03.04.2020
COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Uslijed nepovoljnih učinaka epidemije COVID-19 na hrvatsko gospodarstvo, Vlada Republike Hrvatske donijela je i drugi set mjera čiji je cilj očuvanje radnih mjesta i likvidnosti građana. U sklopu nove skupine mjera, Ministarstvo financija je u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije aktiviralo dodatni financijski instrument – COVID-19 zajam za obrtna sredstva za mikro, male i srednje poduzetnike koji je, za razliku od dosadašnjih ESIF zajmova, namijenjen i trgovačkoj djelatnosti.

 

Značajka instrumenta/ Naziv programa COVID-19 zajam za obrtna sredstva
Ciljana skupina Mikro, mali i srednji poduzetnici
Iznos Do 750.000,00 kuna
Kamatna stopa 0,25%
Rok korištenja Do 6 mjeseci
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
Rok otplate Do 5 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnica korisnika zajma
Potpora De minimis
Namjena Obrtna sredstva – 100% iznosa zajma

 

Koji su kriteriji prihvatljivosti?

 • Krajnji korisnik je po veličini mikro, mali ili srednji poduzetnik
 • Ima više od 50% privatnog vlasništva
 • Žiro-račun nije neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • Nije društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama
 • Ima minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.

 

Kako bi poslodavac ostvario pravo na korištenje navedenog financijskog instrumenta, mora dokazati da je koronavirus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:

 • otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.
 • nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.
 • nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.
 • drugih razloga koje je moguće dokazati(npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti

 

Financijski instrument nije namijenjen za sljedeće djelatnosti:

 • sektori isključeni člankom 1. Uredbe o potporama male vrijednosti: ribarstvo i akvakultura te primarna poljoprivredna proizvodnja,
 • duhan i destilirana alkoholna pića,
 • proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima,
 • kasina i istovjetna poduzeća,
 • ostale djelatnosti i aktivnosti isključene uvjetima Programa.

 

 

Na koji način se poduzetnici mogu prijaviti?

Prijave se podnose poštom, elektroničkom poštom, putem sustava za on-line prijavu ili osobno na adrese objavljene na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a.

 

U slučaju da su poduzetniku ranije bili odobreni ESIF financijski instrumenti, dozvoljava se odobravanje COVID-19 zajma, ali ne za iste prihvatljive troškove.

Prijava za  drugi ESIF zajam (Mikro investicijski zajam ili zajam za obrtna sredstva te Mali investicijski zajam) moguća je  po  proteku  6  mjeseci  od  odobrenja  zahtjeva  za  COVID-19  zajam, sukladno  važećim  Programima HAMAG-BICRO-a. Krajnji korisnik može koristiti samo jedan COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

 

HAMAG-BICRO dodatno olakšava pristup financiranju sustavom za online prijavu za financijske instrumente zajmova, stoga svim poduzetnicima koji su zainteresirani za prijavu savjetujemo da koriste link za on-line prijavu. Navedeni sustav svim prijaviteljima pruža mogućnost da iz sigurnosti svog doma unesu potrebne podatke i prilože svu potrebnu dokumentaciju. Bitno je naglasiti da je prije same prijave za ESIF COVID-19 zajam potrebno detaljno istražiti sve uvjete Programa. Informacije o tome koje su prihvatljive djelatnosti i sve ostale detalje o ovom financijskom instrumentu možete pronaći u cjelovitom tekstu Programa.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć ili savjet vezano za informiranje o mogućnostima financiranja iz ESIF fondova slobodno se obratite našim stručnjacima Aestus Konzalting divizije putem e-mail adrese [email protected] ili direktno kontaktirajte našeg poslovnog analitičara Bojana Antulova na broj +385 91 110 7887.

 

Vaš Aestus tim

 

Ostali članci

Energetska učinkovitost u proizvodnim industrijama

12.06.2020

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike najavilo je poziv u okviru Specifičnog cilja 4b1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Objava Poziva planirana je tijekom lipnja. Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine […]

Bespovratna sredstva za poljoprivrednike

20.05.2020

U nastavku pročitajte detalje četiri natječaja čiji je cilj plasirati bespovratna sredstva za poljoprivrednike. Natječaji su objavljeni temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19). Prihvatljivi korisnici potpora su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.   Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora […]

Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije

13.05.2020

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.   Koji je intentitet i iznos potpore? 100% […]

Koji podaci ulaze u izračun Vašeg COVID score-a?

29.04.2020

Fina je za potrebe utvrđivanja ocjene ugroženosti poslovnih subjekata razvila sustav bodovanja tzv. COVID score (CS), kako bi se poduzetnicima olakšao način dokazivanja stupnja pogođenosti aktualnom krizom te kako bi procjena bila objektivna i transparentna. Poduzetnici se za korištenje potpora prijavljuju na Fina portal MJERE putem NIAS sustava za identifikaciju korisnika, na kojem mogu predati […]

HBOR – beskamatni krediti za turistički sektor

17.04.2020

Kako bi se održala likvidnost hrvatskih poduzetnika u sektoru turizma, Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvoj novim su sporazumom aktivirali mogućnost odobrenja beskamatnih kredita. Navedena mjera je dio programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31.12.2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava.   Koliki je […]

CEI izvanredni Poziv za prijavu projekata

06.04.2020

Central European Initiative objavilo je izvanredni Poziv za prijavu projekata CEI 2020 Covid-19 kojim se dodjeljuje ukupno 600.000 EUR za projekte iz područja zdravstva, obrazovanja i mikro, malog i srednjeg poduzetništva, a u svrhu podrške za vrijeme epidemije. Prijavitelji mogu zatražiti potporu CEI-a do 100% vrijednosti svog projekta, a najviše do 40.000,00 EUR. Prihvatljive aktivnosti […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.