26.05.2020
Što trebate znati ako planirate osnovati poduzeće?
U nastavku pročitajte koji se troškovi vežu uz osnivanje i poslovanje trgovačkog društva i obrta te na koji način možete dobiti stručan i besplatan savjet za unaprjeđenje Vašeg poslovanja.

Kako osnovati poduzeće u Hrvatskoj?

 

Osim fizičkim putem, osnovati poduzeće u Hrvatskoj moguće je iz udobnosti vlastitog doma putem informacijskog sustava START. Navedena platforma omogućava pokretanje poslovanja na daljinu i bez punomoćnika, unutar 3-5 dana te putem samo jednog elektroničkog postupka.

Poduzetnici mogu navedenim elektroničkim putem osnovati poduzeće – d.o.o. ili j.d.o.o. Putem online portala vrši se upis društva u sudski registar i u Registar poslovnih subjekata pri Državnom zavodu za statistiku, otvaranje transakcijskog računa u poslovnoj banci, registracija društva u registar obveznika PDV-a i/ili dodjela PDV ID broja, registracija u sustav HZMO te elektroničko plaćanje temeljnog kapitala i sudskih pristojbi.

Na isti način putem START sustava može se pokrenuti poslovanje obrta. Usluga pruža mogućnost upisa obrta u Obrtni registar, otvaranje transakcijskog računa u poslovnoj banci, upis obrta u registar poreznih obveznika, registar obveznika PDV-a i/ili dodjelu PDV ID broja, registraciju obrta u sustav HZMO te elektroničko plaćanje upravne pristojbe.

Također, poslovanje obrta može se pokrenuti i putem aplikacije e-obrt, a trgovačka društva mogu se osnovati i putem online portala e-tvrka.

U priloženoj tablici u nastavku možete pronaći podatke o troškovima osnivanja j.d.o.o., d.o.o. i obrta.

 

Naziv troška J.d.o.o. D.o.o. Obrt
Temeljni kapital 10,00 kn min 20.000,00 kn /
Troškovi javnog bilježnika i dokumentcije 550,00 kn 2.500,00 kn /
Sudska pristojba 60,00 kn 400,00 kn /
Pristojba po dodanoj djelatnosti 150,00 kn 150,00 kn /
Izrada pečata 150,00 -200,00 kn 150,00 -200,00 kn 150,00 -200,00 kn
Objava – Narodne novine 200,00 kn 900,00 kn /
Pristojba Državnom zavodu za statistiku 55,00 kn 55,00 kn /
Upravna pristojba / / 270,00 kn
Lječničko uvjerenje / / 350,00 kn
Upis u Obrtni registar / / 250,00 kn
Vrijeme potrebno za osnivanje 24 h (max 15 dana) 25 h (max 15 dana) 1 – 3 dana (max 15 dana)
Mjesto registracije Trgovački sud Trgovački sud Ured državne uprave
Troškovi osnivanja ukupno cca 1200,00 kn cca 24.200,00 kn cca 1.000,00 kn

 

Ako želite osnovati poduzeće, potrebno je znati da između poslovanja obrta i j.d.o.o. ili d.o.o. postoji značajna razlika u načinu vođenja poslovnih knjiga, kao i u visini troškova poreza i ostalih obveznih davanja.

 

Koje su karakteristike obrta?

 

Razlikujemo tri vrste obrta prema djelatnosti – slobodni, vezani i povlašteni. Vezani obrt odnosi se na one djelatnosti za koje je potrebno imati stručnu osposobljenost kako bi je mogli obavljati, dok je uvjet za povlaštene obrte imati odobrenje od nadležnog ministarstva za obavljanje određene djelatnosti npr. morski ili slatkovodni ribar.

Obrte možemo podijeliti i prema vrsti oporezivanja – dohodaši, dobitaši i paušalci. Prilikom registracije obrta potrebno je dodatno donijeti odluku ukoliko se porez želi plaćati paušalno, kao obveznik poreza na dohodak ili kao obveznik poreza na dobit, nakon čega je obrtnik zakonski obvezan prijaviti način plaćanja poreza nadležnoj Ispostavi porezne uprave u roku od osam dana.

Kada govorimo o porezu na dobit, obrtnik ga nije obvezan plaćati ako nije u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kuna, ili ako ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:

  • u prethodnom poreznom razdoblju je ostvario dohodak veći od 400.000,00 kuna
  • ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti veću od 2.000.000,00 kuna
  • u prethodnom poreznom razdoblju je prosječno zapošljavao više od 15 radnika.

 

Paušalni obrtnici plaćaju paušalni porez tromjesečno, ovisno o poreznom razredu u kojem se nalaze. Trošak mjesečnih doprinosa je za paušalne obrtnike fiksan i iznosi 1.276,33 kn. Za isplatu doprinosa paušalni obrtnici ne moraju podnositi JOPPD obrasce. Ovaj iznos je rezultat obračuna na temelju prosječne bruto 1 plaće za u iznosu od 8.742,00 kn, po koeficijentu 0.40

Obrtnici dohodaši imaju veće troškove plaća u usporedbi s paušalnim obrtnicima. Za obračun doprinosa koriste istu osnovicu – iznos prosječne plaće od 8.742,00 kn. Za obrtnike dohodaše je propisan koeficijent 0,65, stoga za njih mjesečni doprinosi iznose 2074,04 kn. Važno je znati da obrtnici dohodaši, za razliku od paušalaca, imaju zakonsku mjesečnu obvezu slanja JOPPD obrazaca do 15og u mjesecu.  Također, oni plaćaju doprinose na mjesečnoj bazi ukoliko su prijavljeni na svoj obrt. Ukoliko su zaposleni kod druge pravne osobe, obvezni su plaćati doprinose jednom godišnje na osnovu financijskog rezultata.

U slučaju obračuna doprinosa za obrtnike dobitaše, možemo zaključit da imaju najviše troškove. Baza za njihov izračun je također iznos prosječne plaće koja se množi s koeficijentom za obrtnike dobitaše – 1,10. Dakle, doprinosi za obrtnike dobitaše na mjesečnoj razini iznose 3509,91 kn. Jednako tako, obrtnik dobitaš je dužan za svaki mjesec slati JOPPD obrazac do 15. u mjesecu.

Obrtnici vode jednostavno knjigovodstvo te nisu zakonski obvezni imati knjigovodstveni servis. Za obrtnike, osim za paušalne, vrijedi pravilo slanja JOPPD obrazaca i specifičnih obrazaca vezano za svako specifično poslovanje (pdv, trošarine i slično), stoga se preporuča prepustiti taj dio posla stručnjacima kako bi se sve obveze izvršavale na ispravan način i u propisanom roku.

Zanimljiva činjenica vezano za obrte je i ta da obrtniku  mogu  u  obavljanju  redovnog poslovanja pomagati članovi obiteljskog  kućanstva bez obveze zasnivanja radnog odnosa.

 

Po čemu su specifični j.d.o.o. i d.o.o.?

 

Društvo s ograničenom odgovornošću najčešći je organizacijski oblik poslovanja malih poduzetnika. Za njegovo osnivanje potreban je početni kapital od 20.000,00 kuna kojim se nakon osnivanja može slobodno raspolagati. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću osniva se sa simboličnih deset kuna temeljnog kapitala i pogodno je za uslužne djelatnosti kod kojih nema velikih ulaganja u opremu. Društvo može imati samo jednog direktora i maksimalno tri osnivača. Kod poslovanja j.d.o.o. obvezno je na kraju poslovne godine od ostvarene dobiti izdvojiti najmanje četvrtinu dok se ne ispuni minimalna visina temeljnog kapitala od 20.000,00 kuna.

D.o.o. i j.d.o.o. samim činom osnivanja postaju obveznici poreza na dobit. Porez na obračunava se po stopi od 12% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kuna, ili 18% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 7.500.000,01 kuna. Ukoliko je samo jedna osoba član j.d.o.o.-a, obvezna je mjesečno si isplaćivati minimalnu direktorsku plaću u iznosu od 5682,30 kn (bruto 1) te ako je stariji od 30 godina plaća i zdravstveno osiguranje u iznosu od 937,58 kn. U prvoj godini poslovanja i j.d.o.o. i d.o.o. su oslobođeni plaćanja HGK te nemaju drugih obveznih davanja do prve predaje završnih izvještaja. Nisu obvezni imati knjigovodstvo, ali je to i za njih preporučeno jer imaju obvezu mjesečne predaje JOPPD obrazaca za svakog zaposlenog te su u slučaju specifičnosti posla obvezni predati i obrasce PDV-a, trošarine, poreza na potrošnju i slično.

Bitno je napomenuti da, ako je direktor mlađi od 30 godina, prilikom prijave za mirovinsko osiguranje ima pravo na korištenje olakšice za oslobođenje obveze plaćanja zdravstvenog osiguranja na pet godina od prvog zaposlenja. Za kraj ćemo također napomenuti da obrtnici za sve obveze odgovaraju kompletnom svojom imovinom, dok d.o.o. i j.d.o.o. kao pravni subjekti za nastale obveze poduzeća odgovaraju do visine upisanog kapitala.

 

Besplatno savjetovanje za novoosnovana poduzeća

 

Divizija Aestus financijsko savjetovanje je u svoju paletu usluga uvrstila i besplatno savjetovanje za novoosnovana poduzeća. Ukoliko imate nejasnoća vezano za knjigovodstvo ili Vam je samo potrebna pomoć za efikasno upravljanje troškovima Vašeg poduzeća, ispunite formular koji je priložen u nastavku, a potom će Vas povratno kontaktirati tim Aestus financijskog savjetovanja.

 

Vaš, Aestus tim

 

 

 

 

Ostali članci

Financijska analiza poslovanja

23.11.2020

Financijska analiza Vam pruža uvid u neiskorištene mogućnosti za optimizaciju troškova i povećanje efikasnosti. Također, kako bi koristili bespovratna sredstava EU fondova, morate zadovoljiti određene uvjete, stoga je važno da reagirate već danas i spremno dočekate novu poslovnu godinu. Javite se za besplatnu analizu koju vrše stručnjaci Aestus tima.

Potpora za očuvanje radnih mjesta listopad – prosinac

27.10.2020

Aktualna pandemija koronavirusa negativno utječe na poslovanje većine tvrtki u Hrvatskoj. Ukoliko vodite svoju firmu, znamo da Vas zanimaju novosti o potporama. Za početak, važno je da znate da je trajanje mjera produženo do prosinca 2020. godine, a u nastavku donosimo nove uvjete potpora za očuvanje radnih mjesta i skraćeno radno vrijeme. U slučaju da […]

Kako beskontaktno dostaviti dokumentaciju knjigovođi?

21.10.2020

Aktualna pandemija virusa COVID-19 promijenila je način na koji živimo i poslujemo. Trudimo se što manje ostvarivati fizički kontakt s drugim ljudima kako bismo smanjili rizik od bolesti. Bez obzira na trenutno stanje, znamo da još uvijek morate dostaviti dokumentaciju knjigovođi. Je li Vam Vaš knjigovođa izlazi u susret? Kako dostavljate dokumentaciju svom knjigovođi? Svaki […]

Što je robno-materijalno knjigovodstvo?

12.10.2020

Znate li što je robno-materijalno knjigovodstvo? Na koji način proizvodna poduzeća mogu postići maksimalnu optimizaciju troškova? Odgovore na ova pitanja pronađite u tekstu u nastavku. Robno-materijalno knjigovodstvo podrazumijeva aktivnosti praćenja ulaza i izlaza sirovina i trgovačke robe sa skladišta. Obuhvaća vođenje evidencije o kretanjima i stanju proizvoda, materijala, sirovina, rezervnih dijelova, opreme, uređaja i drugih […]

Minimalna plaća raste za 12%

07.09.2020

Nakon 18 mjeseci pregovora, ugovoreno je da minimalna osnovna plaća za najjednostavnije poslove raste za 12% u sektoru graditeljstva. Potpisan je ugovor o drugim izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora, čime su se poboljšali radni uvjeti građevinara.   Što se promijenilo? Povećanje najniže osnovne plaće za 12% koja će od rujna iznositi 4.200,00 kn. Povećanje terenskog […]

Mali rječnik računovodstvenih pojmova

20.08.2020

Svi mi se nerijetko nađemo u situaciji da nismo sigurni koja je točna definicija pojma s kojim smo se susreli tijekom radnog vremena, u razgovoru s kolegama i prijateljima ili sa svojim knjigovođom. Kao i u svakoj struci, u knjigovodstvu se učestalo koriste određeni osnovni izrazi koji predstavljaju dio redovnih knjigovodstveno – računovodstvenih aktivnosti. Kako […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.