20.05.2020
Bespovratna sredstva za poljoprivrednike
Svrha natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja, te povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

U nastavku pročitajte detalje četiri natječaja čiji je cilj plasirati bespovratna sredstva za poljoprivrednike. Natječaji su objavljeni temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19).

Prihvatljivi korisnici potpora su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

 

Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ – provedba tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

 

Visina javne potpore:

 • – fiksni iznos 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Prihvatljive aktivnosti:

 • građenje i opremanje objekata
 • kupnja zemljišta/objekata,
 • kupnja gospodarskih vozila,
 • kupnja plovila,
 • izrada projektne dokumentacije.

Rok za predaju prijave:

 • od 4. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 4. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati

 

 

Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

 

Visina javne potpore:

 • najniža visina javne potpore iznosi 3.500 EUR,
 • najviša visina javne potpore po poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR u fiskalnoj godini u kojoj se de minimis potpora dodjeljuje3 te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • građenje/rekonstrukcija objekata,
 • opremanje objekata,
 • kupnja novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme,
 • kupnja živih životinja u svrhu obavljanja turističke djelatnosti,
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

 

Rok za predaju prijave:

 • od 28. svibnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. srpnja 2020. godine do 12:00 sati.

 

 

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

 

Visina javne potpore:

 

Mikro, mali i srednji korisnici – Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 

 • do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka,
 • do 2.000.000 EUR za ostale sektore i
 • do 200.000 EUR za korisnike početnike.

 

Veliki korisnici – Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka,
 • do 3.000.000 EUR za ostale sektore i
 • do 200.000 EUR za korisnike početnike.

 

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

 • objekti za preradu i ostali gospodarski objekti koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
 • strojevi i oprema za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade,
 • objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice),
 • objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
 • ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade,
 • gospodarska vozila i poljoprivredni strojevi,
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta,
 • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. uredbe (eu) br. 1305/2013,
 • opći troškovi,
 • nematerijalni troškovi.

 

Rok za predaju prijave:

 • od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 18. svibnja 2020. godine do 12:00 sati.

 

 

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.2 »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Visina javne potpore:

 • visina potpore po projektu iznosi od 15.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 200.000 EUR za korisnike početnike).

 

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

 

 • građenje/rekonstrukcija objekata
 • opremanje,
 • troškovi pripreme dokumentacije,
 • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora,
 • kupnja ili razvoj računalnih programa,
 • kupnja prava na patente i licence,
 • zaštita autorskih prava,
 • registracija i održavanje žigova,
 • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Rok za predaju prijave:

 • od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati.

 

Ukoliko ste zainteresirani za neke od navedenih natječaja, ne ustručavajte se kontaktirati stručnjake Konzalting divizije Aestus grupe putem e-mail adrese [email protected]

 

Vaš, Aestus tim.

 

 

Ostali članci

Bespovratna sredstva za razvoj i inovativnost hrvatskih poduzeća

03.08.2020

Objavljen je natječaj kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva iz programa Business Development and Innovation Croatia. Hrvatske tvrtke imaju priliku prijaviti se za korištenje bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata zelene industrije i plavog rasta. Zelena industrija podrazumijeva korištenje ekološki prihvatljivih tehnologija u proizvodnji, a plavi rast odnosi se na inicijativu usmjerenu na poticanje gospodarskog rasta i […]

Energetska učinkovitost u proizvodnim industrijama

12.06.2020

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike najavilo je poziv u okviru Specifičnog cilja 4b1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Objava Poziva planirana je tijekom lipnja. Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine […]

Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije

13.05.2020

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.   Koji je intentitet i iznos potpore? 100% […]

Koji podaci ulaze u izračun Vašeg COVID score-a?

29.04.2020

Fina je za potrebe utvrđivanja ocjene ugroženosti poslovnih subjekata razvila sustav bodovanja tzv. COVID score (CS), kako bi se poduzetnicima olakšao način dokazivanja stupnja pogođenosti aktualnom krizom te kako bi procjena bila objektivna i transparentna. Poduzetnici se za korištenje potpora prijavljuju na Fina portal MJERE putem NIAS sustava za identifikaciju korisnika, na kojem mogu predati […]

HBOR – beskamatni krediti za turistički sektor

17.04.2020

Kako bi se održala likvidnost hrvatskih poduzetnika u sektoru turizma, Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvoj novim su sporazumom aktivirali mogućnost odobrenja beskamatnih kredita. Navedena mjera je dio programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31.12.2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava.   Koliki je […]

CEI izvanredni Poziv za prijavu projekata

06.04.2020

Central European Initiative objavilo je izvanredni Poziv za prijavu projekata CEI 2020 Covid-19 kojim se dodjeljuje ukupno 600.000 EUR za projekte iz područja zdravstva, obrazovanja i mikro, malog i srednjeg poduzetništva, a u svrhu podrške za vrijeme epidemije. Prijavitelji mogu zatražiti potporu CEI-a do 100% vrijednosti svog projekta, a najviše do 40.000,00 EUR. Prihvatljive aktivnosti […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.