12.06.2020
Energetska učinkovitost u proizvodnim industrijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike najavilo je poziv u okviru Specifičnog cilja 4b1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Objava Poziva planirana je tijekom lipnja.

Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

 

 

Maksimalni intenzitet potpore EFRR prema veličini poduzeća
Kategorija aktivnosti / vrsta potpore Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Vezana tipologija Programa dodjele
Priprema dokumentacije projektnog prijedloga 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova  

85% prihvatljivih troškova

 

Program dodjele potpora male vrijednosti
Mjere energetske učinkovitosti 65% prihvatljivih troškova 55% prihvatljivih troškova 45% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora
Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju 80% prihvatljivih troškova 70% prihvatljivih troškova 60% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora
Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije 80% prihvatljivih troškova 70% prihvatljivih troškova 60% prihvatljivih troškova Program dodjele drž. potpora
65% prihvatljivih troškova 55% prihvatljivih

troškova

45% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora
Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova Program dodjele potpora male vrijednosti

 

Koliki je iznos bespovratnih sredstava?

 • Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava – 266.000.000,00 kn.
 • Maksimalni iznos – 350.000,00 kn.
 • Minimalni iznos – 20.000.000,00 kn.

 

Koji su prihvatljivi prijavitelji?

 • Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije klasifikacija djelatnosti 2007 B (05-09) i C (13-33).

 

Koje su prihvatljive aktivnosti?

 1. Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:
 • izrada prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga;
 • izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija sukladno pravilima za neobveznike javne nabave;
 • izrada ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 • provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća;

 

 1. Energetska obnova:
 • energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;
 • energetska obnova zgrada.

 

 1. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti za provedbu projekta:
 • upravljanje aktivnostima projekta;
 • administracija i tehnička koordinacija;
 • financijsko upravljanje;
 • izvještavanje;
 • investicijski nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon;
 • stručni nadzor građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji;
 • ostale aktivnosti u svezi s upravljanjem i administracijom projekta;
 • aktivnosti informiranja i vidljivosti obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti vezane uz ispunjavanje uvjeta vidljivost.

 

 

Ukoliko biste se željeli prijaviti za korištenje bespovratnih sredstava u cilju povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kontaktirajte stručnjake Konzalting divizije Aestus Grupe putem e-mail adrese [email protected] ili direktno na broj +385 95 123 7887.

 

Vaš, Aestus tim

 

 

 

 

 

Ostali članci

Next generation EU – poziv na dostavu projektnih prijedloga

01.09.2020

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je poziv poduzetnicima za predaju projektnih prijedloga za ruralni razvoj, poljoprivredu i ribarstvo koji će biti financirani iz fonda za oporavak Europske unije – Next generation EU.   Koja je svrha poziva? Što kvalitetnija priprema programskih dokumenata, strategija i planova. Također, mogućnost planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost […]

Norveška dijeli bespovratna sredstva hrvatskim poduzetnicima

25.08.2020

Business Development and Innovation Croatia je poslovni program financiran iz norveške darovnice i dio je EGP financijskog mehanizma, a nudi bespovratna sredstva hrvatskom privatnom sektoru za razdoblje od 2014. do 2021.   Koji je cilj programa? Glavni fokus programa je u područjima inovacija zelenog rasta i plavog rasta. Program nastoji potaknuti i razvijati dugoročnu poslovnu […]

Potpore za razvoj poljoprivrednog tržišta

10.08.2020

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dijele potpore za razvoj poljoprivrednog tržišta. Naziv natječaja je Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem istih.   Ukupan […]

Bespovratna sredstva za razvoj i inovativnost hrvatskih poduzeća

03.08.2020

Objavljen je natječaj kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva iz programa Business Development and Innovation Croatia. Hrvatske tvrtke imaju priliku prijaviti se za korištenje bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata zelene industrije i plavog rasta. Zelena industrija podrazumijeva korištenje ekološki prihvatljivih tehnologija u proizvodnji, a plavi rast odnosi se na inicijativu usmjerenu na poticanje gospodarskog rasta i […]

Bespovratna sredstva za poljoprivrednike

20.05.2020

U nastavku pročitajte detalje četiri natječaja čiji je cilj plasirati bespovratna sredstva za poljoprivrednike. Natječaji su objavljeni temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19). Prihvatljivi korisnici potpora su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.   Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora […]

Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije

13.05.2020

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.   Koji je intentitet i iznos potpore? 100% […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.