12.06.2020
Energetska učinkovitost u proizvodnim industrijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike najavilo je poziv u okviru Specifičnog cilja 4b1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Objava Poziva planirana je tijekom lipnja.

Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

 

 

Maksimalni intenzitet potpore EFRR prema veličini poduzeća
Kategorija aktivnosti / vrsta potpore Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Vezana tipologija Programa dodjele
Priprema dokumentacije projektnog prijedloga 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova  

85% prihvatljivih troškova

 

Program dodjele potpora male vrijednosti
Mjere energetske učinkovitosti 65% prihvatljivih troškova 55% prihvatljivih troškova 45% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora
Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju 80% prihvatljivih troškova 70% prihvatljivih troškova 60% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora
Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije 80% prihvatljivih troškova 70% prihvatljivih troškova 60% prihvatljivih troškova Program dodjele drž. potpora
65% prihvatljivih troškova 55% prihvatljivih

troškova

45% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora
Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova Program dodjele potpora male vrijednosti

 

Koliki je iznos bespovratnih sredstava?

 • Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava – 266.000.000,00 kn.
 • Maksimalni iznos – 350.000,00 kn.
 • Minimalni iznos – 20.000.000,00 kn.

 

Koji su prihvatljivi prijavitelji?

 • Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije klasifikacija djelatnosti 2007 B (05-09) i C (13-33).

 

Koje su prihvatljive aktivnosti?

 1. Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:
 • izrada prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga;
 • izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija sukladno pravilima za neobveznike javne nabave;
 • izrada ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 • provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća;

 

 1. Energetska obnova:
 • energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;
 • energetska obnova zgrada.

 

 1. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti za provedbu projekta:
 • upravljanje aktivnostima projekta;
 • administracija i tehnička koordinacija;
 • financijsko upravljanje;
 • izvještavanje;
 • investicijski nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon;
 • stručni nadzor građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji;
 • ostale aktivnosti u svezi s upravljanjem i administracijom projekta;
 • aktivnosti informiranja i vidljivosti obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti vezane uz ispunjavanje uvjeta vidljivost.

 

 

Ukoliko biste se željeli prijaviti za korištenje bespovratnih sredstava u cilju povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kontaktirajte stručnjake Konzalting divizije Aestus Grupe putem e-mail adrese [email protected] ili direktno na broj +385 95 123 7887.

 

Vaš, Aestus tim

 

 

 

 

 

Ostali članci

Bespovratna sredstva za poljoprivrednike

20.05.2020

U nastavku pročitajte detalje četiri natječaja čiji je cilj plasirati bespovratna sredstva za poljoprivrednike. Natječaji su objavljeni temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19). Prihvatljivi korisnici potpora su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.   Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora […]

Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije

13.05.2020

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.   Koji je intentitet i iznos potpore? 100% […]

Koji podaci ulaze u izračun Vašeg COVID score-a?

29.04.2020

Fina je za potrebe utvrđivanja ocjene ugroženosti poslovnih subjekata razvila sustav bodovanja tzv. COVID score (CS), kako bi se poduzetnicima olakšao način dokazivanja stupnja pogođenosti aktualnom krizom te kako bi procjena bila objektivna i transparentna. Poduzetnici se za korištenje potpora prijavljuju na Fina portal MJERE putem NIAS sustava za identifikaciju korisnika, na kojem mogu predati […]

HBOR – beskamatni krediti za turistički sektor

17.04.2020

Kako bi se održala likvidnost hrvatskih poduzetnika u sektoru turizma, Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvoj novim su sporazumom aktivirali mogućnost odobrenja beskamatnih kredita. Navedena mjera je dio programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31.12.2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava.   Koliki je […]

CEI izvanredni Poziv za prijavu projekata

06.04.2020

Central European Initiative objavilo je izvanredni Poziv za prijavu projekata CEI 2020 Covid-19 kojim se dodjeljuje ukupno 600.000 EUR za projekte iz područja zdravstva, obrazovanja i mikro, malog i srednjeg poduzetništva, a u svrhu podrške za vrijeme epidemije. Prijavitelji mogu zatražiti potporu CEI-a do 100% vrijednosti svog projekta, a najviše do 40.000,00 EUR. Prihvatljive aktivnosti […]

COVID-19 zajam za obrtna sredstva

03.04.2020

Uslijed nepovoljnih učinaka epidemije COVID-19 na hrvatsko gospodarstvo, Vlada Republike Hrvatske donijela je i drugi set mjera čiji je cilj očuvanje radnih mjesta i likvidnosti građana. U sklopu nove skupine mjera, Ministarstvo financija je u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije aktiviralo dodatni financijski instrument – COVID-19 zajam za obrtna sredstva za […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.