13.05.2020
Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije
Objavljeni javni poziv usmjeren je na poduzetnike Primorsko-goranske županije, a u prihvatljive aktivnosti spadaju ulaganja u dugotrajnu imovinu, repromaterijala te sufinanciranje ostalih troškova vezanih za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva

Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.

 

Koji je intentitet i iznos potpore?

  • 100% potpore, ali ne više od 30.000,00 kuna bez PDV-a po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, odnosno 40.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog.
  • Min 40% tražene potpore mora biti oprema kao ulaganje u dugotrajnu imovinu.
  • Najmanja cijena opreme za koji se traži potpora mora iznositi 4.000,00 kuna bez PDV.
  • Najmanji iznos potpore je 10.000,00 kuna.

Županija će potpisati ugovor o korištenju potpore s korisnicima kojima je odobrena potpora u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpora.

 

Koji su prihvatljivi prijavitelji?

Prihvatljivi su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj, odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva ( i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti,  zadruge i ustanove). Prihvatljivi su subjekti koji su u 100% privatnom vlasništvu i imaju registrirano sjedište te se aktivnost opremanja  provodi na ruralnom području Primorsko-goranske županije. Korisnici moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu prilikom prijave na natječaj. Također, porezni dug poduzetnika ne smije biti veći od 200 kn u trenutku podnošenja prijave, ne smiju biti u blokadi, nad njima ne smije biti otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba te se ne smiju nalaziti u postupku likvidacije.

Koji prijavitelji nisu prihvatljivi?

Prijavitelji koji nisu prihvatljivi su oni koji se bave poljoprivrednom djelatnosti (osim šumarstva), djelatnosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti, djelatnosti osiguranja.

 

Koje su prihvatljive aktivnosti?

Sufinanciranje nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu, repromaterijala te sufinanciranje ostalih troškova vezanih za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19.

Koji su neprihvatljivi troškovi?

  • Porez na dodanu vrijednost (PDV), osim ako Prijavitelj dostavi Izjavu da nije u sustavu PDV.
  • Troškovi prijevoza, ugradnje ili tehničke pomoći uz nabavku opreme i moraju biti iskazani odvojeno.
  • Nabavka vozila, plovila i namještaja.
  • Trošak za kojeg je već ostvarena potpora iz nekog drugog izvora financiranja.

 

 

Rok za prijavu – do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 15.studenog  2020.

 

Upute, Obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj internet stranici Primorsko-goranske županije.

 

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri izradi prijave ili savjet o mogućnostima financiranja Vašeg poduzeća, kontaktirajte stručnjake Konzalting divizije Aestus Grupe putem e-mail adrese [email protected]

 

Vaš, Aestus tim

 

Ostali članci

Što trebate znati ako planirate osnovati poduzeće?

26.05.2020

Kako osnovati poduzeće u Hrvatskoj?   Osim fizičkim putem, osnovati poduzeće u Hrvatskoj moguće je iz udobnosti vlastitog doma putem informacijskog sustava START. Navedena platforma omogućava pokretanje poslovanja na daljinu i bez punomoćnika, unutar 3-5 dana te putem samo jednog elektroničkog postupka. Poduzetnici mogu navedenim elektroničkim putem osnovati poduzeće – d.o.o. ili j.d.o.o. Putem online […]

MJERE – Finin portal za online prijavu za korištenje aktualnih mjera Vlade

31.03.2020

Fina je uspostavila jedinstveni online portal koji hrvatskim poduzetnicima omogućava online prijavu za korištenje mjera Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti.   Objavljen je poziv svim gospodarskim subjektima u RH koji trpe gubitke u redovnom poslovanju zbog posljedica COVID-19 pandemije da se od 31.3.2020. putem spomenutog portala prijave za: kredite […]

Odgoda plaćanja poreznih obveza na rok od tri mjeseca

24.03.2020

Ministarstvo financija je u sklopu inicijalnog seta mjera predstavila i mjeru kojom se poduzetnicima želi olakšati teret poreznih obveza. Prema novim dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, poduzetnici sada mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristrojbi i sl. Zahtjev se ne može podnositi za carine i trošarine ako do sada imaju […]

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom

22.03.2020

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava provodi skup mjera među kojima su i Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19). Navedenom mjerom žele se očuvati radna mjesta te će se financirati 100% troška neto minimalne plaće.     Ciljani sektori i poslodavci ove mjere su:  djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno […]

Nove Vladine mjere za pomoć gospodarstvu i poduzetništvu

18.03.2020

S obzirom na utjecaj Corone virusa COVID – 19 na gospodarstvo, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je niz mjera od kojih se navedene odnose na mikro, male i srednje poduzetnike.     Mjere koje se odnose na ESIF zajmove:      Povećanje alokacije za financijski instrument ‘ESIF Mikro zajmovi’ za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1000 – 25000 eura, poček […]

Naknada plaće za osiguranike u izolaciji

16.03.2020

Zbog posljedica trenutnih epidemioloških okolnosti uzrokovanih korona virusom COVID-19, osobe u stalnom radnom odnosu za koje je utvrđena privremena nesposobnost, odnosno spriječenost za rad zbog potvrđene kontaminacije obavezne su provesti 14 dana u izolaciji i ostvaruju pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće.   Osnovica za naknadu plaće Mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.