27.10.2020
Potpora za očuvanje radnih mjesta listopad – prosinac
Pročitajte koji su uvjeti potpora za očuvanje radnih mjesta i skraćeno radno vrijeme.

Aktualna pandemija koronavirusa negativno utječe na poslovanje većine tvrtki u Hrvatskoj. Ukoliko vodite svoju firmu, znamo da Vas zanimaju novosti o potporama. Za početak, važno je da znate da je trajanje mjera produženo do prosinca 2020. godine, a u nastavku donosimo nove uvjete potpora za očuvanje radnih mjesta i skraćeno radno vrijeme.

U slučaju da nemate vremena proučavati informacije, pozivamo Vas da se 30. listopada, 2020. u 9:30 sati putem linka priključite na Q&A online radionicu u kojoj ćete moći postaviti pitanja članici Aestus knjigovodstvenog tima Petrici Vidas vezano za potpore za očuvanje radnih mjesta.

Koje su izmjene uvedene za potporu za očuvanje radnih mjesta?

 • Poslodavci mogu zatražiti potporu samo za one radnike koji su zaposleni prije 30 rujna.
 • Potpore će se odobravati i novim prihvatljivim sektorima – poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, i to samo biljnoj i stočarskoj proizvodnji, lovstvu i uslužnim djelatnostima povezanima s njima, kao i ostalim uslužnim djelatnostima poput popravka računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostalim osobnim uslužnim djelatnostima.
 • Poslodavci do 30. lipnja moraju imati registriranu djelatnost i izršenu prijavu u sustav HZMO-a.
 • Poslodavac ne smije poslovno uvjetovanim otkazom radniku otkazati ugovor o radu u mjesecu u kojem prima potporu.
 • Drugi i treći kvartal 2020. predstavlja novo referentno razdoblje za utvrđivanje pada prihoda ili primitaka, koji se uspoređuje s drugim i trećim kvartalom prethodne godine tj. 2019. To znači da će poslodavci uspoređivati primitke od 1. travnja do 30. rujna 2019. godine s istim razdobljem u 2020. godini. Dokument na temelju kojeg se primici ili prihodi uspoređuju je PDV obrazac za navedeno razdoblje.
 • Minimalni pad prihoda ili primitaka mora biti 60% za ostvarenje prava na potporu od 4.000,00 kn po radniku.
 • Svota potpore se od 1. listopada utvrđuje kako je prikazano u tablici:

 

Pad prihoda Visina potpore po radniku
40,00% – 44,99% 2.000,00 kn
45,00% – 49,99% 2.500,00 kn
50,00% – 54,99% 3.000,00 kn
55,00% – 59,99% 3.500,00 kn
60,00% i više 4.000,00 kn

 

Koje su izmjene uvedene za potporu za skraćeno radno vrijeme?

 • Tjedne popise radnika i dnevne izmjene više ne treba dostavljati HZZ-u.
 • Tijekom korištenja mjere, poslodavci ne smiju određivati prekovremeni rad radnicima za koje je dodijeljena potpora.
 • Nije dozvoljeno zapošljavanje radnika na radna mjesta koja mogu obavljati radnici za koje koriste potporu te koristiti povremeni rad učenika ili studenata. Jednako tako, ne dozvoljava se ugovaranje ili rad na izdvojenom mjestu rada radnicima za koje je dodijeljena potpora.
 • Poslodavci mogu dobiti potporu za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od 70% mjesečnog fonda sati, maksimalno 2.800,00 kn po radniku.

 

Prihvatljivi poslodavci su trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i obveznici su poreza na dobit.

 

Tko sve može koristiti potporu?

 • Svi poslodavci koji su zatvoreni odlukom epidemiologa i koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite – oni ne moraju dokazivati da su imali pad prihoda ili primitaka te mogu koristiti potporu samo za mjesec u kojem su zatvoreni.
 • Poslodavci kojima je ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite – moraju dokazati pad prihoda ili primitaka , a mogu koristiti potporu samo za onaj mjesec u kojem im je ograničen rad. Potporu mogu zatražiti na dva načina. U slučaju da traže potporu za listopad, moraju dokazati pad prometa u rujnu 2020. godine u odnosu na rujan 2019. godine ili mogu dokazati da su u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna imali pad prihoda ili primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to predajom PDV obrasca.
 • Mikropoduzetnici tj. svi koji zapošljavaju maksimalno 10 radnika, bez obzira na njihovu djelatnost.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo.
 • Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe.
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom.
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića.
 • Putničke agencije, djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup, organizatori putovanja i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima.
 • Ostale uslužne djelatnosti – popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti.
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.
 • Umjetnost, zabava i rekreacija – samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih.
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača.

 

Upute za poslodavce koji posluju kraće od godinu dana

 • Poslodavci koji posluju kraće od 12 mjeseci dokazuju pad prihoda ili primitaka u mjesecu koji prethodi onom za koji traže potporu, u odnosu na lipanj 2020. godine i to predajom tablice pada prihoda. To znači da ako tražite potporu za listopad, morate predati tablicu pada prihoda ili primitaka za rujan 2020. godine i lipanj 2019. godine.
 • Oni poslodavci koji su osnovani nakon 1. lipnja 2019. godine, a rade duže od 12 mjeseci, dokazuju pad prihoda ili primitaka u odnosu na rujan 2019. predajom PDV obrasca za rujan 2020. godine i rujan 2019. godine. Ukoliko ste tromjesečni obveznik PDV-a trebate dokazati pad prihoda ili primitaka iz trećeg tromjesečja 2020. godine u odnosu na treće tromjesečje 2019. g. Dakle, u tom slučaju predajete PDV obrazac za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna.

 

Upute za poslodavce koji nisu u sustavu PDV-a

 • Dokazuju pad prihoda ili primitaka predajom tablice pada prihoda ili primitaka te uz to trebaju priložiti brutto bilancu ili izvod iz knjige primitaka i izdataka

 

Koje su obveze poslodavca?

 • Poslodavac mora HZZ-u dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći i to predajom izvoda s poslovnog računa, JOPPD obrazac i OIB svakog radnika za kojeg je potpora isplaćena za svaki mjesec isplate plaće. Poslodavci za listopad dostavljaju dokaze o isplaćenoj plaći najkasnije do 5. prosinca 2020. godine, za studeni najkasnije do 5. siječnja 2021. godine, a za prosinac najkasnije do 5. veljače, 2021. godine.
 • Obrtnici i svi samostalni obveznici plaćanja doprinosa koji nisu obvezni isplaćivati plaću, dostavljaju samo izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.
 • Nije dozvoljeno otpustiti radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu zadnjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji poslodavac prima potporu. Dakle, ako tražite potporu za listopad, ne smijete otpustiti radnike koji su bili zaposleni 30. rujna 2020., osim onih kojima ugovor o radu završava zbog isteka, skrivljenim ponašanjem radnika, osobno uvjetovanim otkazom, izvanrednim otkazom, otkazom kojeg daje radnik ili odlaskom radnika u mirovinu.

 

Kako predati zahtjev?

 

Što ako ste predali zahtjev za mjeru rujan – prosinac?

 • HZZ obavještava da su se zahtjevi za potporu rujan – prosinac predavali do 26.10.2020. i da će se nakon tog datuma prihvaćati samo zahtjevi za potporu listopad – prosinac. To znači da ako želite koristiti mjeru listopad – prosinac, morate predati odustanak od mjere rujan – prosinac i predati novi zahtjev.
 • Ukoliko   ste prethodno prijavili mjeru rujan – prosinac i želite nastaviti s  tom potporom, trebate predati dokaze o padu prometa za prethodni mjesec i poslati zahtjev za nastavak mjere na obrazac za upite. Ako imate bilo kakav upit o potporama ili želite promijeniti aktualni zahtjev, možete poslati upit HZZ-u putem istog obrasca. Također, možete se i obratiti našem knjigovodstvenom timu koji će Vam u puno kraćem roku dati potrebne informacije.

 

Aestus knjigovodstveni tim redovno savjetuje svoje klijente i provodi sve potrebne aktivnosti za uspješnu dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta i skraćivanje radnog vremena. Do sada smo za 68 naših klijenata uspješno ishodovali više od 1.060.000,00 kn potpora za očuvanje radnih mjesta.

Donesite ispravnu poslovnu odluku, pojednostavite si život i uljepšajte svoj radni dan – javite nam se putem kontakt forme, na mobilni broj +385 91 110 7887 ili direktno putem email adrese aestus@aestus.hr. 

Vaš, Aestus tim.

Ostali članci

5 grešaka pri pisanju poslovnog plana

11.02.2021

Znate li koliko je važno izraditi kvalitetan poslovni plan i koje su najčešće greške pri pisanju istog? Želite iskoristiti poticaj za samozapošljavanje, a zapeli ste pri sastavljanju troškovnika? Tijekom uplovljavanja u poduzetničke vode, poduzetnici početnici se osjećaju izgubljeno jer kreću na novi put pun prepreka i izazova. Najčešće ne znaju kome se obratiti za pomoć […]

Što mora sadržavati račun?

22.01.2021

Kako sastaviti račun? Koji su sastavni dijelovi fakture? Postoji li razlika između računa i fakture? Donosimo sadržaj računa, kao i primjer koji možete besplatno preuzeti i koristiti. Porezna uprava propisala je odredbama Općeg poreznog zakona, kao i posebnim poreznim propisima obvezu izdavanja faktura i vođenja poslovnih knjiga i evidencija. Što je račun? Račun ili faktura […]

Zapošljavamo samostalnog knjigovođu

20.01.2021

Nalaziš se u Rijeci, imaš iskustvo rada u knjigovodstvu i tražiš novi posao? Nudimo ti radno mjesto na kojem ćeš biti dio tima motiviranih i sposobnih ljudi koji uživaju u onom što rade. Tko smo mi? Aestus Grupa se bavi konzaltingom, knjigovodstvom i izradom rješenja koja čine poslovanje bržim i točnijim kako interno, tako i […]

Vaučeri za zaštitu intelektualnog vlasništva MSP-ova

07.01.2021

Jeste li znali da mala i srednja poduzeća (MSP) predstavljaju 99 % svih poduzeća u Europskoj uniji, a samo 9% njih je registriralo svoja prava intelektualnog vlasništva.  S druge strane, MSP-ovi s registriranim pravom intelektualnog vlasništva imaju prihod po zaposleniku veći za 32%. Također, 54% tvrtki zabilježilo je pozitivan utjecaj registracije prava intelektualnog vlasništva na […]

Što donosi nova porezna reforma u 2021. godini?

17.12.2020

Aestus knjigovodstveni tim vodi računa o tome da naši klijenti budu informirani o novim zakonskim izmjenama i propisima. S obzirom da se teško snaći u tom moru zakona, sastavili smo jednostavan i razumljiv popis svih poreznih izmjena koje stupaju na snagu u 2021. godini. Jednako tako, možete vidjeti kako izgleda primjer knjigovodstvenog obračuna novog iznosa […]

Tražimo fullstack developera u Rijeci ili Osijeku

03.12.2020

Tko smo mi?  Aestus Grupa se bavi konzaltingom, knjigovodstvom i izradom rješenja koja čine poslovanje bržim i točnijim kako interno, tako i za brojne klijente. Od osnutka smo stekli 300+ zadovoljnih klijenata, a naš je tim narastao na 27 osoba.   Naša kultura je naša najveća prednost. Integritet, transparentnost, inovativnost i snaga argumenata su naše ključne […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.