10.08.2020
Potpore za razvoj poljoprivrednog tržišta

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dijele potpore za razvoj poljoprivrednog tržišta. Naziv natječaja je Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem istih.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava – 6.250.000,00 kuna.

Najniža visina javne potpore po projektu – 10.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu – 100.000 EUR.

Intenzitet javne potpore – 100%.

 

Koji su prihvatljivi korisnici?

  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 100.000 EUR.
  • Proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru.
  • Fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, a koje nisu veletrgovci ili trgovački lanci.

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

  • Tekući troškovi (troškovi plaća) provedbe projekta – troškovi rada djelatnika koje zapošljava/ju partner/i operativne skupine za vrijeme trajanja projekta u svrhu provedbe projekta.
  • Izravni troškovi provedbe projekta – npr. kupnja/zakup kioska, drvenih kućica, štandova ili drugih objekata za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, oprema za prostor za maloprodaju (rashladna/izložbena vitrina, vage, fiskalna blagajna i slično), nova gospodarska vozila za prijevoz tereta (kombi, pick-up ili lako gospodarsko vozilo), izrada web stranice za internetsku prodaju poljoprivrednih proizvoda partnera operativne skupine i slično. Maksimalni iznos troška za sufinanciranje gospodarskog vozila je 150.000,00 kn bez PDV-a.
  • Neizravni troškovi – troškovi koji nisu izravno prikazane aktivnosti, ali se stvaraju kao trošak tijekom provedbe projekta. Npr. uredski potrošni materijal (papir za pisač, toner za pisač), trošak interneta, režijski izdaci prostora za prodaju, pristojbe javnog bilježnika.
  • Troškovi sudjelovanja na lokalnim sajmovima/manifestacijama – zakup izložbenih prostora i štandova, trošak postavljanja i rastavljanja štandova.
  • Promotivne aktivnosti – izrada logotipa operativne skupine, izrada vizualnog identiteta operativne skupine, izrada plakata, reklamnih banera i slično.

 

 

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti putem poveznice.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 27. srpnja 2020. do 12:00 sati 30. rujna 2020. godine.

 

Ukoliko ste zainteresirani za korištenje potpore za razvoj poljoprivrednog tržišta, javite se projektnim voditeljima Aestus Konzalting divizije putem e-mail adrese [email protected] te iskoristite priliku do kraja rujna za besplatno savjetovanje i design thinking radionicu.

Vaš, Aestus tim

Ostali članci

Next generation EU – poziv na dostavu projektnih prijedloga

01.09.2020

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je poziv poduzetnicima za predaju projektnih prijedloga za ruralni razvoj, poljoprivredu i ribarstvo koji će biti financirani iz fonda za oporavak Europske unije – Next generation EU.   Koja je svrha poziva? Što kvalitetnija priprema programskih dokumenata, strategija i planova. Također, mogućnost planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost […]

Norveška dijeli bespovratna sredstva hrvatskim poduzetnicima

25.08.2020

Business Development and Innovation Croatia je poslovni program financiran iz norveške darovnice i dio je EGP financijskog mehanizma, a nudi bespovratna sredstva hrvatskom privatnom sektoru za razdoblje od 2014. do 2021.   Koji je cilj programa? Glavni fokus programa je u područjima inovacija zelenog rasta i plavog rasta. Program nastoji potaknuti i razvijati dugoročnu poslovnu […]

Bespovratna sredstva za razvoj i inovativnost hrvatskih poduzeća

03.08.2020

Objavljen je natječaj kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva iz programa Business Development and Innovation Croatia. Hrvatske tvrtke imaju priliku prijaviti se za korištenje bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata zelene industrije i plavog rasta. Zelena industrija podrazumijeva korištenje ekološki prihvatljivih tehnologija u proizvodnji, a plavi rast odnosi se na inicijativu usmjerenu na poticanje gospodarskog rasta i […]

Energetska učinkovitost u proizvodnim industrijama

12.06.2020

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike najavilo je poziv u okviru Specifičnog cilja 4b1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Objava Poziva planirana je tijekom lipnja. Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine […]

Bespovratna sredstva za poljoprivrednike

20.05.2020

U nastavku pročitajte detalje četiri natječaja čiji je cilj plasirati bespovratna sredstva za poljoprivrednike. Natječaji su objavljeni temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19). Prihvatljivi korisnici potpora su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.   Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora […]

Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije

13.05.2020

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.   Koji je intentitet i iznos potpore? 100% […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.