je aktivirao potporu za očuvanje radnih mjesta vezanu za skraćivanje radnog vremena za poslodavce koji trpe privremeno smanjenje opsega posla uslijed posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19). Trajanje mjere je od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.

 

Koji je iznos potpore?

 • Visina subvencije je 2.000,00 kn po zaposleniku.
 • Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati.

U nastavku možete pronaći Tablicu o iznosima sufinanciranja ovisno o broju radnih sati te postotku radnog vremena.

 

Koji su uvjeti za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena?

 • Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika.
 • Od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika.
 • Od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.
 • Ograničenje isplate dividende u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021. za poslodavce korisnike potpore.

 

Koji su kriteriji za korištenje potpore?

 • Očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%.

 

Poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad. Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga.

 

Koji poslodavci mogu tražiti potpore i za koje zaposlenike?

 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je trošak plaće opravdani trošak, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere.
 • Potpora se može tražiti za one radnike zaposlene na dan 31. svibnja 2020. godine, a za radnike kojima teče otkazni rok, potpora se ne može tražiti.
 • Također, poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.
 • Tvrtka u stečaju može koristiti ovu mjeru ukoliko je poslovno aktivna, ima zaposlenih i podmiruje svoje obveze.
 • Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti mjeru.
 • Potpora se ne može ostvariti za radnike koji rade na daljinu.
 • Kod poslodavca ili dijelovima poslodavca za čije se radnike privremeno skraćuje puno radno vrijeme, u mjesecima za koje se prima potpora, radno vrijeme ne može biti organizirano u nejednakom trajanju. Osim kada je to potrebno zbog procesa rada organiziranog u smjenama i ne može se naložiti prekovremeni rad.
 • Mogućnost za traženje potpore ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. Predstavnici radnika u upravnim i nadzornim odborima odnosno drugim odgovarajućim tijelima koja nadziru vođenje poslova mogu koristiti predmetnu potporu.

 

Predaja zahtjeva bit će omogućena od 1. srpnja 2020, a zahtjeve i svu potrebnu prateću dokumentaciju možete predati putem online aplikacije HZZ-a na web adresi www.hzz.hr.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri predaji zahtjeva i prikupljanju potrebne dokumentacije, obratite nam se na e-mail [email protected]

Vaš, Aestus tim

 

Ostali članci

Što trebate znati ako planirate osnovati poduzeće?

26.05.2020

Kako osnovati poduzeće u Hrvatskoj?   Osim fizičkim putem, osnovati poduzeće u Hrvatskoj moguće je iz udobnosti vlastitog doma putem informacijskog sustava START. Navedena platforma omogućava pokretanje poslovanja na daljinu i bez punomoćnika, unutar 3-5 dana te putem samo jednog elektroničkog postupka. Poduzetnici mogu navedenim elektroničkim putem osnovati poduzeće – d.o.o. ili j.d.o.o. Putem online […]

Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije

13.05.2020

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.   Koji je intentitet i iznos potpore? 100% […]

MJERE – Finin portal za online prijavu za korištenje aktualnih mjera Vlade

31.03.2020

Fina je uspostavila jedinstveni online portal koji hrvatskim poduzetnicima omogućava online prijavu za korištenje mjera Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti.   Objavljen je poziv svim gospodarskim subjektima u RH koji trpe gubitke u redovnom poslovanju zbog posljedica COVID-19 pandemije da se od 31.3.2020. putem spomenutog portala prijave za: kredite […]

Odgoda plaćanja poreznih obveza na rok od tri mjeseca

24.03.2020

Ministarstvo financija je u sklopu inicijalnog seta mjera predstavila i mjeru kojom se poduzetnicima želi olakšati teret poreznih obveza. Prema novim dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, poduzetnici sada mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristrojbi i sl. Zahtjev se ne može podnositi za carine i trošarine ako do sada imaju […]

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom

22.03.2020

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava provodi skup mjera među kojima su i Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19). Navedenom mjerom žele se očuvati radna mjesta te će se financirati 100% troška neto minimalne plaće.     Ciljani sektori i poslodavci ove mjere su:  djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno […]

Nove Vladine mjere za pomoć gospodarstvu i poduzetništvu

18.03.2020

S obzirom na utjecaj Corone virusa COVID – 19 na gospodarstvo, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je niz mjera od kojih se navedene odnose na mikro, male i srednje poduzetnike.     Mjere koje se odnose na ESIF zajmove:      Povećanje alokacije za financijski instrument ‘ESIF Mikro zajmovi’ za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1000 – 25000 eura, poček […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.