17.04.2020
HBOR – beskamatni krediti za turistički sektor
Zahtjev za odobrenje kredita podnosit će se izravno HBOR-u koji će odobravati sredstva na rok do pet godina uz mogućnost korištenja počeka do jedne godine.

Kako bi se održala likvidnost hrvatskih poduzetnika u sektoru turizma, Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvoj novim su sporazumom aktivirali mogućnost odobrenja beskamatnih kredita. Navedena mjera je dio programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31.12.2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava.

 

Koliki je iznos kredita?

 • Minimalno 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 • Maksimalno 1.250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, ali u pravilu ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda/primitaka korisnika kredita. Najviši iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te procjeni rizika transakcije.

 

Kolika je kamatna stopa?

 • 0,00% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita do 3 godine.
 • 1,50% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita od 4. do 5. godine.

Visina kamatne stope ovisi o cijeni raspoloživih izvora financiranja i o mogućnostima dodjele državnih potpora ili potpora male vrijednosti korisniku kredita.

Navedene kamatne stope su umanjene kamatne stope koje plaća korisnik kredita, dok su redovne kamatne stope utvrđene na način da redovna kamatna stopa za razdoblje otplate kredita do 3 godine iznosi 2%, a redovna kamatna stopa za razdoblje otplate kredita od 4. do 5. godine iznosi 3,5%.

 

Rok korištenja kredita – 12 mjeseci.

Rok otplate kredita – do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

Način korištenja kredita – jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje.

Način otplate – u jednakim tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama.

Ukupan rok korištenja kredita i počeka ne može biti dulji od 18 mjeseci.

 

Tko su korisnici kredita?

Mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. 5. 2003. s registriranim osnovnim djelatnostima kako slijedi:

 • pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29),
 • putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12),
 • iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34).

 

Koji su uvjeti kredita?

Smanjena ili u potpunosti obustavljena poslovna aktivnost uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa:

 • na način da je realiziran pad poslovnih prihoda/primitaka u I. kvartalu 2020. u odnosu na I. kvartal 2019. ili
 • da su očekivani poslovni prihodi/primici za 2020. godinu niži od poslovnih prihoda/primitaka za 2019. godinu; i/ili
 • da su otkazane rezervacije, eventi, kongresi, seminari i slično; i/ili
 • da su otkazani ugovoreni poslovi, rezervacije i/ili narudžbe.

Krediti se mogu odobriti i poduzetnicima čije poslovanje trpi privremene teškoće zbog krize uzrokovane pojavom COVID-19 virusa.

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

 • Financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon).
 • Nabava sirovine i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja.
 • Obrtna sredstva za pripremu turističke sezone.

Sredstva se ne mogu koristiti za podmirenje kreditnih obveza prema poslovnim bankama, drugim financijskim institucijama ili obveza za PDV.

 

Koji su instrumenti osiguranja?

 • Jamstvo u obliku polica osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike.
 • Jamstvo HAMAG-BICRO-a, a u skladu s pravilima Osiguranja izvoza odnosno HAMAG-BICRO-a.
 • Mjenice i zadužnice.

Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

Sve informacije o navedenom financijskom instrumentu možete pronaći na internetskoj stranici HBOR-a.

 

U trenutnim neizvjesnim okolnostima i moru informacija koje primamo, stručna pomoć pri procesu prijave za kredit svakom poduzetniku dobro dođe. Kontaktirajte Konzalting diviziju Aestus grupe putem e-mail adrese [email protected] – uštedite si dragocijeno vrijeme i živce.

Vaš Aestus tim

Ostali članci

Bespovratna sredstva za razvoj i inovativnost hrvatskih poduzeća

03.08.2020

Objavljen je natječaj kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva iz programa Business Development and Innovation Croatia. Hrvatske tvrtke imaju priliku prijaviti se za korištenje bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata zelene industrije i plavog rasta. Zelena industrija podrazumijeva korištenje ekološki prihvatljivih tehnologija u proizvodnji, a plavi rast odnosi se na inicijativu usmjerenu na poticanje gospodarskog rasta i […]

Energetska učinkovitost u proizvodnim industrijama

12.06.2020

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike najavilo je poziv u okviru Specifičnog cilja 4b1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Objava Poziva planirana je tijekom lipnja. Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine […]

Bespovratna sredstva za poljoprivrednike

20.05.2020

U nastavku pročitajte detalje četiri natječaja čiji je cilj plasirati bespovratna sredstva za poljoprivrednike. Natječaji su objavljeni temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19). Prihvatljivi korisnici potpora su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.   Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora […]

Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije

13.05.2020

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.   Koji je intentitet i iznos potpore? 100% […]

Koji podaci ulaze u izračun Vašeg COVID score-a?

29.04.2020

Fina je za potrebe utvrđivanja ocjene ugroženosti poslovnih subjekata razvila sustav bodovanja tzv. COVID score (CS), kako bi se poduzetnicima olakšao način dokazivanja stupnja pogođenosti aktualnom krizom te kako bi procjena bila objektivna i transparentna. Poduzetnici se za korištenje potpora prijavljuju na Fina portal MJERE putem NIAS sustava za identifikaciju korisnika, na kojem mogu predati […]

CEI izvanredni Poziv za prijavu projekata

06.04.2020

Central European Initiative objavilo je izvanredni Poziv za prijavu projekata CEI 2020 Covid-19 kojim se dodjeljuje ukupno 600.000 EUR za projekte iz područja zdravstva, obrazovanja i mikro, malog i srednjeg poduzetništva, a u svrhu podrške za vrijeme epidemije. Prijavitelji mogu zatražiti potporu CEI-a do 100% vrijednosti svog projekta, a najviše do 40.000,00 EUR. Prihvatljive aktivnosti […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.