13.05.2020
Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije
Objavljeni javni poziv usmjeren je na poduzetnike Primorsko-goranske županije, a u prihvatljive aktivnosti spadaju ulaganja u dugotrajnu imovinu, repromaterijala te sufinanciranje ostalih troškova vezanih za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva

Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.

 

Koji je intentitet i iznos potpore?

  • 100% potpore, ali ne više od 30.000,00 kuna bez PDV-a po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, odnosno 40.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog.
  • Min 40% tražene potpore mora biti oprema kao ulaganje u dugotrajnu imovinu.
  • Najmanja cijena opreme za koji se traži potpora mora iznositi 4.000,00 kuna bez PDV.
  • Najmanji iznos potpore je 10.000,00 kuna.

Županija će potpisati ugovor o korištenju potpore s korisnicima kojima je odobrena potpora u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpora.

 

Koji su prihvatljivi prijavitelji?

Prihvatljivi su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj, odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva ( i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti,  zadruge i ustanove). Prihvatljivi su subjekti koji su u 100% privatnom vlasništvu i imaju registrirano sjedište te se aktivnost opremanja  provodi na ruralnom području Primorsko-goranske županije. Korisnici moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu prilikom prijave na natječaj. Također, porezni dug poduzetnika ne smije biti veći od 200 kn u trenutku podnošenja prijave, ne smiju biti u blokadi, nad njima ne smije biti otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba te se ne smiju nalaziti u postupku likvidacije.

Koji prijavitelji nisu prihvatljivi?

Prijavitelji koji nisu prihvatljivi su oni koji se bave poljoprivrednom djelatnosti (osim šumarstva), djelatnosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti, djelatnosti osiguranja.

 

Koje su prihvatljive aktivnosti?

Sufinanciranje nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu, repromaterijala te sufinanciranje ostalih troškova vezanih za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19.

Koji su neprihvatljivi troškovi?

  • Porez na dodanu vrijednost (PDV), osim ako Prijavitelj dostavi Izjavu da nije u sustavu PDV.
  • Troškovi prijevoza, ugradnje ili tehničke pomoći uz nabavku opreme i moraju biti iskazani odvojeno.
  • Nabavka vozila, plovila i namještaja.
  • Trošak za kojeg je već ostvarena potpora iz nekog drugog izvora financiranja.

 

 

Rok za prijavu – do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 15.studenog  2020.

 

Upute, Obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj internet stranici Primorsko-goranske županije.

 

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri izradi prijave ili savjet o mogućnostima financiranja Vašeg poduzeća, kontaktirajte stručnjake Konzalting divizije Aestus Grupe putem e-mail adrese [email protected]

 

Vaš, Aestus tim

 

Ostali članci

Kako beskontaktno dostaviti dokumentaciju knjigovođi?

21.10.2020

Aktualna pandemija virusa COVID-19 promijenila je način na koji živimo i poslujemo. Trudimo se što manje ostvarivati fizički kontakt s drugim ljudima kako bismo smanjili rizik od bolesti. Bez obzira na trenutno stanje, znamo da još uvijek morate dostaviti dokumentaciju knjigovođi. Je li Vam Vaš knjigovođa izlazi u susret? Kako dostavljate dokumentaciju svom knjigovođi? Svaki […]

Što je robno-materijalno knjigovodstvo?

12.10.2020

Znate li što je robno-materijalno knjigovodstvo? Na koji način proizvodna poduzeća mogu postići maksimalnu optimizaciju troškova? Odgovore na ova pitanja pronađite u tekstu u nastavku. Robno-materijalno knjigovodstvo podrazumijeva aktivnosti praćenja ulaza i izlaza sirovina i trgovačke robe sa skladišta. Obuhvaća vođenje evidencije o kretanjima i stanju proizvoda, materijala, sirovina, rezervnih dijelova, opreme, uređaja i drugih […]

Minimalna plaća raste za 12%

07.09.2020

Nakon 18 mjeseci pregovora, ugovoreno je da minimalna osnovna plaća za najjednostavnije poslove raste za 12% u sektoru graditeljstva. Potpisan je ugovor o drugim izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora, čime su se poboljšali radni uvjeti građevinara.   Što se promijenilo? Povećanje najniže osnovne plaće za 12% koja će od rujna iznositi 4.200,00 kn. Povećanje terenskog […]

Mali rječnik računovodstvenih pojmova

20.08.2020

Svi mi se nerijetko nađemo u situaciji da nismo sigurni koja je točna definicija pojma s kojim smo se susreli tijekom radnog vremena, u razgovoru s kolegama i prijateljima ili sa svojim knjigovođom. Kao i u svakoj struci, u knjigovodstvu se učestalo koriste određeni osnovni izrazi koji predstavljaju dio redovnih knjigovodstveno – računovodstvenih aktivnosti. Kako […]

Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

01.07.2020

HZZ je aktivirao potporu za očuvanje radnih mjesta vezanu za skraćivanje radnog vremena za poslodavce koji trpe privremeno smanjenje opsega posla uslijed posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19). Trajanje mjere je od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.   Koji je iznos potpore? Visina subvencije je 2.000,00 kn po zaposleniku. Potpora se dodjeljuje za privremeno […]

Što trebate znati ako planirate osnovati poduzeće?

26.05.2020

Kako osnovati poduzeće u Hrvatskoj?   Osim fizičkim putem, osnovati poduzeće u Hrvatskoj moguće je iz udobnosti vlastitog doma putem informacijskog sustava START. Navedena platforma omogućava pokretanje poslovanja na daljinu i bez punomoćnika, unutar 3-5 dana te putem samo jednog elektroničkog postupka. Poduzetnici mogu navedenim elektroničkim putem osnovati poduzeće – d.o.o. ili j.d.o.o. Putem online […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.